LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Namn på Senja mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNamn på Senja 17/04 2001
Bollholmen og måseggtida
Bollholmen ved Ørja (foto:hakre)
Bollholmen ved Ørja (foto:hakre)
(Uttale: Bojllhållmen)

Det er like før måsebojllan ligg tett på enkelte holma.
Nokken av di holman heite Bojllholmen.
No kan man jo lett falle førr frestinga og sei at
Bojllholmen har namnet
fordi måsen har bojlla der - i betydninga reir.

Men det er som regel litt enklare:
Bollholmen heite så fordi han har form som en bolle,
han e kuven oppå.

Vi skal selvfølgelig ikkje se bort ifrå at
en bojllhomle kan være flat eller firkantig.
Og då kan det hende at måsen sine reirbojlla
har gjedd namnet.

Men di bojllholman eg kjenne tel,
har form som en bojlle.
Og det e nok slike bojllholma måsen bygge bojlla på no.
Måsereiret ser jo også ut som en bojlle –
i tellegg tel at måsen skal ha bol og bole der,
og bol e ord førr dyreboplass

Eg nemner her to bojllholma –
en på yttersida og en på ijnnersida.
Så har vi fordelt dem likt.
På yttersida har vi en bojllholme like på sørsida av Ørja
Det e den vi har bilde av her.
På ijnnersida ligg Bojllholmen nordaførr Lekangsøya
under gården Lekangen.

Gårdsnamnet Bolla på Rolla uttales med trang o –
ikkje med å som i båjllhållmen.
Det namnet har heller ikkje palatal l = jll.
Bolla har et anna opphav –
antakelig av et elvenamn "bolå, bulå" e.l.
Ved hakre, kl 12:26