LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 14/02 2018
KONGENS HEDER TIL TROND RYDSAA
Tekst/foto: Tore M Furuhatt

I går sprakk nyheten om at Trond Rydsaa vil bli tildelt kongens fortjenestemedalje. Rydsaa har vært kommunelege på Hemnesberget siden i rundt regnet 36 år. Han kom til Hemnesberget i 1982, og engasjerte seg raskt i samfunnslivet på stedet. Det tok ikke lang tid før han fikk likesinnede med på etableringen av Lapphellas Venner. En forening som han fremdeles er leder for, og som har en stor del av æren for at den lille bevaringsverdige trehusbebyggelsen på Lapphella er slik den er i dag. Blant annet var Lapphellas Venner sterkt på banen for å få stoppet kommunens planer for omlegging av Lapphellveien. En stund var den tegnet inn tvers gjennom området nedenfor berget der Per-smedstua står. Lapphellas Venner var også sterkt delaktig da kommunen valgte Lapphella som sitt tusenårssted ved millenniums-skiftet i år 2000. Den samfunnsengasjerte Rydsaa ble pensjonist i fjor, og som pensjonist blir sikkert ikke engasjementet noe mindre. Lapphellas Venner har store planer fremover. De har fått tegnet et funksjonelt sceneanlegg med tilleggsrom der hvor pumpehuset står på Lapphella. Et anlegg mange nå håper skal kunne la seg realisere.

Videre har Trond Rydsaa også vært aktivt med i Hemnes Mannskor nesten like lenge som lege på Hemnesberget. Han var også leder av Hemnes Jazzforum og Hemnesjazz. Kulturfestivalen på Hemnesberget som stadig blir lagt merke til av norske toppmusikere og andre med hjerte for jazz.

De som har underskrevet søknaden om å tildele Trond Rydsaa kongens fortjenestemedalje er nåværende ordfører Christine Trones og tidligere ordfører Kjell-Idar Juvik.

Tildelingen skal skje i full offentlighet fredag 23. februar på Jernvaren klokken 19.00. Der blir det åpent hus, og anledning for de som ønsker å bli med på å feire Trond Rydsaa når han bli påsatt kongens fortjenestemedalje.

Bildet:
Trond Rydsaa har vært en engasjert sanger i Hemnes Mannskor nesten like lenge som lege på Hemnesberget. Her får han litt hjelp med tversoversløyfa av korets mangeårige formann Arnstein Møllevik.

Foto: Tore M FuruhattVed toref, kl 08:32