LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 18/02 2018
Søke etter nye forpaktera på Tranøya

Tunet på Tranøya, med kirke, ny og gammel prestegård, drengestua, vaskehus og fjøs.
dronefoto:hnn


Etter ei lengre tautrekking på syttitallet, overtok Tranøy kommunen halvparten av den 1,18 km2 store øya fra staten. Kommunen overtok den nordlige delen, der innmarka og all bebyggelsen ligg.
Etter litt att og fram, fikk man på plass stabile forpaktera på øya, der Finn Sparre og Ingrid Karlsen står i særstilling med det mest langvarige oppholdet på øya med sine rundt tretti år der.

Noværende forpakter e TBO-Helse. I 2016 overtok Ambea Norge selskapet. Ambea e et svensk selskap, med stor aktivitet i Norge.

Ambea har signalisert liten interesse av å fortsette drifta på Tranøya, og ønskerå tre ut av forpakteravtalen.
Tranøy kommune søke derfor etter "ny forpakter som kan drive Tranøys tusenårssted videre basert på stedets kulturhistoriske og landbruksmessige tradisjoner med muligheter for utvikling og nye forretningsmessige ideer", skriv kommunen på sine heimesider.

Der står det videre:
- "Tranøya ble vedtatt å være Tranøy kommunes tusenårssted på bakgrunn av sin lange historie og sentrale rolle som kirkested og mange kulturminner. I tillegg til mange kulturminner som krever aktsomhet, er øya et yndet utfartssted for båtfolk. Det å ivareta Tranøy som besøkssted for allmenheten både som besøkende til kirken og museet, og som besøkende til friluftsområdene er svært viktig for kommunen

Tranøy kommune søker på denne bakgrunn etter ny forpakter som kan både ivareta og videreutvikle de kvalitetene gården har.

Kommunen vil etter dette gjennomføre en abudsrunde blant de som har meldt interesse."

Etter ka vi kjenne til, e det fleire som e interessert i å opprette ny forpakteravtale.
Den videre prosessen vil vise om Tranøy får på plass ny aktivitet og drift på øya.

Ved hnn, kl 10:53