LokalAvisa.no > Hemnesværingen > Hilsninger og kommentarer mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Hilsninger og kommentarer 17/05 2017
SYNSPUNKT PÅ 1.MAI-REPORTASJEN


Hei! Jeg vil veldig gjerne benytte meg av tilsvarsretten for å få følgende på trykk i Hemnesværingen:

Litt folkeopplysning: Hemnesværingen har den foregående uken hatt en reportasje på trykk under tittelen "I solidaritetens tjeneste". Det handler, som sikkert mange skjønner, om 1. mai.

Undertegnede var ikke tilstede på arrangementet på Jernvaren, som det rapporteres fra, men vil på et generelt grunnlag uttrykke både glede og beigeistring for at begrepet "solidaritet" stadig entrer dagsorden. Det er flott at 1.mai feires.

Siden dagen i stor grad vies politiske spørsmål generelt, og i dette tilfelle kommunepolitiske spørsmål spesielt, er det grunn til å kommentere det som fremlegges i reportasjen.

Leder for det største oposisjonspartiet i Hemnes, Tord Johansen har, om han er sitert riktig, kommet med følgende utsagn:

"– Dere skal være klar over at det for tiden foregår en spennende dragkamp om Helgelandskraft. Skumle høyrekrefter ønsker å selge ut vårt lokale kraftselskap, men vi i arbeiderpartiet vil gjøre vårt ytterste for at vi i Hemnes fremdeles skal ha råderett over denne for oss så viktige resursen."

Kommunestyret i Hemnes, med Høyreordfører Christine Trones i spissen, jobber i disse dager beinhardt for at Hemnes skal beholde sin styrerepresentasjon i Helgelandskraft. For kommunens del er det nemlig ikke likegyldig hvorvidt vi har en plass ved styrebordet. De "skumle høyrekreftene" det refereres til, er vel saktens Brønnøy, Alstahaug og Rana, som alle tre - ironisk nok - er styrt av nettopp Arbeiderpartiet. Her burde både journalist og konfransier sjekket fakta ytterligere, før en slik påstand fremsettes.

Videre rapporteres det at Johansen fortsatte i "kraftige ordelag om skammelige ting som er i ferd med å skje med planene for et båtmuseum på Hemnesberget. Krefter både i kommunen og i Helgeland museum vil nok en gang stikke kjepper i hjulene for en slik etablering på Hemnesberget. Arbeiderpartiet vil kjempe for å få disse planene på bordet igjen."

Til dette er det å si: De "skammelige ting" som det vises til angående båtmuseets fremdrift, kan grovt sett deles i to tema. For det første: Hemnes er tredje største bidragsyter til Museumsklynge Helgeland, som vi gjennom vårt medlemsskap er avhengig av, for å i det hele tatt være søkegod til statlige og fylkeskommunale midler. Hemnes kommune har gjennom møter med Helgeland Museum, fått lovnader om at vi hadde prioritet med henblikk på realisering av båtmuseum. Dette er vesentlig, all den tid det er utenomkommunale midler som skal bidra til å realisere 2/3deler av båtmuseet. Hemnes kommune har gjennom uttalelse fra formannskapet gjort Helgeland Museum klar over at vi har en helt annen forventning, enn hva de har ført i marken hva angår vår prioritet.

Det andre vurderingstema handler om at kommunen selv må bevilge midler til prosjektet. Fullfinansieringen er satt til 2,4 mill i kommunale midler og ble avsatt i budsjettet for 2016. Disse ble så skjøvet på, før de atter en gang skulle behandles for budsjettet i 2017. Da falt Høyre og Frp sitt forslag på fullfinansiering i formannsskapet, til fordel for et samlet forslag fra Ap, SV og SP. Prosjektet endte opp med en betydelig mindre andel kommunale midler, altså 900 000,- takket være Arbeiderpartiets føringer i budsjettkabalen. Dette må altså med, om historien skal skrives korrekt. Hvilke "skumle krefter" det er som jobber i kulissene for at Båtmuseet ikke skal bli en realitet, vet jeg ikke, men det er ihvertfall ikke Høyre.

Bare til opplysning.

Jon-Erik Graven, Leder Hemnes Høyre.

Ved toref, kl 08:47