Årbok for Senja

Oversikt over samtlige årganger
©Årbok for Senja

 

1972 Nr 1

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen

Vær hilset. Leder.

Senja i ditt hjerte, Hans Kr Eriksen

Petter Dass: Senniens Fogderie

Han Karon i Mellavika og storsteinbiten. Helge Stangnes.

Samer på Senja. Hans Kr Eriksen

Haust på yttersida. Hjørdis Trohaug

Arthur Brox . senjahistorikeren. Ved Hans Kr Eriksen

Bjørn på Ytre Senja. Arthur Brox

En mistenkelig person. Kristian Kristiansen.

Peter Ursin. Hans Kr Eriksen

Torschens Beskrivelse. Peter Ursin.

Draugen varsler. Hans Kr Eriksen

Viltundersøkelser på Tranøya. Svein Myrberget

Stonglandet kirke. Historia. Erling Solbø

Lenvik gamle kirkestad. Halgeir Trohaug

Brua over sundet. Tore Skoglund

Namnet Senja. Hans Kr Eriksen

Blod, svette, sauer og menn. Ivar Enoksen

 


1973 Nr 2

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen

Det e her æ høre tel. Leder

Svend Pellar, sognepresten på yttersida. Hans Kr Eriksen. Ill.: Dagfinn Bakke
Fra «Nordlands Trompet» 1890. Nedtegnet av I. Olsen

Athur Brox 1901 - 1973.
Dikt av Herolv Olsen. Omtale av Hans Kr Eriksen.

Bjørn på Ytre Senja. Arthur Brox. Ill.: Kjell Nergård.
Mange fortellinger om bjørn på Senja.

Den siste bjørnejakta. Hans Kr Eriksen.Om bjørneskytteren Josef Jonsa.

den undersjøiske hule. enok.

Ånderdalen. Hans Kr Eriksen.
Historisk sammenheng, Nils i Skoglia, dyrelivet, hvordan Ånderdalen ble nasjonalpark

Søndagsmorgen på ytre Senja. Ingrid Bjerkås.

Elgen på Senja. Hans Haagenrud.

Ver i havsnød. Helge Stangnes.

Myra forteller historie. Karl Dag Vorren.
Bakkemyra i Torsli. Hofsøy.

Uversdag. Erling Solbø, dikt

Elling Rosted.
E. Rosteds beskrivelse over Nordlandene
Med kart.

Heimlæmgsel. Vals av Halvdan Henriksen.
arr.: Søren Hiort. Grafikk: Erling B Larsen

Mannen på blåkammerset. Hans Kr Eriksen. Ill.: Synøve Bjørkli
Fortellinger fra er sted der spøkelser holder til, opplev og fortalt av redaktøren.

Sommerlandet. Anna Hegbom.

Sanger til Senja.
Sanger av Anne-Lise Finjord, Kjell Hay, Harald Hofsøy

En innflyter til Senja. Mikal Th Hofsø
Om Anders Andersen, født 1735

Bjørn.
Senjen i Marts 1849, fra Troms Stiftstidende.

dette er Senja
Foto av redaktøren.

Han Peder feskelaus. Arvid Hanssen. Dikt

Harde tider. Olav Løkse.

Stor bunød. Fra Tromsø-Tidende 1840.

Da seglskøyta kom. Helge N Nilssen.
Om overgangen fra åttring til dekka fartøy, etter Nils J Nilssen
Tegning med namn på båt og rigg.

Hallo, du Petter frå Gryllefjord, - eller «Trøytt bankfeskar på eventyr». Arvid Hanssen. Dikt

Dansk drøm om Senja. red. Om Erling Benner Larsen og Søren Hiorth,

En saga fra igår. Søren Hiorth. Noter.

 


1974 Nr 3

Redaksjon: Hans Kr Eriksen.
Tore Skoglund, Trond Wold

til alle tider: Havet, fisken, Senja, båten. Leder

Fiskeren Andreas og Vår Herre. Hans Kr Eriksen. Ill.: Dagfinn Bakke

Sommerlåt - molter - soldag. Tre viser av Arvid Hanssen

Mens jeg synker. Dikt, Edvin M Eriksen

I vinterstorm. Ingrid Bjerkås. Ill.: Dagfinn Bakke

Utkantvise. Hermod Hanssen

Havfolket. Arnt Ryvold

Dei blei på havet. Ulykker på yttersid'havet 1846 - 1900. Etter Arthur Brox

Kobbeåret. Søren Einarsen

Gårdshaugen på Grunnfarnes. Gerd Stamsø Munch

Om nordlendingens dovenskab- særlig i Senja-området. Fra Fyr-Diriks beretninger.

Heimbygd. Knut Østrem

Kveita. Guds fisk, helligfisk. Trygve Torgersen, Sverre Enoksen, Hjalmar Johansen og Paul Paulsen forteller.

Salvekrukkene fra Skrolsvik.

Sandsvika - Et sommerminne. Tove Karoline Knutsen

Et forlis utfor Senja 19. januar 1889. Håkon Andreassen.

Gjertrud frå Ørja. Edvard Ruud.

Farende folk ristet runer på Senja. Red.

Dikt:
Brev til en tysk trålskipper
, Edvin M Eriksen. Fiskervise, Grete Holen. Ung i Nord, dikt fra Johnny Løseth, Knut Jarl Uteng, Hilde Eriksen.

Kampen om havet. Novelle. Hans Kr Eriksen

De tok bruk for 1,2 mill - nå krever vi 50 mil ! Trond Wold

Senja-året som gikk. Tore Skoglund

Feskarn Oskar. Om Oskar Lynghaug. Hans Kr Eriksen

En dag i et liv. Edvin M Eriksen

Hålogaland Teater fra Lars Berg til Senja. Red.

I Torsken kommune tok man i høst vemodig avskjed med de to siste melkekyrne. Tore Skoglund.

Song til Senja, Håkon Andreassen.

Ved fjorden, Harald Hofsøy.

Song til Dyrøy, Edvard Ruud.

Jordmorskyss. Arvid Hansen. Ill.: Ragnar Olsen

En prikk på kartet. Knut Østrem.

Måkemerking på Tranøya. Svein Myrberget.

Gammelnaustet på Stangnes. Håkon Ryvoll.

M. F. Karlsen frå Gryllefjord. Fridtjof Dahl

Om Haa-Kiærringen. Elling Rostedt.

Edvin O. Haugland, en senjaprofil. I samtale med G.P.Harbitz

 

 


1975 nr 4

Redaksjon: Hans Kr Eriksen.
Trond Hellemo, Tore Skoglund, Trond Wold.

Ordet og Historia. Leder

En redningsdåd. «Forlis og behjertet redning af menneskeliv i Vaagsfjorden». Fra Troms Stiftstidende våren 1877

Visdomsord sagt på Senja. Samla av Håkon Andreassen.

Springar. Han Nils på Nesset berette fra havet.

Senjens Nikkelværk. Håkon Andreassen.

Menneske på vandring. Hans Kr Eriksen. Ill.: Dagfinn Bakke

Slagg. Kjell Sandvik.

D'va inga lov på verket. Fra «Feskar og kremmar» av Øyvind Aronsen.

Matti Saanio. Bilder fra hans Senjatur.

Mens jeg husker. Søren Einarsen.

Draugen frå Senja. Tre Senja-sagn om sjy-draugen

Ord fra igår. Små fortellinger. Arne Andreassen, Kristine Dahl m.m

Fattigskatten 1846. Red.

Fra Yttersida. Ingrid Bjerkaas.

Styrmannshaugen. Legende av Fredrik Kampevoll.

Femåring på kobbejakt. Bjarne Isaksen.

Eit skøyteregnskap frå den første verdskrigen. Ole Nilssen

Brubyggere på Senja. Om bygging av Svanelv bru. Arne Andreassen.

Minne frå gamle Torsken. Ved F. Dahl.

Klippfisktørking i Hofsøya. Mikal Th Hofsø

Det var slik Norge skulle bebygges. Ingrid Arctander.

Lenviks del av Senja som egen kommune. Arbeid på tjuetallet for å endre kommunegrenser. Arvid Hanssen.

Fra Mefjorden. Elly Kristoffersen.

Senja-året som gikk. Trond Wold og Tore Skoglund.

Ordet. Gje meg litt tid. Dikt av Trond Hellemo,

Synnavind. Amatørspel i 1 akt. Ottar Brox. Ill.: Karl Erik Harr.

25. september. Dikt. Hans Kr Eriksen

Ropar'n i tilremskaret. Dag Skogheim

Ein fiskar blir født. Eindride Berg.

Bændelorm. Arvid Hanssen.

Ei diktarkvinne. Om Kristine Dahl frå Torsken.

Flere dikt:
Fritjof
, Trond Hellemo. To mennesker, Jarl Fredriksen. Strorsletta, Trond Hellemo.

i går - idag - i morgen. Tanker ved Hans Kr Eriksen

Stålmorgen. Halgeir Trohaug.

Utkantbygda. Arnt Ryvold

Nostalgi, Antinostalgi. To dikt av Knut Øtrem.

Linefiskarar. Arvid Hanssen

Steinbiten. Arvid Hanssen

Ramn. Trond Hellemo.

Floa. Jostein Karlsen.

Den gamle kona. Karl Karlsen

Staumsnesmannens likkiste. Livja Flood.

Dikt:
Saltværingsbåten vår
, Arvid Hanssen. Vesle fuglen glad, Harald Hofsøy. Mørketid, Edvin M Eriksen. Talaren, Håkon Andreassen. Språk-leksjon. Siri-mauk. Umusikalsk. Stempling, Helge Stangnes. Auarshau. Bygdenorge, Knut Østrem. Lampa, Elly Kristoffersen. Det fantes daga, Tove Knutsen. Nordnorske spennvidder, Karl Karlsen. Babels oljetårn. Hjertets vår, Edvin M Eriksen. Hjem til ditt folk, Jarl Fredriksen. Trollet i Senja, Arvid Hanssen.

 


1976 Nr 5

Redaksjon: Hans Kr Eriksen (red),
Arvid Hanssen, Trond Hellemo, Helge N Nilssen, Tore Skoglund, Sveinung Åsali

En 1500-år gammel ødegård, Hans Kr Eriksen
Arkeologiske undesøkelser i Hofsøy på Stonglandet

Vår eldste historie handler om økologi, Hans Kr Eriksen

Varsel, Elly Kristoffersen
Etter Berntine Skancke

Dødsskrik i Polarnatt, Bjarne Isaksen. Ill.: Geir Wold
Ei historie om mennesker og dyr og ei bjørnejakt utenom det vanlige

Kan ein draum varsle om ting som skal hende?, Håkon Andreassen

Moderne kjøkken, Arvid Hanssen. Dikt

Ein minnes så mangt, Hjørdis Brox

Visdomsord frå Senja II, red

Ordtak som har vore i bruk på Stonglandet, Gudrun Nilssen. Ill.: Synøve Bjørkli

Vantrua mi - om namnet Russevåg, Arvid Hanssen

Russeherjingar og russenamn, Hans Kr Eriksen

Han bestefar og ho bestemor, Julie Johnsen. Ill.: Synøve Bjørkli

Gilbergsvika, Leidulf Olsrud

Gibostad like etter århundreskiftet, Julie Johnsen

Fembøring, hestekjøtt til agn, Bokken i Teisten, Håkon Andreassen. Litt småplukk

Om kommoger med meir, NN

Med «Havglimt» tel Svalbard på fangst, Bjarne Isaksen

Nødvendig dyr, Karl Karlsen. Dikt

Mine år på ishavet, Asmund Andreassen
«Nestby», kvalross, Kvitsjøen, Nordisen, forlis i full storm, Kvitbjørn går ned, «Husvika»

Også på Grønland, Odd Solhaug
Om senjaværingen Anders Olsen som ble en av pionerene i Grønlands nyere historie

Svemmende dyr i det Nordlandske Hav, Petter Dass. Ill.: Leidulf Olsrud
To siders plakat

Kvitfiskfolket frå Jøvika, Hans Kr Eriksen
Svein Svendsen forteller om det hsitoriske fisket etter kvitfisk

Ishavet fra dag til dag, Alf Andreassen
Ei dagbok fra ishavet vinteren 1936

Svalbard i krig, Alv Kristian Pedersen
En senjaværing beretter fra krigshistoria i Arktis

En fangstur til Svalbard, Søren Einarsen. Fra 1909

Furu i sørvestleg vind, Helge N Nilssen. Dikt

Selma fra Senja, Fridtjov Vang.
Et sommerminne

Elsk. Draumen, Åse Dragland.
To dikt

Jakobus, Dag Skogheim.
Dikt

22. desember 1973, Karl Karlsen
Dikt

Eg nemner båten, Lars Berg
Dikt

Ode til Senja, Erling Johansen
Dikt

Augo dine. Reine Klede. Hadde eg berre visst. Menneske på vegen. Dei ser meg. Kanskje. Etterår. Avdags, Trond Hellemo
Dikt

Å være båt, Arnt Ryvold
Dikt

Støa. Naustet. Lars Berg
Etterlatne dikt

Han Karl i fjæra, Jostein Karlsen. Ill.: Dagfinn Bakke

Ostøren, Fridtjov Dahl

Katten Kapri, Arvid Hanssen
Dikt

Svettelukt (Bud). Ung 85, Edvin M Eriksen
Dikt

Og lyt til min kiærlighets viise, Knut Østrem

Det unge andletet, Lars Berg
Novelle

Anna. Nattsol, Arvid Hanssen
Dikt

Mads Sæve, ein vossing på Senja, Fridtjov Dahl

Mannen og bekken, Håkon Andreassen
Dikt

Viseårboka, redigert av Arvid Hanssen

Peder Garnmann. Desember. Senja. Mølja. Småskøyter i solgangsbris. Grønt lauv i snyen. Vente på en båt. Solfest på Persa-plassen. Til et gammelt tre om våren. Feskaren og Vårherre. 22. februar 1931. Jakttid. Arvid Hanssen.Dikt

Husmorens klage, Johannes Skancke
Vise

Sangen til redningsskøyta, Øyvind Aronsen
Vise

Voggevise tel en trøytt liten mainn. Nostalgi me ny vri, Tove Karoline Knudsen (tekst og melodi)
Viser

Flott folkeminnebok frå Senja.
Om Arthur Brox andre folkeminnebok
1977 nr 6

Redaksjon: Hans Kr Eriksen (red), Helge N Nilssen

Kvinna - oppsedar og samfunnsbyggar, Edvard Ruud.

