LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 06/11 2017
Den korte historia om Søndre Senniens Budstikke


16. juni 1999. En merkedag. Søndre Senniens Budstikka tar i bruk sitt første digitale kamera. Et Agfa ePhoto 780.

«Søndre Senniens Budstikke» fyller 20 år idag.
Det hele startet i det Herrens år 1997. Internett var på full innmarsj. Det florerte av «heimesider», der folk la ut mest mulig om seg sjøl, gjerne fulgt av blinkende vignetter og animerte gif-figurer. Plutselig hadde man også fått seg en emailadresse. Den gangen skulle den ikke ha mer enn åtte tegn før @-en. Min første var helgenen@...

I 1997 hadde Tranøy kommune i flere år hatt et prosjekt gående med det famtidsretta namnet «Tranøy år 2000». Det hadde som formål å holde kontakten med ungdom som befant seg på videregående skoler og høgskoler rundt i landet. Det ble brukt brev, løpesedler og samlinger når ugdommene var heime på juleferie.

Under en diskusjon med noen fra kommuneledelsen om den beste måten å holde kontakten med disse ungdommene på, foreslo jeg Internett. Det ble raskt avfeid.
På Internett er det jo bare porno, var et gjengs svar.
Man ble litt irritert, og ville vise at man hadde rett. Avogtil kan temperamentet ta over styringa når det påstås at man tar feil.

Å lage ei «avis» var fort gjort. Tanken var å bruke tre måneder på å vise at dette var dem mest effektive måten å holde kontakten med «virtuelle» tranøyværinger på.
Tanken var aldri å gjøre noe langvarig og permanent Namnevalget bar preg av det, - «Søndre Senniens Budstikke».

Allerede ved juletider i 1997 var den «digitale løpeseddelen» spredt rundt heile landet. Tilbakemeldinga fra studenter og utflytta tranøyværinger var mildt sagt stor.
Så etter nyttår fant man ut at man måtte holde på ei stund til med denne oppdateringa av små og lokale hendelser fra Sør-Senja.

Heile prosjektet blei etter hvert såpass mye omtalt, at etter en søknad blei det bevilga penger fra Kommunaldepartementet for å utvikle ei felles plattform for små, lokale nettaviser.
På det meste var det «lokalaviser» fra mange plasser rundt i landet samla under www.lokalavisa.no.

Etter som årene gikk, begynte det å skorte på med idealisme og dugnadsånd hos mange «redaktører» rundt i landet. Det oppsto også nye plattformer på Internett som tok over mye av de opprinnelige funksjonene til lokalavisa.no. Facebook var den viktigste avtakeren, sammen med Twitter og mange andre.

Idag er det kun to aviser igjen under paraplyen. Hvem som holder ut lengst, vet ingen. Systemet bak den, - LABS, må være et av de eldste publiseringsverktøyene som fortsatt er i bruk på nettet. Og det fungerer fortsatt!

Etter at man forlenget de første planlagte tre måneder i 1997, har man siden utvidet driftsperioden år for år. Man tenkte først på ett år, - seinere kanskje fem, - kanskje ti, - seinere 15, og siste tanke var 20..
Men det blir kanskje noen år til. Vi får se.

Tusen takk til alle som har bidratt i alle disse årene! Noen mye, noen litt mindre, - men like viktige!
Så derfor ingen nevnt, - og ingen glemt!


Ved hnn, kl 12:00