LokalAvisa.no > Revestreken > Reportasjer mail
 
 

Revestreken
 -Lokalavisa i Dyrøy kommune

Reportasjer 19/06 2001
God framtidstro i Dyrøy
Logo utkantsatsing (foto:)
Logo utkantsatsing (foto:)
Dyrøyværingene har tro på framtida for kommunen. I en spørreundersøkelse utført av Agderforskning på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet i fjor høst, der 103 tilfeldig utvalgte Dyrøyværinger ble oppringt og intervjuet, fant forskerne ut at 53% mente at Dyrøy er et bedre sted å bo nå enn for 3-5 år siden og hele 69% mente at det igangsatte arbeidet i regi av Pilotkommunesatsinga vil føre til at kommunen blir et bedre bosted i framtida. Det er spesielt yngre folk som er positive og optimistiske.

Målsettinga med pilotkommunesatsinga er å sette kommunen i bedre stand til å takle framtida. Folket har tro på dette, ved at 41% mente at kommunen har stor innvirkning på egen utvikling, mens kun 7% mente at kommunen ikke har noen innflytelse over egen utvikling.

Sammenlignet med de andre pilotkommunene kom Dyrøy godt ut på de fleste spørsmål. Bare på spørsmålet om folketallsutviklingen er Dyrøyværingene mer pessimistiske enn de andre kommunene, ved at 25% mente at folketallet vil gå opp, 25% mente at det blir stabilt og 50% mente at det vil gå ned.

I oppsummeringen sier Agderforskning blant annet
-At befolkningen i pilotkommunene/-regionen har tiltro til pilotsatsinga og utviklingen i kommunen generelt er uansett viktig. Dette skyldes at optimisme i seg selv kan bidra til å trekke utviklingen i den retning man ønsker.

Så da er det ikke så dumt å være kommunen som vil, kan og tør! bildet: Logo Utkantsatsinga.
Ved svs, kl 13:40