Kvinnelig husflid i historisk perspektiv, Hans Kr Eriksen
Kvinnestrev, husflid, for fine klær!, en kvinnegarderobe fra 1754, Berte Bertelsdatter,

Husfliden på Senja for 110 år siden, Hans Kr Eriksen
Om Eilert Sundt: Husfliden i Norge.

Gamle tekstiler, Elvine Balsvik

På leiting etter gamle tekstilar, Hans Kr Eriksen
Bl.a. om Elvine Balsvik

Statusmenneske, dikt av Karl Karlsen

Ho bestemor mi, Trond Hellemo. Ill.: Synøve Bjørkli.

Men i Ørja, der trivdes vi, Hans Kr Eriksen
Om Agnes i Bjørnskinnvika

Ho Hanna i Holmen, Bendiks Heide
Fortelling om ho Hanna i Holmen (Grasholmen)

Ho Ol'Anna i Frovåg, Mikal Th. Hofsø

Ei diktarkvinne.
Om Ivana Alexandra Grøttfjord

Kvinner ved havet, Arthur Brox. Ill.: Karl-Erik Harr

Å vogge bane i søvn. Red.
Bansuller.

Ho farmor, Solveig Jenssen.
Beretning om livet på ein husmannsplass på yttersida frå 1850 og utover.

En gave som gjorde meg rik, Julie Nymo Johnsen.

Sild, Arvid Hanssen

Kvinne 77, dikt, Hans Kr Eriksen

Klær til pryd, red.
Gamle bilder med klesdrakter

Senja mi Senja, Hans Kr Eriksen. Dikt og foto.

Senja, Trond Hellemo.
Sang om og til Senja.

På spor etter det eldste jordbruket i Nord- Norge, Olav Sverre Johansen.
Om arkeologisk utgraving på Hofsøy 1977.

Skut'n ved Rogla, Helge Stangnes
Dikt til minne om dei kondemnerte skutene på skipskjerkegården ved øya Rogla i Vågsfjorden.
Ill.: Karl Erik Harr

Om steinkobben ved Senja. Red.
Ei beretning fra 1785 av Elling Rostedt. Ill.: Leidulf Olsrud

Gammelklokkarens siste fisketur i Svanelva og Lakselva, Alv Kristian Pedersen

Kvilarstein i Bjørnskaret. Resepila i Trælen, dikt av Håkon Andreassen.

Drama i Skjøttevika, Einar Pettersen. Ill.: Leidulf Olsrud.
Om M/K «Osan»s forlis ved Kjerringberget 1939.

Fra krigens dager, Fredrik Kampevoll.
Krigsfanger, Nikolai Kaperdal, Flystyrt i Solbergfjorden, Ulykka på Tranøybotn 1945.

Postmann på Nord-Senja.
Om Emil Brekkland, fortalt til Roar Sollied

Johan Wilsgård, F.D.

Noen sider for barn i alle aldre:
Eventyr
, Karl Karlsen, Støvel-lestan, Elly Kristoffersen, Petter på Langfart, Arvid Hanssen

Jul og julestrev på Senja for et halvt hundre år siden, nn

Bestemor si sparevise, Arvid Hanssen

Draugen, Arvid Hanssen. Ill.: Synøve Bjørkli.

Gutten som skulle til Trondhjem på Døveskole, Bjarne Isaksen. Ill.: Synøve Bjørkli

Matematikk, Arvid Hanssen, Ill.: Synøve Bjørkli.

Vise om Kaperdalsvegen.

Vise i støa, red.

En vinterbestigning av Staven, Ove Skjerven.

Visa om EEC. Vise fra ungdomslaget Ny Dag.

Rypemerking i Tranøy, Svein Myrberget

Spøkeri og åndsmenneske, Albin Dalberg

Senniens Fogderie.
Fra Nordlands Trompet av Petter Dass, ill.: Leidulf Olsrud1978 Nr 7

Reaksjonen: Hans Kr Eriksen (red), Helge N Nilssen

Takk for sju gode år!
Leder, Hans Kr Eriksen

Nye funn på Hofsøy, Olav Sverre Johansen

Den siste ulven på Senja? A.H. etter Johan O. Sørli

Senjaåran som er gått.., Tore Skoglund og Øyvind Sundheim
Viktige hendelser 1976 - 1978

Skreduløkka i Gjøvik, Fredrik Kampevoll

Det va engong ei kveite
Etter Evald Johansen

Litt om jektefarten fra Senja gjennom tidene, Hans Kr Eriksen
Større artikkel om jektefarten

Minner fra krigen, Bjarne Solbø
Om fiskeskøyter i krig

Sang til Mefjordvær, Johs Skancke

Mijnnegudstjænest, Arvid Hanssen

Et bjørneminne fra 1820-årene, F.K.

Bestefar, Jakob Marcussen

Sagasus over Tranøya, dikt av Harda Nohr Almås

Draugbåten, Arnt Ryvold

Havbrott kom ikkje inn i natt, ill.: Dagfinn Bakke
Fra boka «Den lange brødvegen», av Hans Kr Eriksen

Skårungen sjøl fortell, Håkon Ryvoll

Dikt:
Økokrise, Om å skrive, Kunstnar i nord, Helsing.

Dikt av Jostein Karlsen

Unntakstilstand, dikt av Åse Dragland

Barrieren, dikt av Roy Jon

Havet, dikt av Frithjof Vang

Økodox, dikt av Hallgeir Tronhaug

Frieran hannes SME-JENS, Besøkelsestid, Mørketid, Vestavijnn, dikt av Arvid Hanssen

Takk til deg isbre, Ei signa stund, dikt av Georg Blichfeldt

Større er vi ikkje, Juni-natt, dikt av Trond Hellemo

Men æ vijll ha han Hans ifrå Husøya, Det e like galt ka finger man skjær seg i, dikt av Arvid Hanssen

Forslag til julebordtale, dikt av Karl Karlsen

Verdens friaste mann, Bønn tel klokka, Bygd tel salgs, Adjø tel en hund, fire viser av Hermod Hanssen

Soga om Olav Våte, og korleis Ørnfjordhola vart til, Steinar Nymo

Hva senjaværingene fikk å lese dengang
Fra «Dagen», noen meldinger fra 17. august 1907

Utmarkslåtta, Ingrid Johansen

Sjyvotta, Elvine Balsvik

Vinterruter for Tromsø Amts Dampskibsselskaps Skibe 1907

Fra Mefjorden til Amerika, Søren Einarsen

Kveitefisket 1931, K. Dragland. Ill.: Leidulf Olsrud

Senja øya mi, dikt av Oline Hansen, Bunkan

Da russeran herjet på Senja, etter J. Furø

En jordmorskyss med «omstendigheita», Bjarne Isaksen

Huildretru og heimlaga medesin, «Senjaglunt»

Historien om en moder, Hjørdis Brox
1979 nr 8

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen (red), Rolv Bruun

God mørketid (leder), redaksjonen

Gå tid på mine stier, Ivar Enoksen
Om en sjømann fra Grunnfarnes og diktene etter han. Om Hans Larsen.

Tapre horisonter, Skjult smerte, Menneskeliv, For store og små, Siste vers, dikt av Hans Larsen.

Han «Leonhard», Einar Ottemo

Første gong eg tok imot et lam var eg 12 år.
Ragnhild Thomassen forteller. Foto: Arild Normann.

Han bygde musikk til senjafolk, Malvin Skulbru.
Om Karl Andreassen, orgelbyggeren på Kaldfarnes.

Senja i litteraturen, redaksjonen
Om Jens Hagerup, Kristian Kristiansen, Hans Kr Eriksen, Arvid Hanssen.

Tordenvær over Meløyvær.

Frå Meløyvær, Hans Kr Eriksen
Bilder fra Steine, Holmenvær, Meløyvær, mye fra Meløyvær

Husøya, redaksjonen
Mye stoff fra Husøya.

En ulykke på Kjøllefjordhavet 17/12 1913, Olav H. Sørgård.

Konfirmant på Tranøya anno 1917, Olav H. Sørgård.

Handelsplassen Klauva i vekst og fall, Hans Kr Eriksen
Omfattende artikkel om handelsstedet historie.

Hvem skyter svanen på Senja?

Bas-pols fra Sifjord
En ikke akkurat kildedokumentert «studie» av danseformer på Senja.

Legetjeneste på Senja 1890 - 1979
To foto som viser utviklinga

Den forstyrrede Husfred, eller: Manden med Nathuen
Ægtemandens glæder og Sorger

To skillingsviser på Urdals Forlag, Tromsø 1837

En mor: Et 30-årsminne
Ill.: Synøve Bjørkli


 


1980 Nr 9

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen (red), Håkon Ryvoll, Svein A. Berntsen

Bygder i omforming - De store endringene i senjasamfunnene ette krigen. Leder.

Bygde i omforming, redaksjonen

Tanka om den store omforminga.

Kor går du hen, menneskjesamfunn? Bjarne Isaksen

Glimt fra krigens dager på Senja.

Ubåtene i Mefjorden - og Finnsnes i kontakt med London, G. P. Harbitz

Nothund på Yttersida i de glade 50-årene, Helge Stangnes

Kristian Kristiansen og Senjaromanen «Hvem skal havren binde?», redaksjonen

Lofotvisa, Leikny Stokmo

Sør-Senja Museum.
Kaperdalen - en markeplass og bevaring av den

Dette er Senja-drakten. Presentasjon av den nye senjadrakten
Alfhild Hoel. Åse Johansen, Gunhild Heiberg, Ragnhild Hellemo, Ester Kristoffersen

Det snille trollet
Trolltegninger fra Medby skole.

Senjens Nikkelverk og mennesket, Hans Kr Eriksen

Nikkel, kjærlighet og død
Første del av romanen, Hans Kr Eriksen

Laukhella: Om lin og laukar og et gårdsnavn i Lenvik, Kåre Rauø

Etterord om å lukke sund og innseiling, Hans Kr Eriksen

Senja kulturlag, Ivar Enoksen

Tankevers, Liv og død, Om roser, kjærlighet - og oss, dikt av Malvin Skulbru

Kulturutstillinga på Medby, Malvin Skulbru
1981 Nr 10

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen

Senja i ditt hjerte. red
Utdrag fra Årbok 1972

Vær hilset!
Lederartikkel 1972

Vår verden er her og nå. Leder.

Lemmingvær. Hans Kr Eriksen

Notater fra ei minnebok. Arvid Hanssen. Ill.: Synøve Bjørkli.
Arvid Hanssen forteller om Peder Simonsen, Lakselvnes

Han Peder Simonsen må få sitt minnesmerke. Arvid Hanssen

Lapp-Ola. Hans Kr Eriksen
Om bogtreet etter han Lappe-Jon

Litt om den samiske bosettinga på Senja. Hans Kr Eriksen.
Større artikkel om samisk bosetting.

Litteratur som har tilknytning til artikkelen om den samiske bosettinga på Senja.

Han Karon i Melvika og storsteinbiten. Helge Stangnes. Ill.: Dagfinn Bakke
Fra den første årboka.

Senja gjennom årmillionene. Jakob Møller
Om Senjas geologi.

År 2005. Margareth Hansen. Ill.: Synøve Bjørkli.

Årsak og virkning. red.
Bilder, om havets virkning på stein i Blyfjorden.

På våres kainta. Arvid Hansen. Dikt

Senja under forskernes lupe. gph.

Museet skal være en levende del av bygdene våre. Yngvar Ramstad.
Om arbeidet i Sør-Senja bygdemuseum.

Senja-regle. glunt. Dikt

Høying på Holmen. Nora Heitmann.

Han gammel Jo Tommesa i Kvalnes. Inge Solvang,

Konfirmanter i Tranøy kirke 13. juni 1920.
Bilde med navn.

For seg sjøl va han et lite menneske som oss. Hans Kr Eriksen
Tekster om samer på Senja nedskrevet av Hans Kr Eriksen

Internatliv på Senja for 50 år sia. Ingrid Johansen, Tranøybotn.

Ord fra «Kvenen». Ved Ivar Enoksen.
Fra den handskrevne avisa på Flakstadvåg.

Trillbåra mi. Nybrottsmannen. Ingvald Amundsen.Dikt

Seilas. Ingebrigt Lunde. Dikt

Bilde. Hans Kr Eriksen.
Om et bilde, Erik Eriksen og Kornelia Hansdatter på Lomsnes

Onga og akkar. Konrad Dragland.

