LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Namn på Senja mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNamn på Senja 27/06 2001
Dannemannen – Dannemannsvika
Dannemannsvika (foto:hakre)
Dannemannsvika (foto:hakre)
(Uttale: Dajnnema:jn – Dajnnemajnnsvi:ka)

Vi har mange forunderlige namn hos oss.
Ett av dem e Dannemann eller sagt på våres språk: Dajnnemajn.
Det er et sjelda namn.
På den vanlige kartserien våres ( M711 i målestokk 1: 50.000)
e det bare ett sånt namn i heile Nord-Norge.
Det ligg i Andfjorden like nordaførre Meløyvær.
I tellegg har vi Dannemannsvika og Dannemannsneset I Frovåg.
Di namnan er nedskreve på Økonomisk kartverk.

Ka slags namn e no det der?
Det e nærligganes å tenke på ”dansk mann”,
altså en mann som er dansk eller norsk –
i motsetning tell same.
Det kan jo hende at detta ligg bak,
men det e nok helst ei anna betydning:
”en danna mann, en høvisk mann”.
Ordet dannekone eller dannekvinne førekjem i same betydning.
Vi finn ordani den betydninga hos Ivar Aasen (Norsk Ordbog),
i Norsk Riksmålsordbok og fleire kilda.
Petter Dass skriv også om dannemand slik.

Men korførr detta namnet på en holme i Andfjorden
Og ei vik og et ness under Frovåg gård?

Då eg spurte meg førre hos ei dama frå Meløyvær,
ho Aud Stokmo som bor i Skrolsvika, så sei ho:
- Dajnnemajn, det e jo våres holme, det!

Så vesste eg no såpass at det var en høstingsholme,
Litt høg også.
Og like ved ligg en holme som heite Skjegget, fortell ho Aud.
De såg nok likskapen med en danna mann med skjegg.
Trur eg.

Korførr Dannemannsvika og Dannemannsneset heite slik,
e vanskelig å førklare uten litt fantasi:
Kanskje har nokken funne et sjylik her,
med preg av å være etter en framståanes kar, en dannemann.
På nesset like vestaførr Dannemannsvika ligg en gravhaug.
Kan det hende at de har sett gravhaugen i samenheng med vika,
og at tanken har vore:
I en stor gravhaug ligg en stor mann, en hederskar.
En dannemann. Eg trur litt på der der.
Det e vel ei ganske rimelig førklaring.

Har du hørt nokka anna om
Dannemannsvika og Dannemannsneset?
Og Dannemajn?

Hakre
Ved hakre, kl 22:05