LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 20/06 2016
Å snu alle steiner
Einar Svendsby, Tranøy AP:

Sist medlemsmøte i Tranøy Arbeiderparti var et møte jeg så frem til med gru. Redd for steile holdninger, repetisjon av de samme argumentene både for og i mot, og generelt ”tenners gnissel”. Min gru ble gjort ettertrykkelig til skamme. Rundt bordet satt troende, tvilende og motstandere, alle med et felles oppriktig ønske om det beste for fremtiden, å førte en fruktbar diskusjon rundt så vel dagens situasjon, historien og hva vi står foran. Nye og gode argumenter kom frem.

Medlemsmøtet kom på grunnlag av diskusjonen frem til at vi ønsker det skal gjøres en ekstra innsats, gå en ekstra runde med de nye forutsetningene.
En ansvarsfull avgjørelse som jeg stiller meg bak.

Slik situasjonen er nå etter folkeavstemningen er det å stå for en slik avgjørelse et dilemma som gir søvnløse netter, spesielt som medlem av kommunestyret.
For meg handler det verken om arroganse, å heve seg over eller å trenere.
Det handler kort og godt om å virkelig snu alle steiner for å prøve og finne den beste fremtidige løsningen for alle innbyggere, og der de bor, i Tranøy.

Ved å utsette avgjørelsen og videreføre forhandlinger om å lage en ny kommune på de reelle premissene, så har vi mulighet til å lage en intensjonsavtale som kan konkretiseres, gjøres til noe vi kan kjenne oss igjen i. En avtale vi tydelig kan se vil gjøre det beste for oss.
Det kan også ende med en avtale som vi rett og slett mener ikke er god nok, men da har vi i alle fall gjort en ekstra innsats.

Og ekstra innsats er jeg sikker på vi må belage oss på å gjøre enda mer av i fremtiden, uansett endelig utfall av denne saken!

Skulle den svært så tyste ”kjøttvekta” i posisjonen (H, Frp, V og FL) gjøre et forsøk i å snikinnføre et ”ja” i førstkommende kommunestyremøte, så har det samme medlemsmøte tydelig sagt at om valget står mellom alt annet enn å utsette fristen i påvente av nytt forslag til intensjonsavtale, så sier vi nei.

Det stiller jeg meg også bak.

Ved hnn, kl 10:49