Et bygdeopprør på Senja for 27 år sia. Hans Kr Eriksen.
Då kvinnfolkan bygde kai. Om «Kvinnekaia» på Lekangsund

Husmann og prost.
Fra romanen «Hvem skal havren binde» av Kristian Kristiansen

Morderen Ivar og Anna fra Rogla - og hula etter dem. Steinar Forsaa, Hamnvik. Ill.: Synøve Bjørkli.
1982 - 1983 Nr 11 - 12

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen (red), Arvid Hanssen, Odd Erik Rognan, Helge N Nilssen

Fiskeoppdrett - ny næring for Senja, Hans Kr Eriksen

Ho Tove og ho Randi, han Malvin og han Svein og nokken tel, Hans Kr Eriksen
Om aktuelle artister fra Senja

Rapport om svanene på Senja, Hans Kr Eriksen

Skaland grafitverk jubilerer og tenker på framtida, Hans Kr Eriksen

Har fisket ei framtid på Senja? red

Senjakarusellen, om orienteringssporten på Senja. Dikt

Ny kraftutbygging på Senja, red

Fjellroser, Arvid Hanssen. Dikt

Minnesmerke over Peder Simonsen fra Lakselvnes, red

Politikeren og folketaleren Peder Simonsen, Arvid Hanssen

Forlis, støbygging og redningsarbeid i Mefjorden, Johs Skancke. Ill.: Leidulf Olsrud

Eventyret om Anna Cathrine Juel på Tranøya, Hans Kr Eriksen. Ill.: Svein A. Berntsen
Om Madam Juel fra bohemmiljøet i Københamn, og hennes opphold på Tranøya

Inne i Ørja, Hans Kr Eriksen
Ei natt i Resshalljet. Om hula i Ørja

Verdens første vassdrevne elektrisitetsverk på Senja, Hans Kr Eriksen
Om elektrisitetsutbygginga på Hamn i Senja

Født i fjæra - grodd på Senja
Arvid Hanssen i samtale med Hans Kr Eriksen

Ei visa om han Per og et ainna meinneske, Arvid Hanssen. Dikt

Småglunten, Evald Johansen
Fortalt til Hans Kr Eriksen

Ho Ingeborg, Hans Kr Eriksen
Møte med Ingeborg Tøllefsen i Kvannåsen

Fra ei landsbygd, Ingeborg Tøllefsen
Ingeborg forteller fra Gressmyrskogen

Tre historier fra Mefjorden, Ann Aakerøy
Knutskjerringa, Et sterkt vardøger, Kista

Halvlottesfeskar, misjonsgarn og bedehuslina, Helge Stangnes. Ill.: Leidulf Olsrud
Samarbeidsformer og hopehav under fiske

Gamle namn på gamle ting, Helge Stangnes.
Om namn på gamle ting. Tegning med namn på ved-slede.

Pumpelukt eller rumpelukt, Helge Stangnes. Ill.: Leidulf Olsrud
Fra nothundlivet i de glade 50-årene
Om forskjellige viderverdigheter under sildefisket

Rapport fra Senjen anno 1769
Sorenskriver Wilhelm Mauritz Thomæsøns rapport
Om skog, mineraler, sager, båter, åker og eng, jorda og havt, gjeld, fiskeslag, lodda, fiskeredskaper, fiskevær, folkemengde, kår, laks og lakselver, priser, korndyrking, nordlys og stjerner, jakt og fangst, reiser, bryllup mm

Og tida går - fra år til år
Det som hendte på Senja fra januar 1981 til september 1983. Odd Erik Rognan.
Dag til dag-kavalkade

Bryggene på Eidet. red

Senjapatriot i særklasse, Arvid Hanssen
Notater om Peder Simonsen

Senjehesten - Senjehopen og andre navn, Johs Skancke.

Under de høge tindan, som et spyd mot havet nordafor Dova ligger Fiskeneset. Å.J.

Jeg reiste bort da jeg var 18 år. Signe Brekke.

Helsing til Senja. Edvard Ruud.

Øde Øyfjordvær lever gjennom Ivar Frybergs minnebok. red
Om Ivar Frybergs bok «No ligg heimplassen øde»

Tiriltunger - bok om ei heimbygd på Senja. red
Om Mikal Th Hofsøs bok

Reindalen kapell. Børje Kajander.
Om innviinga av Reindalen kapell.

Konfirmantene på Tranøya 1927. Bjarne Solbø.
Bilde og tekst

Rare ord? Arvid Hanssen
Om «rare» ord på Senja

Krabben. Arvid Hanssen. Dikt

Hammar eller kors? Hermod Hanssen
Om et godnattsang

Tilbakeblikk på første vedenskrig. A. Pettersen.
1984 - 1985 Nr 13 - 14

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen

Sommarnatta i Ajnnfjorden. Etter Evald Johansen.

Det spelle et orgel i Ajnnfjorn. Arvid Hanssen

Den gamle majn og Ajnnfjorden. Hans Kr Eriksen.
Hans Kr Eriksen på tur med han Evald i øyværan

Vi arbeider med fortida og er med på å skape framtida. Yngvar Ramstad.
Om arbeidet i Sør-Senja bygdemuseum

Smågluntan. Ivar Olsrud. Ill.: Leidulf Olsrud

Sommarminne. Erling Stangnes.
Om senjaværinga på besøk på Åland

Det gamle bildet.
Bilder fra Sør-Senja bygdemuseum

Den lange ensomheten. Bearbeid av Gudleiv Solbø.
Karl Fossmos dagbok fra ei overvintring på Spitsbergen 1920 - 21
Ill.: Karl Fossmo og Leidulf Olsrud

Stedsnavn rundt Isfjorden. red.

Aktiviteten på Spitsbergen 1920 - 21. Gudleif Solbø.

Litt Svalbardshistorie. red.

Storbjørnen på Senja. Pelle Molin

Knut Sellevoll. Børje Kajander.
Om Knut Sellevoll, sokneprest i Berg og Torsken, og prost i Senja.

Han Ingbert i Hopen. Vidar Bjørkli.
Om Ingbert Hansen i Hopen

Senja i sentrum for storfilmen Nattseilere. Red.
Ivar Enoksen i Flakstadvåg bak stort filmprosjekt.

Majn i Ausa og di tre Juldagan. Hans Kr Eriksen.
Historia bak noen namn på Senja.

Skarp i kjeften. Erling Solbø. Ill.: Helge Stangnes
Litt Senjahumor.

Kaperdalen før og etter maskinene. Hans Kr Eriksen
Reaksjon på flatehogst i ved gammen i Kaperdalen

Ka hender på Skaland. Per Moland.
Om usikre tider for Skaland Grafitverk

Det e vårt hav! Per Moland

År går - år kommer. Odd Erik Rognan og Per Moland.
Senjaåret fra dag til dag i 1983 og 1984

Det gamle ordet er ofte det beste. Hans Kr Eriksen
Om 101 ord fra Senja.

Verdens største kveita? Hans Kr Eriksen
Om ei kveita på 297,5 kilo

Litt av hvert.
Fra Senja som markeringsdistrikt under Festspillene i Nord-Norge
.
Fra Rødsand skoles markering.

Et halvt århundre på Senja-veiene.
Kort om Senja Rutebil sitt 50-årsjubileum.

Gravfunn på Sør-Senja.
Om et større funn fra jernalder/vikingtid.

 

 


1986 Nr 15

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen, Helge Stangnes

Næring. Dikt

Ein steingard mot havet. Senja sett frå fiskebåten. Helge Stanges. Ill.: Halfdan Paulsen og Helge Stangnes.
Om namn på land som blei til for bruk på havet.

Senja sett frå fiskebåten. Halfdan Paulsen.
Skisse av Senja-fjella med namn, sett frå Bentsbåen utfor Medfjorden, fra Hekkingen til Månesset.

Ordtak. Britt Nydal, Lundenes

Et tyvholl i verden. Om hvorfor det heter Tyvnes og Tyvholmen og noen tanker om navnet Tjukkskogvika. Hans Kr Eriksen. Ill.: Helge Stangnes

Det var en gang et småbruk. Hermod Hanssen. Ill.: Synøve Bjørkli

Ei rakarpia fra yttersida. Et poetisk innlegg i landbruksdebatten. Helge Stangnes. Ill.: Synøve Bjørkli.

Trojllsijlla. Ivar Hansen, Kaldfarnes.

Tuftefolket i Gilbergsvika. Johs. Furø
Omsett av Hans Kr Eriksen. Fra «Ishavets kyster». Ill.: Helge Stangnes

Johannes Furø. Den første forfatteren av almuefolk i Troms. Hans Kr Eriksen

Da han Adolf slo ned i Nikolai sin torvedam. Et stykke ukjent krigshistorie fra Senja. Helge Stangnes.
Om prøveslyting med Adolfkanonene på Trondenes mot Stonglandet

Akvareller av Olav Ryan, Skaland
Skriket, Vårløysing, Skrik og lengsel, Oktoberdag

Det levde livet lever vidare. Hans Kr Eriksen
Om et bilde på Sør-Senja bygdemuseum

Hundre år er inga tid. Hans Kr Eriksen
Om et bilde på Sør-Senja bygdemuseum, Marie Pedersen f. 1859

Husøya. Hans Kr Eriksen
Om et bilde på Sør-Senja bygdemuseum, Husøya 1926

Par. Hans Kr Eriksen
Om et bilde på Sør-Senja bygdemuseum, ukjent par

Husmann og prest. Hans Kr Eriksen
Om et bilde på Sør-Senja bygdemuseum, husmann Ingebrigt Svendsen hilser på prest Fosnes på Tranøya.

Istid. Hans Kr Eriksen
Om et bilde på Sør-Senja bygdemuseum, issaging på Mellomvikvatnet i Skrolsvika

Da melkeskøyta forliste. Hans Kr Eriksen
Om et bilde på Sør-Senja bygdemuseum, da melkeskøyta Ariel forliste i januar 1964.

Siste ferd. Hans Kr Eriksen
Om et bilde på Sør-Senja bygdemuseum, gravferda til ordførar og prest Kristian Finborud i Berg, 4. juli 1908.

Jentene i bygda. Hans Kr Eriksen
Om et bilde på Sør-Senja bygdemuseum, jentene på Stonglandet på Ardalskollen St. Hansaften 1918.

Sykkelturen. Hans Kr Eriksen
Om et bilde på Sør-Senja bygdemuseum, ungdom fra Skrolsvik-området på sykkeltur til Olaheimen 1935/36

Jegerliv i Mefjorden sammen med han Gabriel, mannen som skaut bjørn da han var 14 år. Oleif Olsen, Senjehopen. Ill.: Leidulf Olsrud
Fangstredskaper, Toromsspissa, Fullt av tyskere på lokalen, livsfarlig seilas, revefangst, engelske soldater i Mejorden under krigen

Han Karl Knutsa blei drien til Svarthammarn av dauinga. Nedskrevet av Yngvar Ramstad. Ill.: Helge Stangnes

Ordet frå Senja. Forklaring på di ordan som sto i årboka i fjor. Arvid Hanssen og Hans Kr Eriksen. Ill.: Leidulf Olsrud.

Ordet frå Senja. Ny runde 1986/87. Helge Stangnes.
(Leserne bes sende inn forklaring på ordene)

Svandalen. Arvid Hanssen. Dikt

Det blei no hennes siste tur... Nedskrevet av Yngvar Ramstad. Ill.: Helge Stangnes
Minner om den dagen da de fant ho Agnete ihjelfrossen i Sørlifjellet

To mann i ei køy. Helge Stangnes.
Fra nothundlivet i de glade 50-årene

Båtbyggarvise. Arvid Hanssen. Dikt

Kjær ku har mange navn - også på Senja. Av Senjaglunt

Ivar Fryberg.
Kort om Ivar Fryberg som døde i 1986.

Sjyen han bryt. Ivar Fryberg.. Dikt

Trojllkjerringa i Stædja. Ivar Fryberg

Do, dass, sjetthus. Ivar Fryberg

Han Hodjakoff. Helge Stangnes.
Om en springver

Ved gråbergsrabben. Evald Johansen. Dikt

Det begynne på S. Arvid Hanssen. Dikt

Prestens jul i Torsken 1915. Einar Iversen.
Hans første jul i Torsken, etterord ved Ivar Roger Hansen.

Som han sa, russen. Helge Stangnes
Om restar av det russenorske språket i Nord-Norge

Kverdagsgospel. Kverdagsglea. Tid. Storlaksen. Arvid Hanssen. Dikt

En klagesang. Skillingsvise
En klagesang over tvende fromme og christeligsinde mænds endeligt, næmlig: Svend Rasmussen og Michael Johansen, begge af Torsken menighet i Senjen, som på sjøen, omtrent en mil fra hjemstedet Kaldfarnes den 12. april år 1851, - efter en hård strid mot storm og bølger - måtte på en ynkelig måde endte deres deres viksomme og velføre liv for at indgå til et bedre.
Forfattet efter begjær af Arne Iversen skolelærer i Torsken.

Spanjolan i Sandsvika. HS.

Peppar-Per si visa. HS1987 Nr 16

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen (red), Yngvar Ramstad, Hermod Hanssen, Helge N Nilssen

Senja, Nordkalotten og Jorda. Hermod Hansssen

Senja-kunstneren Synøve Bjørkli.
Presentasjon med bilder

Ordet frå Senja. Helge Stangnes. Ill.: Leidulf Olsrud.
Forklaring på ordan som sto i årboka i fjor

Flere gamle ord og uttrykk. Bjarne Solbø

Det store kobbeåret på Senja. Hans Kr Eriksen
1987 - det året det var mer kobbe enn fisk - en av de største økologiske katastrofene i havet.
Brei omtale av kobbeinvasjonen i 1987

Skrolsvik handelssted. Yngvar Ramstad

Litt om Skrolsvik handelssted og familene Lund og Sellæg. Ivar Sellæg.

Utdag av Ole Krøttøs artikkel i «Nordlands Trompet» 1891 om Ditlef Wibe Lund

Hos D. W. Lund i Nergårdshamn, red

Om navnene Lund og Wibe, red

Hva folketellingene kan fortelle oss om Skrolsvik handelssted, red

Om veret i Skjellvika. Helge Stangnes. Ill.: Helge Stangnes

Trolldom i Lenvika. Hermod Hanssen

Brev om et bilde. Ragnhild Henriksen, Mefjordvær.
Om et bilde

Kjerringglea. Arvid Hanssen. Dikt

Skiftarbeideren på Skaland. Olav Ryan.

Den glødande kulturinteressen: Til minne om Gudrun Orseth på Skaland. Hans Kr Eriksen

Lita lyrisk vise. Stakkars feskarkajll. Arvid Hanssen. Dikt

Senjens Nikkelverk (1872 - 1896), en pionerbedrift i Nord - som endte tragisk. G. A. Johannessen

Fjellfyrsten. Kjetil Aakenes. Dikt og foto

Gammelkjeksen hannes Odin. Hermod Hanssen

Løvetanna på yttersia. Malvin Skulbru.

Rubbestad - gammel senjagård blir ny museumsgård. Hans Kr Eriksen

To historier fra Rubbestad. Ottar Holtermann. Ill.: Synøve Bjørkli.
Bjørneberget. Durmålstad.

Då Astøingsmålet kom tel Senja. Oddvar Heløe.

Bogavika som vart borte. Arvid Hanssen.

