LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Leseran sjøl mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noLeseran sjøl 12/05 2016
Tranøy Senterparti vil ikke gå inn for kommunesammenslåing
- Flere mener at sammenslåing mellom kommuner er svaret på utfordringene kommunene står ovenfor. Tranøy senterparti er enig i at mange oppgaver må løses i fellesskap med våre nabokommuner, men vi mener at det er en styrke i å være liten. Vi mener videre at vi kan løse mange utfordringer lokalt og at interkommunalt samarbeid er en like god løsning som sammenslåing når det trengs større fagmiljø.

Kommunesammenslåing vil gi sentralisering av makt, oppgaver, ressurser og arbeidsplasser, og svekke demokratiet.
Det vil bidra til sentralisering av både folk og næring.

Større enheter kan være mer effektivt i drift, men i små oversiktlige enheter er det gjerne kortere vei mellom ideer og beslutninger og mindre byråkrati. Slike enheter preges ofte av en flat organisasjonskultur og fleksibel oppgaveløsning. «Smådriftsfordeler» som nærhet, engasjement og dugnadsånd er kvaliteter vi vil være med på å bevare. Lokalkunnskap gir mulighet for godt tilpassede løsninger og en effektiv tjenesteproduksjon.

Endringer av kommunegrenser skal skje frivillig og være godt forankret i befolkningen gjennom direkte medvirkning lokalt. En folkeavstemning kommer etter en lang offentlig debatt, noe som føre til et godt gjennomtenkt svar fra innbyggerne.

Bruk stemmeretten din! Hovedresultatet blir rådgivende for kommunestyrets avgjørelse. Vi råder å stemme nei til kommunesammenslåing, men vil respektere resultatet av folkeavstemningen.

Styret i Tranøy Senterparti
v/ Arnt Einar Nilsen

Ved hnn, kl 20:40