LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 26/02 2018
Vil bygge på Eidet

Her e huset planlagt bygd

En bofast person med tilknytning til bygda, har søkt om tillatelse til å bygge enebolig med garasje mm på Eidet.
Den offentlige behandlinga sålangt e positiv, men søknaden må ut på full høring sia tomta ligg i LNFR-delen av kommunens arelaplan (LNFR=Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift).
Men kommunen e positiv til å gi dipensasjon fra arealplanbestemmelsan.
Ved hnn, kl 11:09