Edvin O. Haugland - kulturpersonligheten fra gamle Hillesøy har lagt ned staven. Hans Kr Eriksen.
Minneord.

Nokre namn frå innersida. Arvid Hanssen.
Namn i og omkring Russevåg, Vågan, Solberg.

Spannhell - et u-tolka namn på Senja. Helge Stangnes

Du skal ikkje felle tåra over ein lodden skank. Helge Stangnes.
Om skikkar, ord og uttrykk under slaktinga.

Namn på kua.
Med regle fra Karen Heide

Erindring til Christian. Helge Stangnes.

Korfor finn vi ikkje Senja-væringen i sagaen? Arvid Hanssen

Senja - 86. Rigmor Sellevoll.
det hendte på Senja fra dag til dag i 1986.

Hodeskallfunnet på Strandby. Elever fra Skaland skole gjør viktige funn på Strandby.
Om et funn på en skoletur. Skrevet av Aage Wang 7. klasse, Linn Moan Pettersen 9. klasse, Signhild Simonsen 8. klasse

Om å samle på gamle ting.
Hermod Hanssen har møtt Aid og Anne Lise

Lat oss ikkje forfedrane gløyme. Margit Lysberg, Skaland.

Sølvsida. Arvid Hanssen. Dikt

Fjorårets 1. klasse ved Stonglandet skole: tegninger og dikt

Vintermorgen. Arvid Hanssen. Dikt1988 Nr 17

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen (red), Yngvar Ramstad

Tyskere, russere og nordmenn i Skrolsvik, Oskar Benjaminsen
Om en ung gutts opplevelser i Skrolsvik under krigen

På nisejakt under krigen
Agnar Pedersen forteller til Wenche Thomassen, skrevet fra lydband av Yngvar Ramstad.

Da vi lurte Deutche Wehrmacht, Bjarne Solbø
Et minne fra krigen

Minner frå ei mørk tid, Erling Solbø.
Fra krigen

Med skøyter i fraktefart under krigen.
Alf Jakobsen, Valvåg forteller til Rigmor Sellevoll, skrevet fra lydbånd av Yngvar Ramstad

Barneminner fra krigens dager, Ottar Holtermann

Kuleregn over hauggstabben, Arvid Hanssen
Fra en vårdag under krigen

Songen om Senja og jorda, Hans Kr Eriksen

Juldajns, dikt av Arvid Hanssen

Berge Didriksen i Vågan
Presentasjon av en Senjakunstner

Storvargen og litt til om eit ulveår på Senja, Hans Kr Eriksen
Gjenfortalt etter fleire sagn og beretninger

Lomsdalen, Per Arne Hoel. Ill.: Synøve Bjørkli

Hestestokk - en klamp om foten, Yngvar Ramstad
Fortellinger om et redskap brukt på hesten

Ei vise om frakteskuta «Hortensia» og dens sørgelige skjebne, Helge Stangnes

Kyrne mine. Det gode namnet skulle gi lykke,
Om namn på kyr. Ingebjørg Nilssen, Anna Svendsen, Ivar Olsrud, Karen Heide, Janne Kristiansen, Paula Stefanussen Stormo, Aslaug Åsali.

Ordet frå Senja 5.
Fleire gamle ord frå Senja-målet,

Ved Helge Stangnes, Arvid Hanssen og Hans Kr Eriksen

Barnerim fra Ytre Senja, Helene Pedersen, Gryllefjord

Rubbestad 1988.
Fra starten av utbygginga av landbasert oppdrettsanlegg

Jo Monsa, Ottar Holtermann

Gårdsferie på Senja, Yngvar Ramstad

Sterk kalvedrekka, Helge Stangnes

Et lysår på Senja, Arvid Hanssen

Gyngestolkveld, dikt av Helge Stangnes
1990 Nr 18 - 19

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen (red), Yngvar Ramstad

Ennå finnes folk som vil bo i en utkant av verden, leder

Vindsletten skog, Helge Stangnes. Dikt

Lars Larsadalen, vakker, vill og full av kulturminner, Hans Kr Eriksen

På befaring med museet, Yngvar Ramstad
Straumsbotn, Skaland, Sifjord, Gjeska, Sølvskeidalen, Lavika, Sør-Torsken, Skaland

Om namn på Senja, Helge Stangnes
Rajna, råjna og rånna

Conrad Selmyhr, Yngvar Ramstad
Kunstmaleren fra Senja som gjorde stor lykke i utlandet, men er glømt hjemme i Norge

Skrolsvik - kulturhistorisk perle ved havet, Hans Kr Eriksen

Kvænan - gåtefulle og majestetiske, Hans P Pedersen
Om fjellet Kvænan

Ekspedisjonsbåten, Leif Aarberg

Senja i litteraturen og litteratuen frå Senja, Hans Kr Eriksen
Runer fra Senja, folkedikting, Jens Solvang, Carl Bertheussen, Edvard Ruud, Hans Eidnes, Petter Dass, Svend Pillar, Elling Rosted, Peter Ursin, Wilhelm Mauritz Thomæsøn, Nils Normann, Johannes Furø, Jens Hagerup, Kristian Kristiansen, Arthur Brox, Konstanse Valvåg med fleire

Ordtak frå Senja og Grytøya, Helge Stangnes og Karen Heide

På julefest før i tida, Aud

Krigen 1940 - 1945, Hans Kr Eriksen
Om lange og harde år også på Senja

Krigen på Senja og i verden, Rolf Breivik
Sjøtrefning i Vågsfjorden, ubåtslaget ved Sandsøy, matauk mm

Med hest i krigen, Yngvar Ramstad
Paul Storås forteller om kampene i Bjerkvik, etter lydbånd av Bodil Olsen

Dramatiske år i Mefjorden, Elly Kristoffersen m.fl.
Om agenter, russefanger og sivile under krigen

Da tyskerne kom til oss, Halldis Fjellheim

Fisker Olsen - sagaen, Helmut Giese
Fredrik - en fange i fangstskuta

Om fisk, fiskere og tyskere, Gudleif Solbø
Hva betydde norsk fisk for tysk matforsyning

Dolomitten i ishavet, oversatt av Inge Arnesen
Fra Deutsche Polarzeitung, en tysk soldat opplever Senja fra dekket på gamle «Lyngen»

Ungdomslaget i krig og okkupasjon, Erling Solbø

Krigsminner, Oleif Olsen

Lasarettet i Vangsvik under krigen i 1940, Hermod Hansen

Fra fraktefart i Vågsfjorden til fangenskap i Tyskland, Rigmor Sellevoll

I bakerste lenja bak krigen, Arvid Hansen

Inn i historien, Johannes Skancke. Dikt

Siste krigsjula, Erling Solbø
Utdrag fra frittalende prolog til julefesten i 1944

8. mai 1945 på Vesterfjell
Markering av krigens slutt på Vesterfjell, stort bilde av forsamling

Oppi Øverbygd, Helge Stangnes. Dikt

Ordet frå Senja 6, Helge Stangnes
Ord fra Senja

Steinalderboplasser på Senja, red

Friarbrevet, Helge Stangnes
(ifrå han Søren - som ikkje e heilt potent i bruken av fremmedord)

Då han Larris fraus fast i stekkrenna, Aud

Pensjonistens klagevise 1990, Leikny Stokmo


 


1991 Nr 20

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen (red), Yngvar Ramstad

Utmarka med de mange godene og det strenge strevet

Ta vare på Senja! Leder

Redaktøren, Årboka og Senja, Arvid Hansen
Om Hans Kr Eriksen sitt arbeid med Årbok for Senja

Tore Hund på Bjarkøya sto opp i sommar, Hans Kr Eriksen
Om et sagaspellet «Balladen om Oleif Digre og Tore Hund i Bjarkøy»

Lakselva, Harald Karlsen
Historikk om Laukhella og Lakselva

Svein Arild Berntsen, av Hermod Hanssen
Om billedkunstneren.

Troll.
Barnetegninger til «Trollet i Senja» av Arvid Hanssen

Årets gang i Tranøybotn, Ingrid Storjord Johansen. Ill.: Synøve Bjørkli.
Om livet og arbeidet på gården Storjord i Tranøybotn.

Fra nyårstid til adventsstrid, Erling Solbø
De mangfoldige arbeidsoppgavene på en Senja-gård før det store omskiftet

Torving, Elly Kristoffersen
Om torving til brensel på yttersida

Snarefangst i etterkrigsåran, Helge Stangnes

Silgraving, Helge Stangnes
Sport og matauk for en mannsalder sia

Heimbygda mi - Fjordgård, Anna Karlsen

Folkeflyttingene til Senja på 1700-tallet, Hans Kr Eriksen
Om de rike naturressursene som gjorde Senja og Nord-Norge til avlastningsland for sørnorsk, dansk, svensk og finsk overbefolkning

Dølene som rydda gårdene i Vesterfjell i 1790-åra, Bjørnar Nybrott
Om immigrasjonen til Senja, Ottemoen, Halvorsli, Torslia og Sollia

Ordet frå Senja 7, Helge Stangnes. Ill.: Leidulf Olsrud
Om ord fra Senja

Senja, Hans Kr Eriksen
Om den magfoldige øya. Litt om natur, historie og samtid og et forsøk på å ane framtida.
Navn, kontraster, øyer, fugler, ulv og bjørn, Ånderdalen, historiske minnesmerker, steinalder, jordbruk for over 300 år sia, kirkehistorie, folkeflyttinger til Senja, det samiske folket, kveita, bergverkshistorie, bosetting og meir

Elgen på Senja, Helge N Nilssen

To store ører, Gro Bjørnland. Om møtet med elg

Svartdalsgammen, Per Arne Hoel

En skitur over Senja, N. Borchgrenvink

Nyfødt mårra, Helge Stangnes.. Dikt

Doktorlunden Museum, Borgny Moan.
Presentasjon av Doktorlunden, den gamle legeboligen i Torsken.

Tæring, Ottar Holtermann.
Om tuberkulosen

Makrellstørja, Oleif Olsen
Om størjefangst i mellomskrigstida

Lomvia, Oleif Olsen
Om en merkelig hendelse med en lomvi som blei rensa for tungolje i 1955.

Vannsenga. Bygdehistorie, Helge Stangnes. Dikt

Om han Kobbe-Josef og andre fortellinger, Leif Løhre.

Sommartonen, Helge Stangnes. Dikt

Replikken som lever, Ivar Olsrud
Om gode replikka

Han kunne stenge blod og ta bort verk, Anne-Lise Claussen
Om Annar Simonsen i Lonkan

 

 

 


1992 Nr 21

Redaksjonen: Helge N Nilssen (red), Hans Kr Eriksen, Yngvar Ramstad

Ta vare på Senja. Leder

Han Henry fra Hesten, Hans Kr Eriksen
En prat med Henry Johansen, en av de eldste senjehestværingene - født i 1914 i Senjehesten, oppvokst der, evakuert i 1942. Evakuert i alt fem ganger før han igjen var bofast.

Arvid Nergård A/S, Vidar Bjørkli
Om utviklinga i Mefjorden

Varde, «viti» og grensevarslingsfjell, Olav Løkse
Om varder på fleire fjelltopper i Midt-Troms

Den gemene mand til skade, Eivind Stokmo
Kampen om fiskemetoder gjennom 400 år.

Et tilbakeblikk på en svunnen barndom og ungdom, Halfdan Paulsen.

Det dyrebare bygget, fra åkeren til mølna, Erling Solbø
Om byggdyrking, med ordforklaringer

De store endringene i jordbruker på Senja, Ole E. Nilssen
Tilbakeblikk 25 siste år.

Museumsarbeidet på Senja, Yngvar Ramstad.

Monumentale vegger på Gibostad, Svein-Arild Berntsen og Berge Didriksen.
Om Harald Peterssens 140 kvadratmeter med veggmalerier på Senja Vidergående skole, Gibostad

Ragnvald Iversen og senjamålet, Helge Stangnes. Ill.: Leidulf Olsrud
Om Iversens bok «Senjenmaalet. Lydverket i hoveddrag».
Om senjamålet.

Ordet frå Senja, Helge Stangnes, ill.: Leidulf Olsrud
Ord fra Senja, mange fra Ragnvald Iverssens «Senjenmaalet»

Du smuckeste Queite, du Dronning i Vand, Hans Kr Eriksen.
Om oppbygging av et kveitmuseum på Senjafjell

Kokkglunten, Harald Didriksen
Fortelling fra fiske som kokkglunt og skårunge

Senjehesten kystforsvarsmuseum, Hans Kr Eriksen
Om oppbygginga av et museum til bevaring av minnet om krigen og til å vise kystforsvar i Norge og på Senja.


 


1993 Nr 22

Redaksjonen: Helge N Nilssen (red), Hans Kr Eriksen, Yngvar Ramstad

22 år gammel! Leder

Klænning. Helge Stangnes, dikt.

Folk eg møtte på Senja, Hans Kr Eriksen
Fortelling om opplevelser fra han kom til Senja første gang i 1954
Lærar på Stonglandet, folket på Bakkemo, Nils i Skoglia mm

Telefonutbygging for 90 øre timen, Rigmor Sellevoll
Leonhard Johansen forteller om sitt arbeid i Televerket

Ei vise om slagget på Verket, Hans Kr Eriksen, Ill.: Synnøve Bjørkli

T 103 BK - M/K «Bror 1» av Bjarkøy
Dagmar Mikalsen i Narvik forteller fra en fiskarbåts historie

Jordmor Hilda Kristensen, Leikny Stokmo
Prolog om jordmora som kom fra Foldvik til Skrolsvik

Ersfjorden, Helge Stangnes
Kommentar til endel av namna der, profiltegning med mange namn.

