REGLER

TIDSPLAN
Ellers gjelder disse reglene:

Klasser for alle skoleklasser fra 1. til 9.klasse. 10 klasse og oppover er seniorklasse. I tillegg skal vi i år ha en åpen klasse for de som skal kjempe om å vinne på idealtid og som ikke ønsker å konkurrere med de villeste sparkerne
Startkontigent er hhv 30 og 50 kroner for 1-9 og seniorklasse for de som melder seg på INNEN tidsfristen
Etterpåmeldingsgebyr er 20 kroner.
Det er ikke lov til å bruke de nye superraske plast-meiene som fåes til sparkene.
Det er ikke lov til å bruke brodder
Det er ikke lov til å ha påsittere for å øke farten. Dette gjelder dog ikke besteforeldre som har med barn under skolepliktig alder.
Hjelm er påbudt. Det anbefales også at du bruker knebeskyttere eller albuebeskyttere om du har tenkt å utfordre naturkreftene.
Juryen kan til en hver tid gripe inn og diskvalifisere en deltaker for usportslig opptreden. Med det menes både "stygg" kjøring og/eller bruk av hjelpemidler som åpenbart er konkurransevridende.