LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNyheter 18/09 2017
Beste Kulturminnedag i Norge!

En stolt Truls Nilsen har fått æresbevisninga overlervert av Toril Skjetne fra Kulturminneforbundet

Det mangla ikkje på skryt og gode ord då generalsekretær Toril Skjetne i Norsk Kulturvernforbund proklamerte at Midt-Troms Museum ved sitt arrangement «Natur og mennesket på Senja» søndag på Kveitmuséet i Skrolsvik va tildelt prisen for beste arrangement i landet på Kulturverndagen.
Den årlige Kulturminndedagen e ved sine 250 ulike arrangement rundt i Norge Europas største kulturarrangement.

Toril Skjetne sa at begrunnelsen for tildelinga va blant anna at muséet på en flott måte gjorde kulturminna tilgjengelig for almenheita, og at en rekke lag og foreninge va involvert i arrangementet.


Torskens økosystem, - eleva ved Stonglandet skole hadde gjort et grundig arbeid


Gamle og kjente barnesanga blei framført fra galleriet av engasjerte og sangglade eleva

Muséet fikk og skryt for å involvere barn og unge. Dette va særlig ivaretatt ved at eleva ved Stonglandet skole stilte opp med godt planlagte og gjennomførte utstillinge og prosjekta basert på temaet «Natur og mennesket på Senja».


Åge Tobiassen fortalte og sang om fiskarbonden og kystkvinna. Han siterte Asbjørn Klæbos ord om at det var kystkvinna og Golfstrømmen som gjorde det levelig her nord

- Det e enkelt å få istand gode arrangemenet på Sør-Senja, lagånda e god, sa museumsformidler Truls Nilsen etter å ha fått diplomet overrakt.


Olav Ryvoll prøve seg på karring, - husflidslaget stilte med fleire aktiviteta

Arrangementet avslutta med kôrkonsert, der Sør-Senja mannskôr og Kor Flott bidrog.Ved hnn, kl 20:27