LokalAvisa.no > Hemnesværingen mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Nyheter 02/08 2017
PÅ JAKT ETTER TAKSVALA.
Tekst/foto: Gisle Urvik

Hvert år velger Norsk Ornitologiske Forening en fugleart som "Årets Fugl". I 2017 ville man rette oppmerksomheten mot taksvala. Dette bl.a. på grunn av stor bestandsnedgang over flere år. På "rødlista" står den oppført som "nær truet".

Jan Sande fra Korgen, kjent som en stor fuglevenn, forteller at det kanskje i år bare er rundt 10 hekkende par i kommunen. - For 70-80 år siden var det kanskje flere hundre, sier Sande. Denne ettermiddagen har han tatt turen til Hemnesberget for å skaffe seg en oversikt over antall svaler. Flere lokaliteter ble besøkt, og Sande sier det hele ble en positiv opplevelse.

Nå er det bare å melde fra hvis du har et taksvalereir et eller annet sted på eiendommen din, så er du kvalifisert til et vakkert taksvalekrus som takk.

Bilde 1: Jan har tatt stilling i medbrakt stol hos Thomas Sundebäck i Odden. Med kikkert og papir er han klar til å skaffe seg en oversikt over hvor mange reir det finnes opp under taket.

Bilde 2: Her ser vi en taksvale som er på vei inn i reiret. Dette er fugler som liker å hekke i kolonier. For uvante kan det være vanskelig å se forskjell på en låvesvale og en taksvale, men sistnevnte har en hvit flekk på det som heter overgompen (- og låvesvalene har rustrød panne og strupe, samt en langt mer kløftet style enn taksvalene, red. kommentar). Jan Sande prøver å finne ut hvor mange reir som finnes på denne veggen og kommer til at det er snakk om 4 eller 5.

Bilde 3: I 2013 gikk den lokale ornitologiske foreningen ut med en forespørsel om det fantes hekkende par av taksvale i kommunen. En av dem som meldte fra var Thomas Sundebäck. Som en takk får han her overlevert et vakkert "taksvalekrus" fra foreningen.
- Det er bare koselig å ha taksvalene. Litt svaleskitt på kaia gjør ingenting, sier Thomas Sundebäck.

Foto: Gisle Urvik


Foto: Gisle Urvik


Foto: Gisle UrvikVed toref, kl 19:35