LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 05/06 2016
Vis respekt for dem som har avgitt stemme!
Odd Arne Andreassen:

- Noen tilhengerne av sammenslåing mener at folkeavstemminga om kommunereformen har vært unyttig, og ingenting for lokalpolitikerne å rette seg etter. Deltakelsen har ikke vært stor nok.
I lørdagsutgaven hevder redaktøren i Folkebladet dette, og mener at spørreundersøkelse er bedre. Han mener at det er tryggere å spørre 9% av innbyggerne hva de mener, som man skal gjøre i Lenvik.
Han antyder at lokalpolitikerne har valgt folkeavstemning for å skyve ansvaret fra seg.
Her må man være klar over at stortinget /regjeringen har pålagt kommunene å høre folket. Enten gjennom folkeavstemning eller høring. Om man gjør det gjennom en høring eller en avstemming så må jo kommunestyrene tolke resultatet og fatte det endelige vedtaket. Dersom noen har løpt fra ansvar her, så må redaktøren peke på Regjering og Stortinget som har satt i gang en reform uten tilstrekkelige føringer. Og med en gjennomføring som står til stryk.
Hvordan går det an å hevde at en høring der 9% av innbyggerne blir spurt, med tildels ledende spørsmål, er bedre enn en folkeavstemning? Eneste forklaring er at man da kan stå friere til å se bort fra det folk egentlig mener. Gjennom snedige spørsmål, og ditto svar åpner man jo et stort rom for tolkninger i den retning man ønsker. Det var vel derfor at sentrale Høyrepolitikere tidlig gikk ut og advarte mot folkeavstemninger i kommunene.
Et eksempel på spørsmål stilt til innbyggerne i en kommune på Østlandet (sitat):
- Er du villig til å betale mer eiendomsskatt for at din kommune skal fortsette som egen kommune. )sitat slutt).
Gjett hva de fleste svarer.
Som man spør får man svar.
Er de som ikke har stemt blitt viktigere en dem som har stemt?
I samme avis er det oppslag med minister Per Sandberg som mener at vi kan se bort fra avstemningsresultatet på grunn av lav valgdeltakelse. Det blir jo å se bort fra dem som har gått til valgurnene for å si sin mening, og heller lytter til dem som ikke har stemt. I Midt Troms varierer valgdeltakelsen fra 26,2% til 54 %. I de kommunene som har størst deltakelse er også flertallet mot sammenslåing størst. For ikke å ta i bruk ord som tøvprat og lignende, kan man i bestefall si at det er utrolig arrogant i forhold til demokratiet og dem som har avgitt sin stemme. Vi har stemmerett og ikke stemmeplikt i dette landet. Ved siste kommunestyrevalg var deltakelsen i Lenvik 52,7%. Ut fra Sandbergs resonnement omkring valgdeltakelse så kan man konkludere med at kommunestyret i Lenvik også er lite representativ for innbyggerne i kommunen, men de skal allikevel fatte vedtak om kommunereformen.
Ved de rådgivende EU avstemmingene i 1972 og 1994 var flertallet mot medlemskap bare 3,5% og 4,4 %. Selv Stortinget tok folkets avgjørelse til etterretning.


Ved hnn, kl 20:27