LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.no28/02 2016
Orgelkontoen stiger.

Ny oppdatering etter vel et halvt år viser at orgelkontoen er steget til kr 98403.00.

Vi takker for bidrag fra enkeltpersoner, pensjonistforeninga og minnegaver ved Hedvig Ryvolls båre.
Kjerkeforeninga har i tillegg gitt årsmøtegave og hatt kafe med godt resultat.

Minner igjen om kontonr 4776 18 17929 og håper vi snart runder 100000
Ved sol, kl 21:31