Båtane på Senja
Bilder av Breitind, Gyda, Ariel, Lady, Senjafjell, Signal

Ved, never og bark, Ottar Holtermann. Ill.: Leidulf Olsrud
Om vedhugging og det som hørte til

En vesteråling oppdager Senja, Anne Margrete Torsdatter

Våbøn til veret, Håkon Andreassen. Dikt

Vi savna ikke det vi ikke visste om, Elsa Hyen Johansen
Intervju med Elly Kristoffersen, Mefjordvær

Fangedrakten i Senjehesten Kystforsvarsmuseum
Om en fangedrakt og en menneskeskjebne

Vatnan på Nord-Senja, Vidar Bjørkli

Uversdag, Erling Solbø. Dikt

Senjaværingen - et uløst naturfenomen, Ivar Enoksen
Ei betraktning om senjaværongens kvaliteter

Kort om gudsord og hygiene i Øyværan, Hans Kr Eriksen

Kort førtelt, Helge Stangnes. Dikt

Ferravisa
Ei revyvise fra Skolsvik, skrevet ned av Hans Kr Eriksen etter opptak med Evald Johansen

En læke krane og en lange larke, Helge Stanges
Om svarabhaktivokalen i senjamålet

Ottar fra Hålogaland, Ole E. Nilssen
Ottar beretter fra Nord-Norge for 1100 år sia

Skiløperen, Ottar Holtermann. Dikt

Kvit geitrams på Senja
Om et sjeldent botanisk fenomen

Den svarte dagen for Elena, Hans Kr Eriksen. Novelle

I Senjehopen er dem borte, Vidar Bjørkli
Om fargerike folk som ikke er her lengre
1994 Nr 23

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen (red), Helge N Nilssen

Drama, tragedie - det onde og det gode. Leder

Evakuerte til Senja 1944, Tragedie på Nordkalotten 1944. Hans Kr Eriksen.
50 år sia den store folkeflyttinga på Nordkalotten.
Tvangsevakueringa i Nord-Finland, i Nord-Norge. Hovedemne i Årboka 1994.

De evakuerte kommer til Senja. red.

Familien Dagny og Hans Larsen på Heimtun. Hallfrid Johansen forteller.
Evakuerte som bodde i Valvågen

Minna fra evakueringsvinteren slik en åtteåring opplevde den. Helge Stangnes forteller.
Evakuerte fra Kåfjorden på Stangnes

Evakuerte til Johnsgård. Anna Solberg forteller.

Ei skøyte føre folket heim. Sander Nilssen forteller
Heimføring av evakuerte til Lyngen, Badderen og Langfjorden

Også på Lemingvær.
Arnt og Marie Arnesen forteller til Rigmor Sellevoll.
Evakuerte under krigen på Lemingvær

34 evakuerte på Rubbestad
Ottar Holtermann forteller om evakuerte under krigen på Rubbestad

Full i hus og fjøs.
Eugen Sørensen forteller om evakuerte som kom til Øyfjordvær og Fjordgård

M/K Senjafjell og M/K Svensgrunn i evakueringstjeneste høsten 1944. Hans Kr Eriksen.
Johan Stangnes, Sigmund Solbø og Bjarne Solbø forteller om en dramatisk transport av syke i 1944 fra tuberkulosehjemmet og sykehjemmet i Honningsvåg til Trondheim

En sang fra høsten 1944. Sverre Mikalsen

Han Revskinn-Anders. Helge Stangnes. Ill.: Bjørnar K. Meisler
Om Anders Johansen - en sliter som vandra på Senja
Kjerringvika, Steinjorda, Flakkstad

Om uhell og lækkasja. Helge Stangnes. Dikt.

Steintujllat. Dikt

Å være oter. GNG. Dikt

Ei fjordside på Senja. Helge Stangnes.
Mellom Øyfjorden og Mefjorden
Vest og sørsida av Øyfjorden sett frå Husøya.
Tegning med namn på alle fjell og nes

En båt skifter hamn. red.
Om m/s Senjapynt, som forlot Skrolsvik

Kveita. Ved Hans Kr Eriksen
-En kort dog udførlig Beskrivelse over queitte fiskeriet
Etter presten Hans Falster, meget utførlig beskrivelse av kveita og dens anvendelse fra 1770

Båtan på Senja
Nordlancsbåt, åttring, storbåt, motoråttring, ekspedisjonsbåt, gavelbåt, krysser, Breigrunn, Lodden, Varangerfjord, jakt, Jasai, kutter, Havbrott, Ariel, Johan Drage, Lyshorntind, Viken.

Ordet frå Senja. Helge Stangnes
Et nytt knippe Senja-ord

Spekre firtom. Helge Stangnes. Dikt

Da bestemor fortalte om bjørnen på Senja. Aase Agersen

Minner fra vonde tider. Ingrid Storjord. Om uår og sult.
Nanna Fredriken forteller fra Høglia på Senja

Det var på hekta - då han pappa lurte Gestapo. Hermod Hanssen

Jordmorskyss i 1907. Elly Kristoffersen

Skjellgraving. Hans H Jørgensen
1995 Nr 24

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen (red), Yngvar Ramstad

Legenden om Sankta Sunniva, Hans Kr Eriksen
Om treskulpturen av Sankta Sunniva i kirka på Tranøya

Historie er forandring, leder

Da kristendommen og kirka kom til Senja fjerding og Trondenes fylke, Hans Kr Eriksen
Et tusenårsminne

Med fotoapparat i Amerika og i Torsken, Yngvar Ramstad
Peder Christian Hanssen Selnes og hans bilder fra Amerika og Torsken
Bilder fra Petersburg, Alaska, Torsken

Ordet frå Senja, Helge Stangnes
Mange ord og uttrykk fra gammelt av

Min første tur til Finnmarken på vårfiske, Henry Johansen
Som syttenåring på sin første Finnmarkstur

-Senja-fabel, Hermod Hanssen. Dikt

Ivar Kleiva, Helge Stangnes
Læraren frå Sunnfjord som kom til Gryllefjord i 1927.

Ølning, Ivar Kleiva
Om et kjent naturfenomen i Gryllefjord

Etter krigen, Trond Hellemo

Nutti-familien på Nymoen, Helge Nymo
Fra 1928

Rypebestanden på Senja, Helge Nymo. Historikk

Telroran, Helge Stangnes. Dikt

Russefangan, Anna Sofie Hanssen
Om russefanger i Skrolsvik under siste verdenskrig

Slik lager du ost, Ingebjørg Nilssen
Fra et ostekurs i 1932, og om laging av goudaost og gammelost

Ho Anna Jenste og ho Tella Nilste, Helge Stangnes
Om ein gammel namsskikk med nordgrense på Senja

Familien Brandvoll på Rubbestad i Tranøy - en sønn i England, en falt på «Norge» 9. april, Reini Brandvoll
Om en familie på Senja i krigsårene 1040 - 1945

Historia om korleis kjerka på Stonglandseidet blei til, Hans Kr Eriksen
Hundreårsfeiring av bygging av kirka på Eidet.

Da nordvesten tok kirketårnet på Eidet, Lyder Nilssen
Halfrid Solheim forteller

Da orgelet kom til kirka på Eidet, Lyder Nilssen
Dankert Rochmann forteller

Den siste vardevakt, Ottar Holtermann
Om vete og vardevakt på Rubbestadfjellet

Gammelklokkarn, Hans Kr Eriksen
Søren Berg Eilertsen forteller om skolen og litt av kvert gjennom tre kvart hundre år på Senja

Soffi Amalia Kusken a Venger
Regle etter Berntina Johansen i Vassvika

Gamle gåter, Ottar Holtermann

Et reian og et roan, Helge Stangnes
Om ord som endar på -an

Ferda til Arholmen, Rolf Breivik
På auarsfiske

Auarshau. Knut Østrem. Dikt

Leonhard Nilsen, Per Holst-Roness
Legendarisk yttersiding som ble en av grunnleggerne av Harstad by

Bærturen, Elly Kristoffersen

Fjorden der heime, Ingebjørg Nilssen. Dikt

Henry Hussey Vivian, Yngvar Ramstad
En walisisk industriherre i forrige århundre som satte sine spor på Senja
Kobbersmelting, Senjens Nikkelverk

Ho Anna i Gammen, Arvid Hanssen

Til Tranøya, Hermod Hanssen
Tekst og melodi til en sang til Tranøya sin pris

Mefjordvær viser sine kulturminner, Yngvar Ramstad. Fotefar mot nord

Far av folk, Trond Hellemo. Ill.: Alf Kaare Berg
Om ei fantastisk oppleving

1996 Nr 25

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen (red), Anita Dreyer Sellevoll, Yngvar Ramstad, Hermod Hanssen

Ordet fra Senja. Leder

En høvedsmann. Tekst og ill.: Jann-Oskar Granheim.
Om Hans Kr Eriksen

Helsing til Årboka. Anders Ole Hauglid. Om Årboka i 25 år

Kjerringjula. Elly Kristofferen
Om en gammel tradisjon som holder på å bli borte

Attersyn. Ingebjørg Nilssen.
Tankar omkring en 70 års dag.

Så blottet for naturskjønnhet er Senjens vestre side.
Ei anna tid, et annet syn. Fra Gustav Peter Holm «Reise i Nordlandene og..» 1830

Julekveld. Arvid Hanssen. Dikt

Første mann. Trond Hellemo.
Mefjorden 1996, dikt

Dyrevernet fikk penger til ammunisjon til slaktemaskene - og kirka til reparasjon av tårnet. Rigmor Sellevoll.
Historia om Fredrik Jørgensens legat

Fra husmannsgutt på Senja til forfatter og industrimann. Hans Kr Eriksen
Om forfatteren Jens Hagerup, hans bøker Adam Børingen, Juvi, Sommernatt i Nordland, Susanna, Maria, Brenning.

Minner fra et langt liv. Leikny Stokmo. Ill. Jann-Oskar Granheim

En ferietur i 1914 med fem kroner i kapital - og en soldat i belønning. Gudrun Kristoffersen

Små gløtt inn i de 24 årgangene.
En kavalkade fra de tidligere årganger.

Næring. Arvid Hanssen. Dikt

Idyllisk klesvask. Ingrid Storjord Johansen
Fra vaskebrett til vaskemaskin

Notbasen. Yngvar Ramstad
Om og med sildefisker og notbas Charles Johnsen.
Anton Silsand

Lysterpiken. Helge Stangnes.

Fire Senja-kommuner viser fram sine kulturminner. Om Fotefar mot Nord

Verslaktinga. Hermod Hanssen. Ill.: Leidulf Olsrud. Om slakting

Ordet frå Senja 1996. Helge Stangnes. Ill.: Leidulf Olsrud

Femstein. Åshild Hofstein. Dikt

Nilshågen. Helge Stangnes. Dikt

Sagt om Senja.
Ord og regler etter Carl Bertheussen

Steinbiten på Kjerringgrujn. Oddvar Heløe. Ill.: Jann-Oskar Granheim

Om unge år i Holmenvær. Sverre Pedersen.
Sverre Pedersen blei født i Holmenvær 1923. Familien hans var den siste som forlot Holmen i 1942/43.
Gjensyn og tilbakeblikk, Naturen og folket, Øyvær og fiskevær, Jernbanen i Holmen, Fra Steinrøys Sveltihel til Holmenvær, Havna i Holmen, Klippfisktørkeri, Rorbuer som paddehatter, Han Gammel-Erik i Moloholmbua, Husdyr i Holmen, Høsting på Blåstranda og i Kjerringvika, 1000 fiskere i Holmenvær, Bedehuset, Sykestua, Nedgangstider i Holmen, Et øde øyvær.

Myrsoldatene. Fridtjof Hansen.
Bureising og jorddyrking på Senja i 1930 -årene.

Fakta om Holmenvær.
Væreiere. Hendinger.

Konfirmasjonen. Anna Sofie Hanssen. Vignetter: Svein Arnt Hanssen
Om konfirmasjon på Refsnes 1951

Namnet Senja. Helge Stangnes.
Beiteøya, Sønnøya. Sinnione, Senja

Fra enda et øyvær - Ørja.
Aslaug Eilertsen forteller.

En fæle fyre. Gunn Løhre.

 

 


1997 Nr 26

Redaksjonen: Hans Kr Eriksen (red), Helge N Nilssen

Senjalandskapet. Red.

Senja og vi. Leder

Det gamle og det nye kulturlandsskapet, Hans Kr Eriksen
Om de endringen som mennesker har gjort i landsskapet i gammel og nyere tid

Feskarlærdom, Helge Stangnes. Dikt

Lyngheim, hula vår, Elly Kristoffersen
Om ei nifst hending i barndommen

Namn på Senja, Helge Stangnes
Om namn fra Senja. Gjeska, Merraføa

Naturen fra støa til fjellslåtta, Tone Hammer. Foto Hans Kr Eriksen
Om havet, hus, jordbruk, beiting, utslått

Landskapet i havet omkring Senja. Tekst og foto Hans Kr Eriksen
Om havlandsskapet rundt Senja, klakk og skolt, fall, flu og bø. merke etter menneske, åbor, tørnring og landfeste, hamneutbygging, Ørja, Steinavær, Holmevær, Bergsøyan, Øyfjordvær, Andfjorden.

Huldersteinen i Trollskaret. Huldra I Valvågen. Osvald Iversen

Kulturlandsskapet på Stonglandet, Sør-Senja. Ole Nilssen
Innmark og utmark, dyrka jord, slåtta, skog og beite, veier, gjeder, fiske.

Dialektgrener og dialektvariantar på Senja. Helge Stangnes.
Senjamålet, svarabhaktivokalen med meir.

Ordet frå Senja 1997. Helge Stanges, tegninger Leidulf Olsrud
Om ord på Senja.

Internatskolen, Kitty Heimdal.
Om internatskole i Vangsvik

Såre barndomsminner, Ingrid Storjord.
Om ei småjente med tuberkulose, om det å tilbringe barneår på tuberkuloseheim på Hagevik ved Bergen.

Tragedien på Svensgrunnen 1943. Marcus Einarson Osen.
Om den russike ubåten K21 sitt angrep på fiskebåter på Svensgrunnen.

Årbok for Sena, biografi 1972 - 1997. Hanne Ødegård.
Oversikt over innholdet i de første 26 årbøkene.1998 Nr 27

Redaksjon: Hans Kr Eriksen (red), Helge N Nilssen.

Godt at gråmåsen song. Om Arvid Hanssen.

Senja sin store diktar. Hans Kr Eriksen.
Om Arvid Hansen og hans forfatterskap.

