LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 18/06 2016
Fleirtallet sa nei til sammenslåing, det må vi respektere!
Silje Grotle Nilssen
kommunestyrerepresentant, Tranøy Arbeiderparti:


- Vi må respektere avstemninga! Nei er nei! Og hadde det vært flertall for ja, skulle vi selvfølgelig ha respektert det også. Uten noe 'men'.
Jeg er helt forbløffet over at noen vurderer å ikke ta hensyn til dette i kommende kommunestyremøte, og at man ikke vil respektere resultatet av avstemninga. I Salangen kommune var det kun 26,2 % av de stemmeberettigede som brukte stemmeretten sin, mot 36,6 % her hos oss, og der har et enstemmig kommunestyre respektert utfallet av avstemninga, og stemt nei til sammenslåing.

Politikere kan ikke heve seg over velgerne, og si at de vet bedre. Det blir helt, helt feil. Jeg hadde sagt akkurat det samme dersom utfallet av avstemninga var flertall for sammenslåing, og noen hadde prøvd seg på en lignende prosess for å endre utfallet til 'nei'. I tilfelle noen skulle være i tvil om det...

Jeg kan forestille meg at det er panikk i leiren hos Lenvik kommune, og at ordfører i Lenvik, Geir-Inge Sivertsen, og hans meningsfeller i Høyre/FrP har arbeidet hardt ut mot sine "undersåtter" i de andre kommunene for å overtale dem til ekteskap. Siden de andre kommunene har stemt nei, er vel bare Tranøy som kan berge dem, - vi vet alle at Lenvik vil gå med tap dersom de må stå alene.
Truer de med å skru opp prisene på vertskommunesamarbeid (noe representanter i Lenvik kommunestyre allerede har gjort) kan vi finne andre å kjøpe iallefall deler av tjenestene fra (noe som også har vært uttalt i Berg kommunestyre). Harstad, Tromsø, Bardu osv., og vi kan samarbeide med alle de andre kommunene som velger å stå alene. Kanskje får vi til og med bedre tjenester ut av dette enn det vi har i dag. En selger trenger kunder, priser han seg ut, vil kundene se etter andre leverandører eller løsninger... (da blir det verst for selger).

Jeg fikk umiddelbar høy puls denne uka da jeg oppdaget at det har vært arbeidet med å lage et tredje alternativ man skal stemme over i kommunestyret, som for meg er et vedtak om "snik-sammenslåing" av Tranøy og Lenvik. Og det etter at flertallet av befolkninga har stemt at de vil at Tranøy skal fortsette alene.

Av helsemessige årsaker kan jeg selv ikke stille på kommunestyremøtet den 21.juni, noe jeg er veldig lei meg for.
Jeg håper at alle respekterer resultatet av avstemninga. Og hvis ikke kommer Tranøy kommunestyre til å være det eneste kommunestyret i Midt-Troms som ikke har respektert utfallet av avstemning i egen kommune.

Og for de som skulle være i tvil: Arbeiderpartiet er imot tvangssammenslåinger, og mange medlemmer over det ganske land er imot kommunereformen, inkludert Ap-ordførere.

I Tranøy Arbeiderpartis valgprogram 2015 sto det: "Spredt bosetning er en kvalitet i seg selv, som ikke må undervurderes". Å si nei til kommunesammenslåing, er for meg først og framst å si nei til sentralisering av tjenester og tilbud, å sikre bosetting i distriktene (det er der det aller meste av verdiskapinga skjer!), og at folk skal få lov til å bo der de ønsker. Dersom arbeidsplasser forsvinner pga.sammenslåing, - det være seg innen helse, skole eller administrasjon, og ressursene våre går til å gjøre Midt-Troms (les: Finnsnes) "til et sterkt regionsenter, og en motvekt til Tromsø og Harstad", da tror jeg det blir vanskelig for mange å fortsatt kunne bo her ute hos oss.
Vi har hatt ei positiv utvikling i Tranøy kommune de siste årene, nå må vi gjøre alt vi kan for å styrke våre bygder, og fortsette denne tendensen.

Ved hnn, kl 17:56