LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 25/10 2016
- Då må vi se framover!
Av Silje Grotle Nilssen, Tranøy Arbeiderparti:

- Vedtaket i førbindelse med kommunesammenslåing som blei gjort i Tranøy kommunestyre i dag, va ikkje det vedtaket eg hadde håpa på.
Samtidig ønske eg å sei at no som vedtaket e gjort, sjøll om det e skuffanes førr mange av oss, så vil eg selvfølgelig ikkje 'gå i hi', men vil fortsette å jobbe førr en best mulig kværdag og framtid førr Tranøy sine innbyggera, det e minst like viktig som før i den omstillingsprosessen vi no må gå inn i.
Her e innlegget eg holdt i dagens kommunestyremøte før avstemninga:

- "Ved middagsbordet i går nevnte eg før ungan mine at eg i dag skulle i kommunestyremøte. Den ti år gamle dattera mi spurte då om ka vi skulle snakke om denna gongen. Eg førtalte at vi blant anna skulle stemme over om Tranøy og Lenvik kommune skal slå seg sammen. "- Kofførr skal dåkker stemme over det, det har jo vorre folkeavstemning allereia, og svaret blei nei!", sa ho då.
Og det e et godt spørsmål. Tranøy kommunestyre såg som en av svært få kommuna i Norge bort fra resultatet av folkeavstemninga, og gikk inn førr å utarbeide en intensjonsavtale med nabokommunen.

Hadde det enno vorre at vi va blitt trua med økonomisk straff dersom vi blei ståanes åleina. Men det har vi ikkje. Tranøy vil ikkje møste nåkken inntekte gjønna det nye inntektssystemet vess kommunen fortsette som sjølstendig. Detta bl.a. førdi kommunen ligg over 25,4 km i grenseverdien (utløse fullt basistilskudd og fullt Nord-Norge-tilskudd).

Det har blitt sagt at det vil være uansvarlig å ikkje slå seg sammen med Lenvik kommune, når Tranøy har en anstrengt økonomi. Førr det første vil eg minne om at Tranøy har hatt en mykje meir anstrengt økonomi i tidligare kommunestyreperioda enn det vi har no. Det vil selvfølgelig ikkje sei at man skal ta det med ro, men vi veit at vi har komme oss ut av økonomisk uføre før.
I saksframlegget står det og at Lenvik har en større låneandel i drift enn Tranøy, og mens vi i Tranøy har en gjeldsbelastning per innbyggar på kr.68.000- som vi selvfølgelig skulle ønske va lavar, så e gjeldsbelastninga i Lenvik på heile 94.000 kr per innbyggar. Eg lure då på korsen det e tenkt at vi skal få det mykje bedre dersom vi slår oss sammen med Lenvik. Vi har større kostnada på en del tjenesta, men vi må huske på å se på kvaliteten på de tjenestan vi tilbyr. Blir den den samme i en storkommune? Kjæm vi fortsatt tel å ha barnehaga i rimelig avstand, og ei god integrering av nye innbyggera? Kjæm ungan tel å kunne låne bøker på skolebiblioteket, der bibliotekaren kjenne både interessan og leseevnen tel de fleste? Og har aktivitøren på sykehjemmet en skal bo på kjennskap tel lokal historie og folk sin bakgrunn? Kofførr har vi alle valgt å fortsatt bo eller bosette oss her i Tranøy, og ikkje på f.eks.Finnsnes? Korsen kommune ønske vi å bo i? Får vi bedre tjenesta av å bli større?
I vårres ulike partiprogram har vi vel alle lova å jobbe førr bygden her på Sør-Senja, med de midlan vi har. Ville det hjelpe oss då, i detta arbeidet, dersom vi også skulle jobbe førr f.eks. Botnhamn, Husøy, Rossfjord, Gibostad og ikkje minst Finnsnes, - trur vi at det blir bedre kvalitet på tjenestan, og et bedre lokaldemokrati av det? Eg må få lov tel å spørre om det ville være å utøve ansvar ovaførr innbyggeran.

Og når vi veit at det etter all sannsynligheit blir å være mange færre kommunestyrerepresentanta fra det geografiske området Tranøy i et eventuelt nytt kommunestyre i en storkommune, ka trur vi fleirtallet blir å stemme når man f.eks.skal vurdere om Silsand barneskole eller Vikstranda skole skal legges ned førr å spare inn kostnada? Førr store nedskjæringe blir heilt sikkert å komme vess man skal klare å betale ned gjeld i den nye kommunen, samtidig som vesstnok ingen i kommunale stillinge skal møste jobben sin.

