LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl søk   mail
 
 
Leseran sjøl 17/06 2016
-Tvangssammenslåing, fra våre egne!
- "Formannskapet har behandlet spørsmålet og landet på at forutsetningen for sammenslåing er radikalt endret i og med at det kanskje bare er Lenvik og Tranøy som ikke har sagt nei til prosessen."

Sitatet er fra Ordføreren, leser jeg. Når et stort flertall av de som stemte i Tranøy sa tydelig "Tranøy alene", virker det vanskelig å forstå setningen fra et demokratisk synspunkt. Selv om valget var kun rådgivende, går Ordføreren -og de som står bak ham i denne saken- rett mot folkeavstemmingen i sin egen kommune.

Det betyr at vi har tvangssammenslåing...
Fra våre egne representanter i Tranøy?

Vanskelig å tro.

Juan MG Mantero
Ved hnn, kl 08:57
 
Melding til redaktøren
Fra:
Min emailadresse:
Beskjed:
Søk i artikler
Søkeord: