LokalAvisa.no > Revestreken > Skrivekløen mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Skrivekløen 20/06 2001
Postsaken II - post festum? Innlegg til Revestreken av Knut Østrem
Det er ikke noe utpreget stor skrivekløe i dyrøyfolket. Det stemmer bra med mine erfaringer snart 40 år tilbake i tid da jeg forsøkte å lære framhaldsskoleelevene på Elvetun å skrive stil. Jeg fikk inn svært korte innlegg tilbake, til tross for kraftig motivasjon. Nå registrerer jeg at det ikke har vært noe skrivekløe siden i januar. ”Postsaken” var siste tema, og jeg henger meg på temaet for å skape litt kontinuitet. Innsenderen går sterkt inn for at postkontoret skal legges til butikken, ikke til kommunekontorene der de har mer enn nok å styre med. Jeg må si meg fullstendig enig med innsenderen. Selv har jeg nylig avsluttet en trygdesak der det viste seg at det var 8 måneders saksbehandlingstid. Så gammel post vil jeg helst ikke ha. Jeg syns posten skal være litt ferskere. 8 måneders saksbehandling er for mye – for å sortere post. Så ille har det aldri før vært i Dyrøy. Det skjedde en gang at Arnulf Vangen parkerte kjelken sin i skjåen etter å ha hentet posten på Espeneskaia og en postsekk ble liggende igjen sammen med torva i skjåen, men selv ikke da gikk det mer enn 3 måneder før vi fikk posten. Posten skal fram, og posten kom fram – da torva var oppbrent.
Selv bor jeg og nyter mitt otium i det som oppfattes som urbant østlandsk der vi stort sett har alt, men det stemmer ikke. Også her er posthuset nedlagt. Det gamle Lofts-Eik postkontor fins ikke mer. Nå gjør vi unna våre postsaker på Meny supermarked. Og hvilken velsignelse!
På det gamle postkontoret stod vi alltid i kø. De drev ikke så mye med post. De drev med teaterbilletter og kinobilletter og konsertbilletter og billetter til VM og Norgesmesterskapet i rally og jeg vet ikke hva. Jeg har opplevd å stå en halv time og overvære en diskusjon om de beste sitteplasser på operaen, mens mitt brev der jeg manglet frimerke ble vått og skrukkete av svette. Nå er lidelsen over. På Meny driver de bare med post. Der er aldri kø. Å legge ned postkontorene er det lureste regjeringen har funnet på. Hos oss er posten åpen helt til klokken 21 om kvelden. Det er mulig å få seg et lite frimerke eller hente en pakke før man legger seg. Det er det som er post. Et brev, en pakke, litt pengesendinger. Men kinobilletter og operabilletter og billetter til verdensmesterskap er ikke post.
Jeg vet ikke hvordan det gikk med postsaken. Endte den i kommuneadministrasjonen? Det var i så fall dumt. Det tar for lang tid. Kanskje må de åpne posten først og stemple den som ”innkommet dokument”? Med angivelse av saksnummer og saksbehandler? Det er ikke slik vi er vant med å motta Nordlys og Folkebladet og prospektkortene fra Anne Lise som husker oss i det hun breier seg i sola på Kypros.
Butikken er svaret. Husker jeg ikke feil, har butikkene i Brøstadbotn tatt vare på den gamle tradisjonen med en benk eller en sittegruppe der man kan setter seg ned med en kaffekopp og en rullings og slå av en prat. Der kan man jo også lese høgt for hverandre fra dagens post.

Ved AIH, kl 11:16