LokalAvisa.no > Hemnesværingen > Hilsninger og kommentarer mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Hilsninger og kommentarer 16/06 2015
KOMMENTAR TIL ARBEIDET FOR SKYSSBÅTEN.


I Rana blad datert 15.06.15, ser vi at APs Tord Johansen har hatt møte med fylkesråd Hild-Marit Olsen ang. skyssbåten mellom Hemnesberget og Tvertførlandet. I dette møtet har Johansen uttrykt skepsis til at Hemnes Kommune avviste tilbudet fra fylkeskommunen om å ta over båtskyssen.

Hemnes SV har et klart standpunkt om at denne båtskyssen er et fylkeskommunalt ansvar, jfr. enstemmig vedtak i fylkestinget.

Båtskyssen er og skal fortsatt være et fylkeskommunalt ansvar. Dersom Hemnes Kommune skulle ta over dette ansvaret, vil det skape en farlig presedens og framtidige økonomiske konsekvenser som vi ikke aner rekkevidden av.

Hemnes SV mener at de erfaringer som Hemnes Kommune har fra investeringer i aksjemarkedet, skulle tilsi at vi holder oss unna rederibransjen.

Styret i Hemnes SV
v/Anne Grete Langseth

Ved toref, kl 15:26