LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Arrangement, møter o.l. mail
 
 
Arrangement, møter o.l. 27/02 2018
Stonglandet Kjerkeforening.

Søndag 4.mars kl 17.00 har vi årsmøte i kjerkeforeninga på møterommet nede på Tranøy Sykehjem.
Vanlige årsmøtesaker, loddsalg og kaffekos.
Alle som har lyst til å være sammen med oss er hjertelig velkommen. Ta gjerne med en liten gevinst og noe til kaffen.
Hilsen oss i styret.
Ved sol, kl 18:04