LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 22/10 2016
- Å møte fremtiden
Av Einar Svendsby, Tranøy AP

- Min datter går siste året i en super barnehage, og jeg ønsker at alle barn i dagens Tranøy skal ha mulighet til å gå i en super barnehage også i fremtiden.
Min sønn har nettopp startet sitt skoleløp på en skole som er god. Jeg ønsker at han fortsatt går på en god skole i hans siste år i grunnskoleløpet i 2026. Og jeg ønsker det samme skal gjelde for alle barn som bor i dagens Tranøy, også de som starter sitt skoleløp i 2026.
Jeg ønsker at min mor skal føle seg trygg på å få den hjelpen hun trenger når tiden er inne. Det samme gjelder for meg, og alle andre som bor i dagens Tranøy.

Tranøy lever, og har levd, på "lånte penger" i lang tid. Dette gjør vi ved å betale mindre avdrag på våre lån enn vi burde gjort. Selv om vi sender deler av regningen videre til de som kommer etter oss, så lever vi fortsatt på en knivsegg fra år til år. De lovpålagte tjenestene må naturligvis gå foran alt annet. Det blir lite igjen til mange av de tiltakene som gjør det godt å bo i en kommune (bl.a. fornuftige veier), og ingenting igjen til verken nærings- eller samfunnsutvikling, det som blant annet bidrar til å skape arbeidsplasser.

Inntektene til kommunen baserer seg mye på innbyggertall, og signalene er at innbyggertall skal vektlegges mer i fremtiden. Dette vil bidra til fortsatt utarming av kommuner som ikke kommer i nærheten av landsgjennomsnittet i befolkningsvekst. I tillegg tildeles kommunene nye oppgaver, uten at det følger penger med oppgavene.
Lenvik vil øke sitt innbyggertall. En stor del av veksten kommer mest sannsynlig i sentrum og sentrumsnære områder. Men inntektene kommer til kommunen som helhet, og sentrum er avhangig av distrikt som er i stand til å drive verdiskapning.
I det lange løp spås det nedgang i innbyggertall i Tranøy. Vi er sårbare for selv små svingninger. Fra 2015-2016 har vi hatt en nedgang på ca20 innbyggere, det utgjør ca 1mill i tapte inntekter for 2017. Hadde tallene vært motsatt, så ville det bidra til å trygge tjenestene, men det ville ikke være nok til å kunne satse langsiktig, eller drive aktiv næringspolitikk.
Jeg mener at den beste måten vi kan gjøre spådommene om fall i innbyggertall til skamme på, er ved å sørge for å være i stand til å levere gode tjenester nå, og inn i fremtiden.

Tranøy har en utfordring på over 5mill i budsjettet for 2017. Det er alvorlig, og debatten vil dreie seg om hva vi skal skrelle bort.
Hvor mye og hvor mange ganger skal det skrelles bort før vi ikke lenger driver en super barnehage og en god skole? Hvor mye skal skrelles før det ikke lenger føles trygt å komme i den situasjonen at man trenger hjelp?
Hvor mange ganger kan vi skrelle før det går ut over kvaliteten på tjenestene og at dette får en avgjørende stemme i valg av kommune å bo i?

Intensjonsavtalen som nå skal behandles i kommunestyrets møte 26.oktober er forhandlet frem mellom to kommuner, ikke seks, og er dermed mer konkret og sier mer om hvordan hele den nye kommunen skal virke. Lenvik består også av distrikt, og mine innspill til avtalen tar utgangspunkt i å trygge innbyggerne i distriktene ytterligere. Etter mitt skjønn er intensjonsavtalen god. Med "vinden i ryggen" i form av incentiver, vi ser fremover og tar del i å lage en ny kommune mens vi fortsatt er velfungerende og ikke venter til vi ikke har annet valg, gjør at jeg mener det er riktig tidspunkt å gripe sjansen.

I Tranøy ble det avholdt rådgivende folkeavstemning over å slå sammen seks kommuner. Resultatet ble nei.
- Delvis på grunn av et rotete, sensasjons- og skremselspreget og langt fra løsningsorientert informasjonsbilde servert på forhånd av avstemningen,
- delvis på grunn av at avstemningen ble gjort med alternativer som ikke eksisterte (kommuner trakk seg fra avtalen før avstemningen),
- delvis på grunn av at den intensjonsavtalen som nå ligger til behandling ikke fantes,
og helveis på grunn av mitt ønske om at vi i fremtiden skal være i stand til å yte gode tjenester til innbyggerne i våre bygder, så velger jeg å følge min overbevisning, selv om det er et valg som ligger tungt om hjertet.

Min mening er ikke å løpe ærend for posisjonen. De har gjort det kunststykket å stille seg slik til med sine samarbeidspartnere, at de ikke har flertall i denne kommunestyreperiodens viktigste sak.
Jeg har all mulighet til å bruke min stemme for å bidra til at posisjonen taper både ansikt og sak. Jeg kan lene meg tilbake å si at "folket har talt", bli helt for noen, håpe på et regjeringsskifte om ett år og at den nye regjeringen drysser penger over oss, og fortsetter med det i fremtiden.
Er det realistisk å tro at dette "drysset" vil komme til å skje?
Arbeiderpartiet var enig i at det var tid for en reform, men dagens "ikke tvang" %u2013argument sier ingenting om utarming.

Å bli del av en kommune i vekst, med mulighet til å tenke langsiktig og å drive aktiv næringspolitikk, vil være det beste for våre innbyggere.
Det vil være den sikreste måten å sørge for å kunne fortsette å levere gode tjenester og å være et godt sted å bo.

Ved hnn, kl 16:31