LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 17/06 2016
Ingen respekt for folkeavstemmingen
Birgit Andreassen, Tranøy Senterparti, varaordfører

- De folkevalgte har bedt innbyggerne i Tranøy om råd ang kommunesammenslåing gjennom folkeavstemming. Et tydelig flertall gikk mot sammenslåing.
Tranøy senterparti med varaordfører tar rådgivende folkeavstemming til etterretning, og stemmer/og har stemt for å avstå å søke sammenslåing med andre kommuner.

Et nytt flertallsforslag fra formannskapet om videre utredninger og forhandlinger med Lenvik kommer opp i kommunestyret 21 juni.

Det er både skuffende og arrogant at resultatet fra folkeavstemmingen ikke blir respektert.
Ved hnn, kl 13:55