Annonser på Hemnesværingen

tore.furuhatt@gmail.com
Ansvarlig redaktør for Hemnesværingen
Telefon 482 83 643

Hemnesværingen disponerer annonseplassen i venstrespalta, og over artiklene, -mellom vår logo og artiklene. For å annonsere her må du kontakte Hemnesværingen på epostadressen tore.furuhatt@gmail.com


Annonseplassen i høyrespalta disponeres av vår leverandør Roobin Hood AS. For å annonser i høyrespalta må du kontakte dem. Kontaktopplysninger til dem finner du på www.lokalavisa.no

Annonsepriser i Hemnesværingen fra 1.1.2018

 

Prisliste 2018

Pr. år
kr.

Pr.
halvår kr.

Pr.
måned kr.

Annonseknapp 180x60 pixler
700.-
450.-
300.-
Annonseknapp 180x110 pixler
1.200.-
700.-
500.-
Annonseknapp 180x160 pixler
1.700.-
950.-
633.-
Annonseknapp 180x180 pixler
1.900.-
1.050.-
700.-
Annonsebanner 575x100
4.900.-.
2.500.
1.600.-
Kampanjeplass "NESTE 3" NYHET! Hvis du vil være sikker på at din annonse er blandt de tre øverste, under hovedsamarbeidspartner i venstremargen.
2.400.-.
1.400.-.
1.000.-

Andre størrelser:

Annonseknappene på 180 pixlers bredde har en årspris på kr. 100.- + kr 10 pr. pixel i høyden. Minstestørrelse høyde 30 pixler. Halvårsprisen er halparten av årsprisen + kr. 100.-, månedsprisen er kr. 1/3 av årsprisen + kr. 100.-

 

Mer om priser og betalingsvilkår:

Hemnesberget Velforening er ikke mva-pliktig og mva blir derfor ikke lagt til oppgitte priser.

Hvis du ønsker andre størrelser kan vi komme med et pristilbud.

Annonseringen er å anse som et abonnement og løper til oppsigelse, hvis ikke annet er avtalt spesielt.

Inntil 2 bytter av annonser pr. år er inkludert i abonnementsprisen. Bytter ut over dette koster kr. 100.- + eventuell utforming av endring.

For avtaler som er begynt å løpe, og som har en varighet på en måned eller mer gjelder gjensidig oppsigelsefrist på
1 måned.

Lag og foreninger får en rabatt på 30% på abonnementsprisen.

Enkel utforming/korrektur av annonser gjort av vår redaksjon koster kr. 300.- og er beregnet på intil 1 times arbeid. Arbeid ut over 1 time avtales og faktureres i tillegg.

Prislisten gjelder fra dags dato, og til nye priser blir introdusert. Avtalte priser gjelder normalt til første årsskifte etter at avtalen blir inngått

Annonsene faktureres forskuddsvis.

Kontaktpersoner:

Frode Fagerheim: Mobil: 950 32 397

Tore Furuhatt: Mobil: 482 83 643, e-post: tore.furuhatt@gmail.com

Våre medarbeider kan på forespørsel lage annonser for aviser, plakater og annet materiell.. Slike oppdrag avtales direkte med dem.

Større utformingsarbeid inkludert fotografering og logodesign kan utføres av Tore Furuhatt og Frode Fagerheim mot forhåndsavtalt pris. Beregn minst tre dager til utforming.

Mer om annonseknappene:

Målene som er oppgitt inne i de annonseeksemplene overfor er størrelse oppgitt i pixler, bredde x høyde.

Annonsene med bredde 160 pixler blir plassert i den venstre spalten, toppbanner plasseres under Hemnesværingens logo.

Ferdige annonser må leveres i GIF- eller JPEG-format. Vi kan foreløpig ikke bruke SWF-filer eller andre formater..
Uten forhåndsavtale må ikke annonsene være større enn 40k.

Knappene kan også inneholde såkalt "alt-tekst". Dvs. I enkelte nettlesere kommer tekst fram i et rektangel når musepekeren føres over knappen.

Knappen kan linkes til for eksempel din heimeside.

Annonser med lyd tas i utgangspunktet ikke inn, men det kan gjøres unntak. Avtal på forhånd.

Animasjoner skal begrenses, og tas ikke inn uten forhåndsgodkjenning.

Spesialannonse:

Klikk for å lese annonsen!

Ovenstående annonse har link til større bilde. Slik ordning kan gjøres mot et lite tillegg i prisen.
Vi kan også mot et tillegg lage en enkel informasjonsside i html der du kan ha mer informasjon om ditt arrangement, din bedrift eller for eksempel spesielle tilbud.

Mer om avtalen:

Hemnesværingen har anledning til å si opp avtalen uten begrunnelse, eventuelt nekte å ta inn annonser uten å begrunne avslaget.Vær spesielt oppmerksom på at annonsen ikke er i strid med noe lovverk eller etiske retningslinjer.

Hemnesværingen tar ikke ansvar for forsinkelser, feil på siden, feil på annonsen osv. Vi dekker under ingen omstendighet mer enn abonnementetsprisen for den perioden feilen var.

Hemnesværingens erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av denne avtale er begrenset til avvikling av annonsering tilsvarende denne avtales kontraktsum. Alternativt kan kontraktssummen tilbakeføres kunden.

Hemnesværingen er ikke ansvarlig for oppbevaring av materiell.

All videre bruk av stoff og annonser fra Hemnesværingen er ulovlig uten særskilt avtale.

Vær ute i god tid:

Normalt vil vi klare å lage en endring på en annonse i løpet av 3-7 dager, men Hemnesværinen drives på hobbybasis, og selv om vi gjør så godt vi kan med å prioritere annonsene så kan vi av ulike grunner ikke alltid makte å få til en ønsket endring etc. på dagen. Våre medarbeider kan være syke, på ferie, eller være opptatt med andre ting som de må prioritere. Våre priser og vårt budsjett tillater ikke innleie av vikarer.

Designendring:
Redaksjonen arbeider med å få til ny design på avisen. Endringer med hensyn til annonsene antas å være forbedringer, men vi tar forbehold om at annonsene får annen plassering enn i dagens designutgave.

Hemnesværingen eies og drives av Hemnesberget vel.

 

.
Forbehold om feil og endringer.

Velkommen med din forespørsel om annonsering i Hemnesværingen.

Hemnesberget 20. mars 2018

Frode Fagerheim
annonsesjef

Tore Furuhatt
ansvarlig redaktør