LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 05/10 2016
Intensjonsavtalen
Alf Nylund:

- Eg har lest intensjonsavtalen som er lagt ut på kommunens hjemmeside. Eg har leita etter noe som er bedre og mere handfast og mere varig enn det som stod i den forrige avtalen. Den er jo ikke dårligere, men eg finner ikke noe som er mere handfast eller har lengre varighet en til 1. 1. 2020. Etter denne dato har vi et nytt kommunestyre.
Det er kommunestyremøtet den 25. 10. 2016 som bestemmer om vi har bare representanter fra Tranøy eller kansje ingen fra Tranøy. Når flertallet i kommunestyret som gikk inn for å forsøke å forhandle med Lenvik om ny intensjonsavtale, skal stemme over den nye avtalen håper eg dem tenker på hvor holdbar den nye avtalen er og hvilket råd dem har fått av velgerne. Eg kan ikke se at denne avtalen er bedre en den forrige, og til den sa velgerne klart nei.
Eg håper også at de representantene som synes dem er bedre kvalifisert til å vite hva som er best for Tranøy kommune enn velgerne, kan fortelle velgerne dette, helst i folkemøtene.
Eg har mange ganger uttalt at smmenslåing av 2-3-eller 4 kommuner synes eg ikke noe om. Slikt blir for puslete og tar for lite hensyn til dagens kommunikasjoner og våre naturgitte verdier i Midtroms.
Min stemme var nei ved forige avstemning og vil nok være det ved neste korsveig også.
Ved hnn, kl 08:46