Ved Arvid Hanssens gravferd august 1998. Trond Hellemo

Wenche Kildahl. Årets billedkunstner i Årboka. Hans Kr Eriksen

Eldri. Hans Kr Eriksen.
Om Eldri Jakobsen født Nyborg, - som reiste ut i verden og blei borte en hel krig.

17-åring fra Senja til Svalbard og inn i kigen 1940-41
Eldri Jakobsen forteller

Kornrajna i Andørja og sju sjettveia i Drangen. Hans Kr Eriksen.
Om merke i fjell.

Jenta fra Kjøpmannsøy. Hans Peder Pedersen
Sorg og glede på Bergsøyan på 1920-tallet.

Rekling. Hans Kr Eriksen.
Om reklingen, høgt verdsatt delikatesse i gammel tid.

Ordet frå Senja 1998. Helge Stangnes, tegninger Leidulf Olsrud.
Ord frå Senja.

Ordtak og uttrykk. Helge Stangnes.
Ei samling gamle ordtak og uttrykk.

11 fiskere i livsfare.
Pålsmessedagen - stormenes dag.
Ei fortelling fra Harstad Tidende 23. januar 1935.

Anleggskokke på Nordlandsbanen.
Ingrid Storjord Johansen forteller om arbeid og matstrev i krigstida.

Idrettsanlegg og havner for 60 år sia.
Lærer O. B. Ingebrigtsens brev til stortingsmann Jacobsen i 1938.

Jernvinna på Flakstadvåg. Roger Jørgensen.
Nord-Norges første jernproduksjon.

-Fred - Krig - Fred
Om Kveitmusèet i Skrolsvik

Kirker på Senja og i Senja prosti. Jens Storm Munch.

Bestemor mi. Åshild Johanna Hofstein. Dikt

Minne om kjerringjul og storsildfiske. Hulda Jensen. Dikt

Lenviken avis. Toril Eng.
Avishistorie på Senja.

Stadnamn på Senja. Helge Stangnes.
Gluggen, Kvanntotinden og Sløyklia, Gleret, Gjesla, Årnes

Ei gjettevisa om fesk. Helge Stangnes. Tegninger Leidulf Olsrud.

Gammeldampen. Frithjof Eriksen.

Om tru og overtru og vantru. Jostein Åsali. Dikt

Rorbua i Svellingan som ble kapell i Skrolsvik. Eivind Stokmo.

Bjørn på Senja. Helge Nymo.

Bjørnetidend. Ole Nilssen.

Tryntørken som spiste folk.
Fortellinger som O. B. Ingebrigtsen sendte til Arthur Brox

Korfør folk fløtte fra Senja, eller korfør folk blir her. Toril Eng.
Intervju med Ann-Eva Isaksen, Georg Blichfeldt, Anja-Katrine Iversen, Einar Johansen, Kirsten og Arne-Harald Steilbu, Amandor Rochmann

Talen som ikkje blei holdt (men tenkt) i gravferda hennes Signe. Trond Hellemo

Den Nordnorske våren. Helge Stanges. Dikt


 


1999 Nr 28

Redaksjon: Hans Kr Eriksen
(Denne boka var en spesialutgave, med tittelen «Øyer og folk», og handler i sin helhet om det gamle kirkestedet Tranøya)

Tranøya opp av havet og inn i historia. Hans Kr Eriksen

Kristendommen og kirka i Troms. Hans Kr Eriksen

Kampen om Tranøya. Prest flytter til øya. Hans Kr Eriksen

Den første soknepresten Elling Rosted. Hans Kr Eriksen

Ensomheten, håpløsheten og døden. Hans Kr Eriksen

Finnemisjonen styrt fra Tranøya. Hans Kr Eriksen

Den store kirkebygginga 1773 - 1775. Hans Kr Eriksen

Drivende kraft i kriseår - Nils Normann. Hans Kr Eriksen

Fra Normann til Holmboe. Hans Kr Eriksen

Holmboe-epoken - 35 år på Tranøya. Hans Kr Eriksen

Husmennene under Tranøy prestegård. Hans Kr Eriksen

Hus for folk til alle tider. Hans Kr Eriksen

Prest, klokker, skolemester i et nytt århundre. Hans Kr Eriksen

Romanse og tragedie på Tranøya. Fra København til verdens ende. Hans Kr Eriksen
Om Madam Juel.

Aleine. Hans Kr Eriksen
Novelle om Karin Nilsdatter, et barn født i dølgsmål, og en tukthusdom

Tranøykongen. Jens Hagerup.
Novelle om kong Oscar II besøk på Tranøya

Tranøya i litteraturen. Hans Kr Eriksen

Mynt, mål og vekt i eldre tid.
Orientering om eldre mynt, mål og vekt brukt i boka2000 Nr 29

Redaksjon: Helge N Nilssen (red), Hans Kr Eriksen

I nordavindshagen, Dikt av Arvid Hanssen

Bedre kjent med oss sjøl.. Leder

Oss sjøl og andre - om språk, historie, kultur. Hans Kr Eriksen
Om namn i naturen som forteller historie

(De neste 28 artiklene omhandler namn på Senja)

Bukkene Bruse i berget blå. Hans Kr Eriksen
Om de tre Brusan på Senja

Hekkinga - Hekkingen. Hans Kr Eriksen

Når Kajttlan koke, og han bryt over Tømmervikkajlten. Hans Kr Eriksen

Valvågen på Stonglandet. Hans Kr Eriksen.
Om namnet Valvåg

Gilberget - Gilbergsvika. Hans Kr Eriksen

Eistan - Namn i fjellet og havet og inne i oss. Hans Kr Eriksen

Vasulnesset - Vasulvika. Hans Kr Eriksen

Flobjørn. Hans Kr Eriksen

Juldagan og Ausa. Hans Kr Eriksen

Jobbon, om jobbonholma og jobbonhåga. Hans Kr Eriksen

Laukhella - Silsand. Hans Kr Eriksen

Avløysinga - Avløsningen. Hans Kr Eriksen

Myrabøen. Hans Kr Eriksen

Øyfjorden. Husøya og Husa. Hans Kr Eriksen

Ånderdalen - Ånderelva. Hans Kr Eriksen

Kvanntoa og Kvannlia. Hans Kr Eriksen

Stongodden - Stonglandet. Hans Kr Eriksen

Olaheimen. Hans Kr Eriksen

Finningen - et namn i havet. Hans Kr Eriksen

Flesa - Sørflesa - Flatflesa - Rundflesa. Hans Kr Eriksen

Kjerringa på Kjerringberget. Hans Kr Eriksen

Merraføda. Hans Kr Eriksen

Latrauvmyra - Latræva. Hans Kr Eriksen

Kvænan - kvinnfolk i fjellet. Hans Kr Eriksen

Skrolsvika. Hans Kr Eriksen

Klakkan over og under vatnet. Hans Kr Eriksen

Vona - kveitplass med håp i henganes snøre. Hans Kr Eriksen

Svælingan - som svell opp av havet. Hans Kr Eriksen

dampen hong i mørtna. Jostein Åsali. dikt

Blåstranda og mysteriet om Skrivargården. Hans Peder Pedersen

Ei glømt namneinnsamling i 1936. Helge Stangnes
Om ei stadnamninnsamling som Norsk Stadnamnarkiv gjennomførte på trettitallet.

Samtale i mørketida. Dikt, Helge Stangnes. Ill.: Synøve Bjørkli. Dikt

Ho Valborg på bua. Hans Kr Eriksen
Møte med Valborg Nygård i Tromsø - og ei bok fra 1940

Kornet og flyndra. Oddvar Heløe. Ill.: Synøve Bjørkli

Spitsbergenturen med «Virgo».
Senjaværingen Kristian Iversens dagbok fra en ekspedisjon til Spitsbergen sommeren 1896

Gammeldampen i Vangsvika. Hermod Hanssen

Kjerkegård ved havet. Helge Stangnes. Ill.: Synøve Bjørkli. Dikt

Dreggfeste. Oddvar Heløe. Ill.: Synøve Bjørkli

Kvinneliv. Aslaug Åsali.
Historia om min bestemor Aminda 1867 - 1953

Da ulykken rammet oss. Haldis Fjellheim.
Om noe som hendte i 1943

Arven etter tante Solveig. Hermod Hanssen. Ill.: Jann-Oskar Granheim
Om en dramatisk fødsel under krigen, og et nyfødt barn i en fiskekasse
2001 Nr 30

Redaksjonen: Helge N Nilssen (red), Hans Kr Eriksen

Hva som er nødvendig. Leder

Fleire namn som fortell om oss. Hans Kr Eriksen
Omtale med bilder av mange namn på Senja

Senjehopen - Hopen i Senja. Hans Kr Eriksen

Kjeipen - det flotte fjellet med det rare namnet. Hans Kr Eriksen

Bunkan og Lomsnes, under himmelhøge fjell. Hans Kr Eriksen

Gryllefjord. Hans Kr Eriksen

Skaland - Skaga - Skagen. Hans Kr Eriksen

Skatvika og Skatvikfjellet. Hans Kr Eriksen

Hamn i Senja. Hamn - Helland - Verket - om en plass som har skifta namn. Hans Kr Eriksen

Lemmingvær. Hans Kr Eriksen

Terningen - en geysir i Andfjorden. Hans Kr Eriksen

Bollholmen og måseggtida. Hans Kr Eriksen

Blyfjorden - den blygrå fjorden. Hans Kr Eriksen

Ranskarlirånna og Ranskarlistrupen på Grunnfarnes. Hans Kr Eriksen

Skolpen og Skolpholla. Hans Kr Eriksen

Skrenesset og Skredalen. Du skal se opp når gammelhujn gøyr! Hans Kr Eriksen

Vassgroa og Bjelma - eller «Bekken går ikke i engen». Hans Kr Eriksen

Versel og Verselmoen. Der vatnet ikkje frys om vinteren og e iskaldt om sommarn. Hans Kr Eriksen

Hvordan det ble fisk i Helvetesvatn, og utviklinga av fisket i de siste 70 år. Helge Nymo. Foto: Geir Harry Nilssen

Til Ingeborg i Kvannåsen. Frå nabojenta di. Nanna Elisabeth Berntsen.

Makrellen e kommen (og krabben). Helge N Nilssen

Trond Hellemo med diktsamling. Hans Kr Eriksen

En sang fra havet. På kjente trakter. Trond Hellemo. Dikt

En gudsdom. Ill. Synøve Bjørkli.
Samisk sagn nedsrevet i Storfjord etter Efraim Pedersen Oterodden. Fra Qvigstad: Lappiske eventyr og sagn bind IV

Skatvikodden. Rolf Østrem

Sildemårra. Kongelig kost. Helge Stangnes. Dikt

Trenger vi museet? Yngvar Ramstad

Barndomsnatt. Kjøretur på Senja i romjula. Hanne Mikalsen. Dikt

Gammen. Litt generelt om runde hus - Hus av torv og tre og never - Og særlig om noen gammer på Senja. Hans Kr Eriksen

Bonde som tenker nytt og utradisjonelt. Remy Kristiansen.
Om Asbjørn Hansen

Då eg rodde bort i krigen. Oddvar Heløe. Ill.: Jann-Oskar Granheim

Lars Berg 100 år. Omtale.

Doktorlunden 1898 - 2001. Borgny Moan.
Større artikkel om helsestell i Berg og Torsken gjennom to århundrer.

Lokalbefolkningens liv og virke i forrige århundre - Legestellet i Torsken i gammel tid - Hjelpemidler ved sykdom - Planter og naturmedisin - Tre «medisinmenn» fra 1880 åra - Hjelpekoner - Jordmødre - Berg kommune - Torsken kommune - De vanligste sykdommene i vårt distrikt - Doktor Hansteens Medisinalrapporter - Herredsstyrets kamp for et bedre helsestell - Protokoller fra årene 1891-1899 - Doktorlundens historie - Bygginga av Doktorlunden - Doktolunde 1898 - Utbedring før 1950 - Reaturering på 50-tallet - Utvendig arbeide - Kjelleren - Husets rominndeling - 1. etasje - 2. etasje - Brunemannen - Tilpasninger til barnehagedrift - De som har hatt tilhold i Doktorlunden - Legeskyssbåter - Doktorlunden i dag

Den svarte hunden. Hermod Hanssen. Ill.: Synøve Bjørkli
Ut fra mansifolkets fortellinger om Tore Hund.

Ordet frå Senja 2001. Helge Stangnes. Ill.: Leidulf Olsrud.

Edvard Ruud 1907 - 2001. Arne Ivar Hanssen.

Poetisk attersyn frå Elgsnes. Hans Kr Eriksen
Om Edvard Ruuds siste diktsamling

Folk på Senja - slekt frå Lysnes. Herolv Olsen.

Tel Nygård på handel. Osvald Iversen
Om småglunters viderverdige handletur
2002 Nr 31

Redaksjonen: Helge N Nilssen (red), Hans Kr Eriksen

Årboka 30 år - Historielaget 25 år. Hans Kr Eriksen.
To små jubileum

Ottar frå Hålogaland. Hans Kr Eriksen. Ill.: Synøve Bjørkli
Den første oppdagaren i nordområdet . Kem var han, kor bodde han?

Mefjorvær på tråden. Elly Kristoffersen
Historia bak telegrafstasjonen i Mefjordvær

Avskjedshilsen fra telepersonalet på Senja. Ek - Mf

Da telefonen kom til Senja Hans Kr Eriksen
Stor aktivitet med linjer i 1890 - åra

Elly - bygdas teledame. Remy Kristiansen
Om Elly Kristoffersen

Jakob Olsen Ellevold. Trond Hellemo. Ill.: Synøve Bjørkli.

Notater på reise med hurtigruta M/S «Nordnorge». Lyder Nilssen
Fra en reise fra Finnsnes til Bergen, med tilbakeblikk underveis

Fergetid over Gisundet. Arild Dag Moe.
Andè Silsand forteller

Fergereiser. Hans Kr Eriksen. Dikt

Over Gisundet med ferge og bru. Remy Kristiansen

Gisundet stengt av is. Remy Kristiansen

Her bor vi. Oddvar Heløe. Dikt

Som siste lærer i Øyfjordvær. Hans B. Jensen.

