LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 22/10 2016
Ingen respekt for folkeavstemmingen
Ingen respekt for folkeavstemmingen

Tranøy Senterparti
v/Arnt Einar Nilsen:


- De folkevalgte ba våren 2016 innbyggerne i Tranøy om råd ang kommunesammenslåing gjennom folkeavstemming. Et tydelig flertall sa NEI.
Det er både skuffende og arrogant at resultatet fra folkeavstemmingen ikke blir respektert. Det blir tatt hensyn til mindretallet, de som stemte ja. Demokratiet ble kostet til side med lett manøver i kommunestyret i juni.
Grunnlaget for å ta stilling til sammenslåing falt bort da 4 av 6 kommuner trakk seg og flertallet i kommunestyret stemte for en utsettelse for å fremforhandle en ny intensjonsavtale med Lenvik. Intensjonsavtalen er ferdigforhandlet og i ettertid er det kjørt folkemøter med et klart og skremmende budskap om at Tranøy kommune snart er fallitt: å bestå som egen kommune er ikke et alternativ. Det er kun fylkesmannen og regjeringens budskap som gjelder.
Et av de viktigste målene med reformen er mer demokrati. Hvordan oppnår man det ved å ikke ta hensyn til folkets mening? Uansett valgdeltagelse så har det vært avholdt en avstemming som de fleste partier har sagt de skal respektere. Det man oppnår ved å gå mot folkeviljen er økt forakt for politikere og dermed mindre demokrati. Det er også en svakhet at man i det minste ikke går ut med en innbygger-undersøkelse.
Flere av de som går mot kommunesammenslåing er karakterisert som en liten gruppe på ytterste venstre fløy som blir drevet av følelser…

Sannheten er at flertallet av innbyggerne som stemte i Tranøy 30 mai, stemte mot kommunesammenslåing. Flertallet stemte for nærhet til tjenester, levende lokalsamfunn, nærdemokrati, utvikling av offentlig og privat næring med samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Slik Tranøy Senterparti oppfatter det, er intensjonsavtalen mellom Tranøy og Lenvik en avtale om videreføring med effektivisering og sentralisering av lovpålagte tjenester. Dette er en mer detaljert avtale, men uten vesentlig endring fra forrige intensjonsavtale.

Tranøy Senterparti respekterer folkeavstemmingen og stemmer NEI til den nye intensjonsavtalen og kommunesammenslåing mellom Tranøy og Lenvik.
Ved hnn, kl 09:59