LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Gamle fotografi, og anna mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noGamle fotografi, og anna 26/02 2015
Kun en gjenlevende på dette bildet


Den eneste gjenlevende på dette bildet er Einar Heimtun som står helt til venstre, deretter Arnold Hakvåg, som døde i fjor, Andreas Johan Enoksen som døde i 1957, og
Ragnar Karlsen som døde nettopp,- 22. feb 2015.
Andreas er onkel til Einar og Ragnar. Bildet er antakelig tatt i forbindelse med en tur til Ryvoll.

(Bildet er sendt til oss fra Inger Mont via Bjørnar Iversen)
Ved hnn, kl 18:00