Posthus kommer og posthus går. Hans Kr Eriksen.
Ei beretning om utviklinga av postsystemet på Senja og i Nord-Norge

Folkevise. Sommarnatt. Internett. Helge Stangnes. Dikt

Kommunikasjon - alltid tilgjengelig? Svein A. Berntsen

Den lange kysten til Senja. Hans Kr Eriksen.
Om skipsfarten til og fra Senja gjennom ukjent og kjent historie

Ei ferd med jekta for brød og liv på den lange brødvegen. Hans Kr Eriksen. Ill.: Jann-Oskar Granheim.

50 år med Senja Rutebil. Remy Kristiansen.
Alf Hanssen forteller

Tre tolkninger av namnet Halvardsøya. Helge Stangnes

Etter Stiklastad. Hermod Hanssen

Midt-Troms Museum. Regionmuseum for 7 kommuner. Yngvar Ramstad

 

 

 


2003 Nr 32

Redaksjonen: Helge N Nilssen (red), Hans Kr Eriksen

Han Evald og steinbiten. Helge Stangnes. Ill.: Jann-Oskar Granheim

Kvitfiskfolket på Senja. Hans Kr Eriksen
Om Svein Svendsen i Jøvika. Ishavet, kvitfiskfangst

Urgamle Senja. Jakob J. Møller
Om Senjas geologi

Senjafjellan og trollan og trollan i Senjafjellan. Hans Kr Eriksen

Gamle Gibostad - fordums stolthet. Remy Kristiansen.
Om Gibostads glanstid.
Ungdomstid i Araber-kvarteret
Juul Karolius Johnsen og Bjarne Mikkelsen ser tilbake.
Smia - fra ruin til perle
Med starten i Smia - Borgny Killie forteller
Veien videre for Gamle Gibostad

Gibostad og Gisundet. Hans Kr Eriksen

Han Sedol i Høglia. Trond Hellemo.
Barndomsminne.

En sang fra havet. Trond Hellemo. Dikt

På lofottur i 1941. Lyder Nilssen.
Haukjøpera og lever-roara. Kver mann sitt kjøttstykke. Stenge blod. Lofotraidet. Kinobesøk med komplikasjona. Heimtur.

Fleire gamle Senja-ord. Helge Stangnes.

Mannen i Steinvika. Helge Stangnes.
Folkeminne

Ei fortelling blir til uti havet. Du Aron du bi en gjæve glunt. Hans Kr Eriksen.
Fra en tur med han Henry til Steinavær, - om fortellinga om han Aron.

Margit og Bæla. Arvid Hanssen. Ill.: Dagfinn Bakke og Jann-Oskar Granheim.
Fra romanen «Søsken på Guds jord»

Susanna Sommer. Jens Hagerup. Ill.: Synøve Bjørkli.
Utdrag fra romanen Susanna, 1922

Spion på Senja. Kristian Kristiansen. Ill:: Synøve Bjørkli.
Fra ungdomsromanen «Jeg er ingen sion», 1940

Russernes Plyndringer. Johs. Furø.IV Røvertoget til Senjen og Kvalø m. fl. st.
Etter «Ishavets kyster, fortællinger fra Nordland og Finnmarken», 1886

La bære kongen komme, han e no ingen amtmann. Hans Kr Eriksen. Ill.: Geir Wold.
Urdrag fra «Den lange brødvegen», 1978

Ultamarin. Et foto. Dans i oker. Ivar Enoksen.
Tre poetiske beretninger.

Roturn. Oddvar Heløe. Ill.: Jann-Oskar Granheim

Ho Svartsi. Ragnhild Hellemo.

Bøssetømming og bengalsk lys. Helge Stangnes.
Om forenigsliv, - og då særlig misjonsforeninga

Ho Ella. Trond Hellemo.

I lag med ho farmor i fjæra og skogen. Gudrun Solbø.
Barndom i Valvågen

Røyskatta den luringen. Osvald Iversen.
En dramatisk kamp mot ei røyskatt

I vånde for vånd. Osvald Iversen.
Om en kamp mot vånd

Med leidarsteinen mot Vinland. Hermod Hanssen. Ill.: Jann-Oskar Granheim.

Barn og unge skriver om Senja.
Johan Fredik Røds 9 år: Drømmedag
Linda Tobiassen, 6. klasse: Drømmedag på Senja.
Ingrid Nordmo 4. klasse: Drømmedag
Ole Thomas Norby 4. klasse: Drømmedag
Caroline Solvold Nilssen 10 år: Drømmedag - Eventyret på Senja
Kristine Nymo 6. klasse: En drømmetur
Håkon Danielsen 10 år: Torving
Ingrid M Heiene 13 år: Ei fortelling om et menneske.
Borghild L Kristensen 7. klasse: Et eventyr på Senja.
Linnéa Nilsen 7. klasse: En ferietur til Senja
2004 Nr 33

Redaksjon: Helge N Nilssen (red), Hans Kr Eriksen

Øyfast.
Leder, - om Hans Kr Eriksen, som er viet spesiell plass i denne boka.

Bilder fra ei bygd på Senja i et halvt hundre år (Mye bildestoff). Hans Kr Eriksen
Natur. Gården - jorda - folket. Melkeskøyta. Å komme i mellom Dampen. Skoleskyss- skolesentralisering. Det tidstypiske. Rein og samer. Det nye kulturlandsskapet. Sluttbilder.

40 år gammel veidrøm oppfylt. Vidar Bjørkli.
Om nyveien mellom Senjahopen og Ersfjord.

Sandsvika (bilder).
(Årets bok hadde Sandsvika på ytre Senja som eget tema)

Fra Sandsvika til Paris - en menneskeskjebne. Hans Peder Pedersen.
Om Annas livsreise fra isolerte Sandsvika på ytre Senja til Metropolen Paris, - og tilbake.

Frå trerømming til motorkutter. Ivar Kleiva.
Fra Ivar Kleivas bok «Skisser og minner frå Gryllefjord i hardåra 1927 - 1940».
Hans Karlsen forteller.

Forlis i Sandsvika. Hans P Pedersen.

Sandsvika - et somarminne. Tove Karoline Knudsen.
Fra Årbok for Senja nr 3 i 1974.

Hyllest til folket i Sandsvika. Hans P Pedersen.
Kitty Aunes dikt: «En hilsen til slekta mi - etlinger efter «Sandsvikkarran»

Det e mykkje rart mellom himmel og jord. Fortellinger fra Sandsvika.

Trollet i Månesodden. Sjøliket.
Fortalt av O. B. Ingebrigtsen til Arthur Brox

Ho bestemor Rikarda. Ragnhild Hellemo.
Om Rikarda Olsen f. Edvartsen

Braathens Boeing. Ragnhild Hellemo. Dikt

Ingen kjenner dagen, Trond Hellemo.

Ingeborg med tjenestetid på Tranøya. Remy Kristiansen

Forliset med D/S «Anne Monne». Lyder Nilssen
Intervju med Fredrik Jørgensen

Hør på båra! Trond Hellemo. Med melodi av Lill Karin Jensen. Dikt

Fra Gjerdneset til Chicago. Gunnlaug Nilssen.
Om familien som i 1902 reiste fra et småbruk i utmarka og endte opp i Chicago.

Til Vensmoen sanatorium. Linn Siri Benjaminsen.
Oskar Benjaminsen fortell fra barndommen om reisa til sanatoriet, om oppholdet der, og om 9-åringens ensomme tur tilbake til Skrolsvik.

Han Askefis.
Eventyr fortalt av Oskar Benjaminsen, bearbeid av Linn Siri Benjaminsen.


 


2005 Nr 34

Redaksjonen: Helge N Nilssen (red), Hans Kr Eriksen

Fruen fra Holmenvær, Amalia Bothner
Beretning av Amalia Bothner som var væreiermadam på Holmenvær i åra 1899 til 1915
Holmenvær, Ørja, Kjerringvika

Ho Olaug og vi andre, Gudrun Solbø. Ill.: Synøve Bjørkli
Om oppveksten i Valvågen, to jente, og en brann

Vika i Sifjord - gammel bygd - nytt liv. Hermod Hansen.
Endel kapitler fra boka hans om Vikan i Sifjord.

Et eventyrlig fiske langt til havs.
Etter et radiokåseri i 1950-åra av Carl Bertheussen
Om fisket etter brugde og håkjerring

Tusen glemte menn. Ivar Enoksen
Nordnorske fiskebåter under engelsk kommando i 1940
Om boka med samme namn.

Det store angrepet. Ivar Enoksen.
Fra bok «Tusen glemte menn»

Tre fly i Høgstakken. Ivar Enoksen.
Et krigsminne fra Torsken

Da Husøya fikk melkeutsalg. Ronny Trælvik

Beretningen om ho peng-Olina. Terje Meyer Nilssen
Om ei pengeforfalskning

Om drapene på Huselvfolket. Terje Meyer Nilssen
De folkelige overleveringene. Om drapene på Huselvfolket i virkeligheten

Om spøkeri og slikt. Terje Meyer Nilssen

Den Finaste tida. Ho gudmor. Arbeidsløst. Når sola snur. Ronny Trælvik. Dikt

Trælvika - under krigen. Ronny Trælvik

Beretningen om sølvskattefunnet i Botnhamn. Terje Meyer Nilssen

Lyder Nilssen forteller:
Gammeldampen. Minste risiko er no å ha dem! Bunød. Malingstran. Kveldsklårna skal du ikke lite på. Kommogsenna. Gud elsker en glad giver.

Tøffe kamper og kortlivede fagforeninger. Kjetil Djuve.
Om de første fagforeninger på Skaland, ved Skaland Grfitverk

Gutten som slo seg fram i livet. Reny Kristiansen.
Om Roald Nymo

Da distriktslegen i Berg og følge holdt på å drukne. Einar D. Johansen.

Ånderdalens far.
Fra åpninga av den «nye» Ånderdalen Nasjonalpark

Ånderdalen - en nasjonalpark på innersida og yttesida. Hans Kr Eriksen
2006 nr 35

Redaksjonen: Helge N Nilssen (red), Hans Kr Eriksen

Den likkje store fortellinga. leder.

Kvalfangst i Sørishavet. Kjell Enoksen.
På kvalfangst ved Antarktis i 1960.
Større artikkel, mange bilder

Fra barnehage til sjark. Ronny Trælvik.
Utdrag fra boka «Senjafisket»
Om fiskerekteparet Unni og Arne Arntsen

Senjagårder på fremmende hender. Yngvar Ramstad.
Om jordeiere på Senja som var godseiere i Trondheim

Spor etter den gamle veidekulturen på Senja. Hans Peder Pedersen

Hva spåkjerringa sa om Stortinden. Hans Peder Pedersen
Gjenfortalt etter Kamilla i Sifjorden

Gulløksen fra Botnhamn. Aud Gjengedal Pedersen
Om en jernøks med gullbelegg fra Botnhamn

Om Tore Hund og litt om hans historie. Aud Gjengedal Pedersen.
Gulløksen fra Renland, Botnhamn - hvor kan den stamme fra?

Kanskje kommer bjørnen til Senja? Hans Kr Eriksen
Om endringer i dyrelivet på Senja

Sommarstevne på Bukkemoen. Ragnhild Hellemo.

Nytt liv i Baltsfjorden. Ronny Trælvik.
Om Ivar M Jakobsen og Baltsfjorden på Senja.

Om gården Botn eller Botngård som ga navn til et handelssted, et poststed og en hel bygd. Terje Meyer Nilssen.
Om Botnhamn.

Tru og overtru på ytre Senja. Engelen. Den siste viking. Einar Johansen.
Tre fortellinger

Støypsand. Når en enkel dram gjør godt. No skulle dem heime ha sett oss. Lyder Nilssen.
Tre fortellinger

Med mk «Havglimt» i frakting av materialer til gjenreising av Nord-Troms og Finnmark i 1946. Lyder Nilssen

Om et sildekast tatt på Badderen i Kvenangen. Lyder Nilssen.
Med ms «Uran» på sildefiske tidlig på 70-tallet

I Risøyklakken. Helge Stangnes. dikt

Snyen. En nordnorsk sommar. Tid tel tida. Den beste sangen. Ronny Trælvik.
Fra diktsamling «Den fianste tida»

Djuii...Hjertebarn. Ragnhild Hellemo. Dikt.

Rabarbra. Høgmalte ord. Dikt. Haustkveldsvise. Trond Hellemo. Dikt

Kveita. På Fagerstranda. Helge Stangnes. Dikt
2007 Nr 36

Redaksjonen: Helge N Nilssen

Livet i Teistevika for over 80 år siden, Knut-Andrè Haugen
Dagligliv i et no fraflytta sted på yttersida av Senja

Barske karra, Aud Gjengedal Pedersen. Ill. Ruth Sletteng.
Om en hendelse på tur heim fra Finnmarksfiske

Siladråpe og kistebette. Arnulf Holtermann
Fra oppveksten på Rubbestad på Senja.
Om bjørn, hus, karding av ull, toving, klær, skomakerarbeid, fiskeskøyta, korn og tresking.

Bindel, rauka og krakstaur, Helge N Nilssen
Dyrking og skjæring av korn

Fjæra, Aud Gjengedal Pedersen, Ill.: Ruth Sletteng
Ei småjentes lek i fjæra.

