LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 19/06 2016
TAP FOR FOLKEVILJEN I TRANØY?
Av: Herbjørg Valvåg, Tranøy SV

- I Tranøypolitikken skjer det for tida noe høyst merkelig. Etter at folkeavstemminga har gitt et tydelig ja til at Tranøy skal bestå som egen kommune, har flertallet i formannskapet med ordføreren i spissen gått inn for å danne en kommune bestående av Lenvik og Tranøy. Dette alternativet er ikke blitt vurdert av folket, verken i møter eller i folkeavstemminga. Formannskapet setter nå resultatet av folkets valg til side.

I innlegg på Budstikka foregriper Gunnar Torgersen kommunestyrets behandling av saka tirsdag 21. juni. Han innkasserer allerede før kommunestyrets møte et politikerflertall for at Tranøy skal slå seg sammen med andre kommuner. Dette har hittil ikke vært voteringstema i kommunestyret. Torgersen prøver å få oss til å glømme at førstekandidater fra bredden av partier i valgkampen i 2015 sa at de ville respektere resultatet fra ei folkeavstemming om kommunestruktur. Venstre, Fremskrittspartiet og Tranøy Folkeliste burde nå komme på banen og gjøre rede for om og eventuelt hvorfor/B> de har endra standpunkt.

I innlegg i Budstikka 26.08.2015 begrunner Gunnar Torgersen sitt daværende standpunkt om at politikerne skal ta på alvor resultatet av ei folkeavstemming:

«Rett nok er politikere valgt til å ta avgjørelser på vegne av alle, og kan også ta store avgjørelser uten å spørre folket. Men hvis en først bestemmer seg for å spørre innbyggerne, er det en alvorlig sak. Det krever lang forberedelse og store ressurser. Det er ikke noe man gjennomfører bare for syns skyld.

Det er ikke ulovlig å overse folkeviljen, men i dette tilfellet er det uetisk!»


Gunnar Torgersen har endra standpunkt. Han beskriver innbyggerne sitt nei til at Tranøy skal slå seg sammen med andre kommuner som ‘folkets forakt’. Sterkt! Slik hever han seg over folkeviljen og er i ferd med å begå det han selv tidligere har beskrevet som ei uetisk handling.

I Norge har vi hatt to nasjonale og rådgivende folkeavstemminger om EU-spørsmålet. Både i 1972 og 1994 var det flertall for medlemskap i EF/EU blant stortingspolitikerne. Tenk om våre politikere den gang hadde stilt seg på sin høge hest og ført oss inn i unionen på tvers av folkemeninga? Ved folkeavstemminga i 1972 var det 53,5 % som stemte mot EF. I 1994 var nei-andelen 52,2 %. Stortinget respekterte dette. Folkeavstemminga om kommunestruktur i Tranøy ga som resultat at 64,3 % ville at Tranøy skulle fortsette som egen kommune. Å prøve å definere seg bort fra resultatet med å henvise til at valgdeltakelsen var lav, 36,6 %, det er neppe god etisk praksis.

Folk er ikke dumme. At klokskapen skal være så mye bedre fordelt blant kommunestyrets 17 medlemmer enn blant de 462 som gikk til valgurnene i Tranøy 29.-30. mai, det er tvilsomt.

Merkelappene på kommunereformen er sentralisering, byråkratisering og fare for privatisering. Folk ser det politiske og ideologiske i det som nå holder på å skje. Det er ille at politikere i Tranøy nå er i ferd med å sette folkeviljen til side.
Ved hnn, kl 09:14