LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 30/06 2016
Folkeavstemmingen

Edin-Arne Olsen:

- Jeg har betraktet en del innlegg i lokalavisa vedr. evnt. sammenslåing samt resultatet av folkeavstemningen. Det som er det spesielle er jo at det er kun i Tranøy dette kan skje. Når politikerne ber folket om råd i en folkeavstemning, har det i Norge aldri skjedd at folkets vilje ikke har blitt respektert. Det er slik demokratiet fungerer. Det eneste unntaket var periode 1940-1945, da gjaldt ikke folkeviljen. Dette bør velgerne huske på slik at dagens politikere bør fjernes for godt ved neste korsvei. Skulle det derimot bli sammenslutning har vi ikke mange av disse igjen etter kommunevalg i nye Lenvik.


Jeg var i utgangspunktet positiv til sammenslutning utelukkende for å styrke folks rettssikkerhet i Tranøy og at flere kommuner var med. Men når politikerne så finner ut at folket skal vi ikke høre på, ja da har jeg fått nok. På toppen av å gå imot folkemeningen er de samme politikerne så freidig at de vedtar å sende forslag til avtale ut til høring til "folket" enda en gang for å gjøre vedtak til høsten. Nei, kjære Tranøyværinger dette er spill for galleriet. Ut over det vil en intensjonsavtale sannsynligvis ikke være verd papiret den er skrevet på, etter en event sammenslåing vil "kjøttvekta" rå. Min påstand er, noe jeg mener jeg har belegg for, vil Tranøyveringer uansett med en avtale motta dyrere og dårligere tjenester i fremtiden. Dagens politikere blir ikke mer vennlig og demokratisk innstilt til "folket" fra vår til høst samme årVed hnn, kl 21:53