Ea, Ruth Sletteng
Om ærfuglen

Damebindets alternative bruk, Ruth Sletteng
En munter historie fra damebindets tidlige tid

Katta hennes Berret, Ruth Sletteng

Som skårunge til Lofoten i 1939, Lyder Nilssen
Ei fortelling om en skårunges første tur på Lofotfiske

Litt om Verket på Skaland, Åshild Johanne Hofstein
Fra historia til grafittverket på Skaland

Om skottel og storkveita, Terje Meyer Nilssen.
Ei fortelling etter Terje P. P. Henriksen

På makkeleira, Helge Stangnes
Om graving av fjærmark til agn

Røyskattfangst, Helge Stangnes
Om røyskattfangst og røyskattbomma

Sauleiting, Helge Stangnes

Skjell og skjellgraving, Helge Stangnes

Å stikke flyndra, Helge Stangnes

Torving, Helge Stangnes

Då eg begynte på skolen, Gudrun Solbø
Skolestart for ei småjenta like før siste verdenskrig

Om krigstid og kobbe, Terje Meyer Nilssen
Kobbejakt under siste verdenskrig, etter Paul Lorentsen Breidablikk

Fra den gang da vi var konfirmanter, Lyder Nilssen
Fra konfirmantundervisning på Refsnes i 1937

Høymuggeltrøa, Åshild Johanne Hofstein. Ill.: Ruth Sletteng
Om å fiske småmort med knappenålsångel og ei enkel trøa

En viktig kilde til fiskeri- og industrihistorie for hele etterkrigstida, Kjetil Djuve.
Fra arkivet til A/L Fiskernes Redskapsfabrikk

Om rifleskudd og rikosjett, Terje Meyer Nilssen.
Etter Paul Lorentsen Breidablikk.
Fortelling fra Stønnesbotn

Song om Senja. Harald Hofsøy.

Skolen, Fridtjof Eriksen
Fra Moen skole.

Gjenbruk av båt, Helge N Nilssen
Gjenbruk av gamle båtbord

Min bestemor i Øyfjorden, Einar Johansen

No skulle dem heime ha sett oss!, Lyder Nilssen.
Om dårlig vèr på Lofoten.

 

 


2008 Nr 37

Redaksjonen: Helge N Nilssen

Utkanten av Senja, Rolf Østrem.
Om tidligere fastlandsdel i Tranøy kommune, nå Dyrøy.

Mohamn, skoleinternat, Sverre Mortensen

Sagnet om småjenta Palatia som ga navn til to stener og en liten myr, Terje Meyer Nilssen
Om namn i Stønnesbotn, jenta Palatia

Da vi fikk storkveita på, Tore Eidissen
Om ei stor kveite

Om oppvekst og alt fra tangsprell til tert, Terje Meyer Nilssen
Oppvekst på 40-50 tallet i Botnhamn,

På oterjakt i 1952, Tore Eidissen
En rotur etter oteren i Selfjordområdet

Post-Jette, Rolf Østrem og Liv Olsrud
Om Henriette, som ikke ble med Titanic, og ble postbud i Dyrøy

Konserten, Scubert, Generalen, Ragnhild Hellemo Dikt

Om.., Kjerna, Lill-Karin Jensen. Dikt

Våreventyr, Trond Hellemo. Dikt

Et nesten-forlis,Vi slakta sau, Helseråd, Gnagarår, Helge Stangnes. Dikt

Hallvardsøya. Helge N Nilssen
Om et inntakt og urørt hamneanlegg fra forrige århundreskifte, Statens Havnevesens utbygging

Sjøorm på Senja?, Hans Peder Pedersen

Forsteina skapninger, eller...? Hans Peder Pedersen
Om naturformasjoner på Senja, hekser og troll i stein, Kvænan, Kollkjerka mm

Botnlausmyra, Åshild J. Hofstein
Om en hell i uhell i ei myr

Stamoksen, Osvald Iversen
Om feavlslag, stamoksehold og dertil viderverdigheter

Tel Nygård på handel, Osvald Iversen
Om en småglunts opplevelsa på tur på handel

Tre fortellinger, Gunhild Andersen
Då mina sprang i Rypstranda, Men æ va ikkje inne, Ei bjørnehistorie

Siladråpe og kistebette, Arnulf Holtermann
Om oppvekst på gården Rubbestad i Tranøy, barbering, hårklipp, smia, hestene, reise med lokalbåten

Ei barfrostnatt, Trond Hellemo
Fortelling

Karisteinen på Hallvarsøy, Helge N Nilssen
Om en stein som e brukt til såvel overnatting som oppbevaring av lina og agn

 

 


2009 Nr 38

Redaksjonen: Helge N Nilssen (red), Jann-Oskar Granheim

Ja, sånn va det.. Hans Peder Pedersen
-Det meste forsvant, men sola blei igjen.
95 år gamle Anna fortell om oppveksten sin på Kaldfarnes

©hugo løhre
Foto av Hugo Løhre

Dagboka. Einar Pettersen.
Om dagboka til faren

De tause fjell. Einar Pettersen. Dikt

Lærer Carl Svendsen, 1902 - 1994. Karin Laukslett. Ill.: Jorun Brattsli
Hendelser fra siste verdenskrig, fangeleir i Tyskland

Kaldt hav og kalde nerver. Lyder Nilssen
En episode fra tysk fraktefart under krigen

Hvalbåtstyrmann Johan Langaas fra Stonglandshals. Mauritz Sundt Mortensen
På tidenes beste sesong i Sydisen 1955-56

Hekkingen, gård nr 40 i Hillesøy kommune. Karin Laukslett.
Etter samtale med Julius Hansen

Marie Vekved (1908 - 2007). Karin Laukslett.
Norsk - Canadier med sterke røtter i Hillesøy

Kvinnesyn og utdanning i 1930-årene. Larin Laukslett.

Om gand og gaperi og så litt om folk og fiske etter «rognkjeksa». Terje Meyer Nilssen.
Etter Ola Alfredsen, Baltsfjord

Om spitord og sarte barnesinn. Treje Meyer Nilssen

Krig om tobakken. Helge N Nilssen
Fra siste verdenskrig

Motorbåten. Åshild Hofstein

Klokkeren - en hyllest til klokker Mikkel Thomassen og gamelkarran. Rolf Østrem.

Osloktanker 2006. Kaldsommar. Ragnhild Hellemo. Dikt

Hav og åker. Glassbråttet. Åshild Hofstein. Dikt

Storselja. Urfòrra. Utsikt fra fjellet. Brynnbjørka. Trond Hellemo. Dikt

Slipsteinen. Lill-Karin Jensen. Dikt

Nokken småfortellinga fra Stonglandet. Lyder Nilssen
Svin på skoge. Snakkebegavelse. Geitbåt. Stakkars kjerringa

Nokken glimt heimana. Aud Gjengedal Pedersen
Fra Gavvelen og Botnhamn

Sagnet om en tragisk brudlaupsferd. Trond Dragøy
Etter en sagn fortalt av Tobias Dragøy

Nord-norske dialektord med tyding. Trond Dragøy
Utdrag fra hans bok fra nordnorske ord og uttrykk
2010 Nr 39

Redaksjonen: Helge N Nilssen

Når Stæren og kyrn minke i antall. Leder

Siladråpe og kistebette, Arnulf Holtermann
Om oppvekst på gården Rubbestad i Tranøy
Lamper og strøm, elektrisitet, torving, i vedskogen, slåttonna, robåtene og naustet

Vekster som barn på Nord-Senja gjorde seg nytte av sånn midt på 1900-tallet, Terje Meyer Nilssen
Om alt fra myragræss, syragræss, til skrækkling og sjitarbuske

Karvi og høymuggla, Helge N Nilssen
Om bruk av karve som krydder og medisin

Pling i potta, Terje Meyer Nilssen
Ei lita beretning om to-kroninga og trekjerner

Minna, Helge Stangnes
Om harefangst, snarefangst etter rypa

-Så kald er natten, Trond Hellemo og Ivar-Jarle Eliassen
Mørketidssalme

Nomadiserende samer. Fra Jukkasjärvi til Senja, Åge Tobiassen
Om svensksamer fra Jukkasjärvi på sommerbeite på Senja på 1800-tallet.

Hilmar Prest - Sønn av Senja, Lisbeth Andreassen
Om presten Hilmar Sommerset

Ho Siri, Osvald Iversen
Om ho Siri, et nødvendig hjelpemiddel ombord før klosettets tid. Ill.: H N Nilssen

Kan jeg få kjøpe Klokkarholmen?
Om et barns ønske om kjøp av en holme

Fra kattugle til ørn og titting
Jann-Oskar Granheim
Om fuglelivet på Senja

-Only the oak is left, Trond Hellemo
Ei fortelling om folk og hus som er borte

Glimt fra minnealbumet, Ragnhid Hellemo
Fortelinger fra en barndom, kveldsmåltid, på loftet i bestemorhuset, ved Kvannholelva, dåpssøndag, sommardaga

Sjøslaget, Åshild J Hofstein
Fortelling om barns lek

Han Olabror, Fisk og brød, Åshild J Hofstein. Dikt

Om 200 kroner og et betent kne, Mary Pedersen. Fortelling

Ho Fagerlin, Lill-Karin Jensen. Dikt

Kjerkehelg, Helge Stangnes. Dikt

Junipasteller, Livsbåra, Aud Gjengedal Pedersen. Dikt

Nord-Norske dialektord med tyding 2, Trond Dragøy
Utdrag fra hans store samling av dialektord

 

 


2011 Nr 40

Redaksjonen: Helge N Nilssen (red), Jann-Oskar Granheim

Moden alder, leder

Av og til seilte vi med måsevind.
Hans Peder Pedersen.
Leif Nilsen, Finnes i Sifjorden forteller

Tradisjonsmat fra Senja. Roger Kristiansen. Foto: Eirik Nilssen
Om tradisjonsmat, oppskrift på sildgrynsuppe.

Glasdokka. Ragnhild Hellemo.
Fortelling

©Hugo Løhre. Foto fra Senja

Dampen hong i mørtna. Jostein Åsali. Ill.: Helge N Nilssen. dikt

Husets øye. Margaret Guve. Dikt

Nylærar'n på Vikstranda. Elling Ellingsen.
Som erstatningslærer i Vangsvik 1960

Friplass. Eivind Bråstad Jensen.
Om seminaristen Fredrik K Forberg.

Rikard B. Rasmussen. Eivind Bråstad Jensen.
Seminarist, samfunnskritiker og fornorskningsforkjemper

Om en glunt og en gjedd , ei juksa og en jarstein. Terje Meyer Nilssen. Ill.: H N Nilssen

Juleskåka i Skrolsvik. Eldar Stokmo.

Om råskap, rakryggede måker og reirplyndring. Terje Meyer Nilssen

Lyder.
Etterlatte fortellinge etter Lyder Nilssen
.
Gud elsker en glad giver. Om kaka det var betten av. Tar du en dram? Nødsarbeid og dyrtid. Å trampe båten fast i sjyen. Om å kunne det med nordlandsbåt og råsegel. Vi fikk tidlig kontakt med båten og havet. Juletrefest. Kveitgarn.

Et av de siste åran på sildfiske med m/s «Midnattsolen». Lyder Nilssen

Med «Nordland» til Vesterisen 1952. Bernhard M Nygård.

Britene startet evakueringa på Senja. Morten Kasbergsen.
Ukjent krigshistorie fra 1940.

Fra Ersfjorden til tragedie. Morten Kasbergsen.
Om «Lancastria»

Skrolsvik - en brikke i spillet om D-dagen. Morten Kasbergsen.
Ukjent krigshistorie

Trøskeverket. Osvald Iversen

Heimanna. Rolf Østrem.

Småglunta og dynamitt. Osvald Iversen. Ill.: Helge N Nilssen

Slektshistorie fra Gavlen. Aud Gjengedal Pedersen.
Et glimt av en person og hans familie, fra Gavlen og Laukvik.

Spekkroken. Margaret Guve.

Nord-Norske dialektord med tyding 3. Trond Dragøy.

 

 


2012 Nr 41

Redaksjonen: Helge N Nilssen (red), Jann-Oskar Granheim

Å løfte opp. Leder

Mannen som ikke kokte poteter, Hild Kat. Eriksen
Hans Kr Eriksen i personlig perspektiv. Senja og Varanger-liv.

Ole Enok Torgersen, Ivar Enoksen
Senjaværingen som stoppet kjeften på han Jesse James

Sør-Senja Museum - et tilbakeblikk, Yngvar Ramstad

Laukhella Lakselv, fra kirke- og krongods til andelslag, Harald Karlsen
Om historia til Lakselva ved Laukhella på Senja, ved 50-jubileet i 2001

Jubileumsbolk, med endel stoff fra de aller første årbøker:
Vær hilset
..leder 1972, Hans Kr Eriksen
Senja i ditt hjerte
, Hans Kr Eriksen 1972
Brua over sundet og en brubygger bak,
Tore Skoglund 1972.
Intervju med Gunnar Gran
I vinterstorm
, Ingrid Bjerkås. Ill.: Dagfinn Bakke, 1974
Mens jeg husker
, Søren Enarsen. Ill.: Leidulf Olsrud. 1975
Drama i Skjøttevika. M/K «Osan»s forlis ved Kjerringberget 1939
, Einar Pettersen, Ill.: Leidulf Olsrud. 1977

Jordbruket i Tranøy - den store nedturen, Hans Helge Jørgensen

Jordbruket i Tranøy - anno 2012, Hans Helge Jørgensen.

Bjelleklaven fra Olfinvika, Håvard Haraldsønn Salen

Gamle gulende brev, dikt av Elly Kristoffersen

Fjøljekta «Norsk Hydro» av Senja, Helge Stangnes, ill.: Kyrre Dahl

Konfirmasjon i Tranøykjerka, Rold Østrem

Stim ut a fløyta, dikt av Jostein Åsali

Fortelling fra andre verdenskrig, Lene Hanssen.
Hilmar Sørensen, Tranøybotn, forteller.

Spøkeri - eller uforklarlige hendelser? Aud Gjengedal Pedersen

«Drømmedag ved drømmevann». En beretning om «kastetrøe» og kameratskap mellom brødre, Terje Meyer Nilssen

Havet gir, havet tar, Aud Gjengedal Pedersen.
Karl Eliassen Renland forteller.

«Forelska i lærarinna», om liten kar og stor kjærlighet, Terje Meyer Nilssen.

Om «ikkje å være usein», Terje Meyer Nilssen

Søringen. Julkveita. Dikt av Ronny Trælvik-

Metrosiensis - og en liten bit prestehistorie fra Ytre Senja. samlet og notert av Aud Gjengedal Pedersen

-ine-navn på Senja og i Tromsø på 1800-tallet, Truls Nilsen

Nord-norske dialektord med tyding 4, etter Trond Dragøy