LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 30/08 2018
Støtte til lag og foreninger

Stor aktivitet i idrettslagan i Tranøy. Arkivbilde av STILs "fotballstall" i 2014

På møtet 28. august vedtok Utvalg for oppvekst, kultur og omsorg følgende støtte:

Senja sameforening
Laget innvilges kr. 4.000,- i prosjektstøtte

Senja bueskytterklubb
Søknad om økonomisk støtte til dekning av husleie i Øverbotn næringsbygg avslås idet retningslinjer for tildeling av kulturmidler ikke åpner for tildeling av tilskudd for dekning av underskudd på husleie.

Veronica Stensrud
Søknad om økonomisk støtte i forbindelse med julegrantenning innvilges med kr. 2.000

Veronica Stensrud
Søknad om økonomisk støtte til «Hurra-festivalen» avslås.

BL Varden klubb
Det innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 45: kr. 2.250,-. Det innvilges videre materiellstøtte på kr. 1.500,-

BL «Varden.»
Laget innvilges økonomisk støtte til drift av samfunnshus med kr. 5.000,-.

UL «Fremskritt.»
Laget innvilges økonomisk støtte til drift av samfunnshus med kr. 5.000,-.

Vaffelkoret
Koret innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 127: kr. 6.350,-.

Solli samfunnshus
Laget innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 72: kr. 3.600,-. Laget
innvilges videre kr. 5.000,- i økonomisk støtte til drift av samfunnshus.

Bygdelaget «Samhold.»
Laget innvilges økonomisk støtte til drift av samfunnshus med kr. 5.000,-.

Laksfjord tur- og løypelag
Søknaden avslås på grunn av manglende budsjettmessig dekning

Sør Senja Mannskor
Koret innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 82,5: kr. 4.125,-

Skrolsvik bygdelag
Laget innvilges økonomisk støtte til drift av samfunnshus med kr. 5.000,-

Skrolsvik bygdelag/Skrolsvik kapell
Laget innvilges økonomisk støtte til drift av samfunnshus med kr. 5.000,-

Senja sameforening
Foreninga innvilges økonomisk støtte til drift av samfunnshus med kr. 5.000,-.
Foreninga innvilges videre materiellstøtte på kr. 2.000,-.

Solli Paint ball klubb
Klubben innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 60,5: kr. 3.025,-. Det
innvilges videre materiellstøtte på kr. 1.500,-.

Bygdelaget «Vardheim.»
Laget innvilges økonomisk støtte til drift av samfunnshus med kr. 5.000,-.

Tranøy kirkeforening
Foreninga innvilges prosjektstøtte på kr. 4.000,- i forbindelse med «Tranøydagan 2018. Underskuddsgaranti innvilges med kr. 2.500,-, og vil bli utbetalt når revidert regnskap foreligger, og det er påvist underskudd. Støtte til leie av samfunnshus innvilges med kr. 1.400,-, og materiellstøtte innvilges med kr. 1.500,-.

Sør Tranøy idrettslag
Laget innvilges følgende økonomisk støtte etter tilrådning fra Tranøy idrettsråd:
. Aktivitetsstøtte svømming; kr. 50,- x 63: kr. 3.150,-
. Støtte til idrettsskole på kr-. 4.000,-
. Aktivitetsstøtte klatring: kr. 50,- x 60: kr. 3.000,-
. Aktivitetsstøtte fotball: kr. 50,- x 198: kr. 9.900,-

Vesterfjell og omegn idrettslag
Laget innvilges følgende økonomisk støtte etter tilrådning fra Tranøy idrettsråd:
. Aktivitetsstøtte; kr. 50,- x 125: kr. 6.250,-
. Støtte til løypekjøring med tråkkemaskin kr. 5.000,-.

Rødsand Velforening
Laget innvilges økonomisk støtte i henhold til nedenstående:
. Støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 111: kr. 5.550,-
. Underskuddsgaranti på kr. 2.500,- utbetales ved framlegging av
prosjektregnskap, og hvor det påvises underskudd
. Støtte til drift av samfunnshus med kr. 5.000,-.
. Støtte til oppkjøring av løyper med kr. 2.500,-.

Vangsvik idrettslag
Laget innvilges aktivitetsstøtte; kr. 50,- x 13: kr. 650,-

Vangsvik idrettslag
Laget innvilges kr. 2.000,- i materiellstøtte i forbindelse med stirydding.

Vangsvik idrettslag
Laget innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer i svømming;
kr. 50,- x 22: kr. 1.100,-.

Vangsvik idrettslag
Laget innvilges kr. 4.000,- i økonomisk støtte til idrettsskole

Vangsvik idrettslag
Laget innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer i orientering;
kr. 50,- x 20: kr. 1.000,-.

Norwegian Wild
Søknaden avslås på grunn av manglende dekning på budsjettet.

Solli samfunnshus
Laget innvilges prosjektstøtte på kr. 5.000,- i forbindelse med Solli Humorfestival 2018.

Kor Flott
Koret innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 100: kr. 5.000,-

Bygdelaget «Solkverv»
Laget innvilges økonomisk støtte til drift av samfunnshus med kr. 5.000,-

Senja Bueskytterklubb
Klubben innvilges aktivitetsstøtte i henhold til tilrådning fra Tranøy idrettsråd; kr. 50,- x 230: kr. 11.500,-

Sør Tranøy husflidslag
Laget innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 93: kr. 4.650,-

Kjetil Renland og Oddvar Klausen
Søknaden avslås på grunn av manglende budsjettmessig dekning.

Bygdelaget «Ny Dag.»
Laget innvilges økonomisk støtte på kr. 2.500,- til løypekjøring

Bygdelaget «Ny Dag.»
Laget innvilges økonomisk støtte til drift av samfunnshus med kr. 5.000,-

NFU Senja lokallag
Laget innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 49: kr. 2.450,-. Laget
Innvilges videre støtte til drift av samfunnshus med kr. 2.500,-

Skatvik bygdelag
Laget innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 35: kr. 1.750,-. Støtte til drift av samfunnshus innvilges med kr. 5.000,-. Søknad om støtte vedr. oppussing Samfunnshus avslås idet retningslinjene ikke hjemler tildeling.

Nord Tranøy pensjonistforening
Foreninga innvilges økonomisk støtte på kr. 2.000,- i forbindelse med markering av Verdens aktivitetsdag.

Sazza Senja Natur- og Kultursenter
Samvirkeforetaket innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer;
kr. 50,- x 76: kr. 3.800. Underskuddsgaranti innvilges med kr. 2.500,-, og utbetales ved framlegging av revidert regnskap og hvor det påvises underskudd.

Tranøy ballklubb
Klubben innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 342: kr. 17.100,-.
Dette er også etter tilrådning fra Tranøy idrettsråd.

Sportsklubben Saga
Klubben innvilges økonomisk støtte til aktivitetstimer; kr. 50,- x 72: kr. 3.600,-.
Klubben innvilges også støtte til løypekjøring med kr. 2.500,-.

Tranøy idrettsråd
Rådet innvilges økonomisk støtte på kr. 2.000,- i henhold til retningslinjene.

Fresk ungdom v/Rune Ottarsen
Søknaden avslås på grunn av manglende budsjettdekning.
Ved hnn, kl 21:47