LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 14/12 2017
TBO ønske å forlate Tranøya

Tunet på Tranøya. Flyfoto fra arkiv: Hugo Løhre

TBO Helse har sia 2012 hatt forpaktingsavtale for gården på Tranøy. TBO tilbyr tjenesta innafor bo- og omsorgssektoren, og har brukt gården på det gamle kirkestedet til det i tillegg til gårdsdrifta.
Overfor kommunestyret opplyse rådmann Alf Rørbakk at dagens forpakter har tatt opp spørsmålet om ei mulig heving av forpaktingsavtalen. Dagens avtale gjeld i utgangspunktet fram til 2037.

Rådmannen sei videre at egeninnsats fra forpakter og brukera har bidratt til verdiskaping og positiv utvikling på øya, og at dagens forpakter har oppfylt avtalen.
Han poengtere videre at fra kommunens side som eier av Tranøy gård vil det være uheldig om gården og øya blir ståanes uten virksomhet, og legg til:
- Det er nedlagt et betydelig arbeid med å vedlikeholde og heve standarden på bygningsmassen på Tranøya, og det er gjort stor innsats med å legge til rette for bevaring av kulturminner og sikre allmenheten adgang til øya.

Vi sitere likesågodt rådmannen videre:
- Dersom nåværende forpakter skal løses fra avtalen, bør kommunen få inn en ny forpakter som kan drive virksomhet på Tranøya til beste for gården og allmenheten.
Imidlertid bør ikke kommunen overføre forpaktningsavtalen uten at man følger likebehandlingsprinsippet (markedsprinsipp). Det betyr at man bør kunngjøre offentlig at man ønsker ny forpakter, stille noen vilkår, og be interesserte melde seg/gi tilbud. Jfr kommunen eget vedtatte reglement i forhold til forbud mot konkurransevridende subsidiering av næringsvirksomhet.
Det kan tenkes at man lyser ut forpaktningsavtalen med krav til aktivitet, og deretter forhandler med de mest aktuelle/attraktive tilbyderne.
Signalene som er gitt, er at dagens aktivitetstilbud på Tranøya har gått nedover, og på grunn av beliggenhet og adkomst er det vanskelig å konkurrere i et strammere marked. Kommunen må derfor vurdere om aktivitet skal kunne knyttes til annen type aktivitet som kan kombineres med landbruksdrift.
Ved hnn, kl 22:45