Det har blitt lokka med ekstra midla tel kommuna som slår seg sammen, og klart man kjæm tel å trenge ekstra midla i prosessen med å lære opp ansatte i nye system, og samkjøre alle ulike prosessa og praksisa som har vorre brukt i de to kommunan. Det må utarbeides nye arbeidsoppgava tel ansatte som i utgangspunktet blir overflødige (førr ingen skal møste jobben sin, står det altså i avtalen), og selvfølgelig koste alt detta både tid og penga. Man må sannsynligvis betale eksterne konsulentfirma førr å utrede alt, - det blir ikkje bellig. Har vi nåkka penga tel overs av de såkalte ekstra midlan etter alle omstillingen som må gjøres, så e jo det fantastisk, men eg trur ikkje det. Eg trur ikkje det kjæm tel å være mykje igjen.
Det e og nevnt i saksframlegget at man kan søke på infrastrukturmidla dersom man velge å slå seg sammen. 100 milliona høres jo svært ut, men detta e penga som skal spres over heile Norge. Man kan søke, men man veit ikkje om man får teldelt midla tel Tranøy/Lenvik, og evt kor mykje.

Det som kanskje har vorre vanskeligast førr meg å førstå e at så mange politikera fra Vangsvik e førr ei sammenslåing. Der står man i fare førr å møste både skole, barnehage, administrasjon og nærbutikk. Eg trur ikkje at føreldra på Silsand vil gå med på å busse ungan sine tel Vangsvik. Og det bor langt fleire barnefamilia på Silsand enn i Vangsvik. Vi e i mindretall der og.
En intensjonsavtale kan sei ka den vil, at barnehaga eller sykehjemsplassa skal bestå, men et kommunestyre i den eventuelt nye storkommunen kan stemme ned alle gode intensjona, med budsjettutfordringe som unnskyldning. En intensjonsavtale e ikkje nødvendigvis meir verdt enn papiret den e skrevve på.

Førr oss som bor på Stonglandseidet eller i Skrolsvika går det jo stort sett ut på det samme om vi må kjøre tel Vangsvika eller Finnsnes førr å snakke med folk i administrasjonen, det blir like langt, men eg vil tru at det førr folk i Vangsvik vil ha mykje å sei førr bygda om skole, barnehage og butikk førsvinn. Og førr oss alle e det synd at masse lokalkunnskap går tapt dersom de ansatte i administrasjonen ikkje får samme stilling i den nye administrasjonen. Detta har og en verdi.
Det snakkes og i intensjonsavtalen om at man kan spare 6,67 milliona i administrasjonsutgifta ved ei sammenslåing. Eg lure på korsen det skal gå tel når ingen skal møste jobben sin.
Eg e både som Tranøybeboar og som politikar veldig førnøyd med den jobben f.eks.våres økonomiske strateg gjør, og jobben rådmannen våres gjør. Man kan jo være uenig med rådmannen i førskjellige sake, men det e ei kjensgjerning at mange Midt-Troms-kommuna (og kommuna ellers i Troms og Nordland) e grønn av misunnelse over kor heldig vi e som har en så dyktig rådmann.
De som jobbe i administrasjonen vårres kjenne forholdan her ute. Eg har vel ikkje heilt trua på at eg kjæm tel å se Margrethe Hagerupsen dukke opp på personalrommet tel Tranøy Helsesenter eller Stonglandet skole førr å ta seg en prat med de ansatte, sånn som han Alf har gjort, eller at en ny ordførar i storkommunen dukke opp på Tranøy Slipp eller andre småbedrifte, og lytte tel utfordringen folk har, sånn som iallefall han Odd Arne i si tid gjorde.

Når det gjeld nedgang i folketall, trur eg heller ikkje på detta. Den høsten eg fløtta telbake tel Tranøy, i 2011, va det plana om å fløtte voksenopplæringa ut av Tranøy, og barnehagen på Eidet skulle fløttes tel skolen. Heldigvis fikk vi avverge alt detta, førr allereia to år etter va vi på topp i Troms når det gjaldt befolkningsøkning, og folk som kom fløttanes heim sto plutselig uten barnehageplass. Med de store satsingen som no gjøres innen bl.a.akvakultur og turisme her i Tranøy, med alle de arbeidsplassan og ringverkninge som blir å komme pga. av detta, så ser eg ikkje førr meg at nedgangen i folketall som vi har sett første halvår i år vil være en langvarig trend.

Det eg kan love e at blir det storkommune, og uansett om kommunesenteret blir i Vangsvik eller på Finnsnes, skal eg ikkje bli sur, og selvfølgelig fortsatt jobbe førr en best mulig kværdag og framtid førr dem eg e velgt av og førr.
Eg følg i dag magefølelse basert på fakta, samt vise respekt førr resultatet av folkeavstemninga, og stemme nei."
Ved hnn, kl 17:10