LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Namn på Senja mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noNamn på Senja 08/01 2001
Bunkan og Lomsnes på Sør-Senja
Bunkan (hakre) (foto:hakre)
Bunkan (hakre) (foto:hakre)
-Under himmelhøge fjell

(Uttale: bonkan, lomsness)

-Under Bunkeskjulet har det bodd folk så lenge folk har hørt tel på Senja. Av og tel sprute fjellet stein, men di kom jo ikkje på oss, di gikk jo bortmed naustan, sa ei dama som hadde vokst opp i Bunkan.


Som sagt e: Bunkan e en gård med gammel bosetting. Skriftlig beretning har vi ikkje før på 1500-tallet, men folk venta jo ikkje tel de kunne bli nedskereven når de ville bosette seg på en plass. Husan på gårn ligg under det stupbratte Bunkeskjulet, 789 meter høgt. Lomsnes høre tel Bunkan. Der e ikkje hus lenger, men husan låg kloss oppunder Lomstijn, 756 meter rett opp av havet. Her kan man verkelig snakke om gårda mella hav og fjell.


Bunkan ligg inst i Bunkefjorden et par km austaførre Rødsand. Det e en gård som omfatte fjellet Bunkeskjulet (eller Skjulan), Lomsnesset og halle Selfjorden. Bunkan hørte tidligare tel Torsken kommune, men etter kommunereguleringa i 1964 blei grensen mella Torsken og Tranøy trekt medt ut etter Selfjorden. Sia har Bunkan og Rødsand og Hallvardsøya hørt tel Tranøy. To vatn heite Bunkevatnan - store og litje, og ei lita elv renn frå de to vatnan uti Bunkefjorn.


Namnet har vore forklart på to måta - begge kan synes rimelig, men eg meine at det e fjellet som har gjedd namnet. Fjellet ligne på et stort vedskjul, særlig sett frå sør, men tverrare oppe enn vedskjul bruke å være. Dermed får fjellet form som tørrfesklasta eller farmen ombord i ei jekt. Og der trur eg forklaringa på namnet ligg. Denne farmen heitte på gammelnorsk bunki. Ordet blei gjerne brukt om flataktige ting som blei stabla oppå en ajn, f.eks. tørrfeskbunta. Den dag i dag snakke vi om bunke av papir, bunke skrivebøker osv. Men helst e det nok dekkslasten på jekta som har gjedd gårdsnamnet Bunkan. Likheita med skjul har gjort at fjellet seinare e blidd Bunkeskjulet. Da må fjellet være et såkalt primærnamn, og gården et sekundærnamn. Det e jo nokså sannssynlig, førr Lomsnes like ved har namn av fjellet Lomen, og e altså et sekundærnamn.


Den andre forklaringa e å legge matkoppen bunke tel grunn. Bunke er et rundt trefat, særlig tel melk. Mange kjenne nok ordet godt enno, særlig når det blir snakk om rømkollbunka eller melkebunka. Vi har også et ordtak som enno brukes - i alle fall av eldre folk: Den som alle bunkan skal sleike, får no en gong flis i tunga. Dersom vi trur på denne forklaringa, er det nok den rundaktige fjorden framførre gårn aom e grunnlaget. Den heite i dag Bunkefjorn.


Bunkan blei fråflytta i 1950-åran. Nokken tok husan med seg. Men der er enno hus på bruket Stordalen og i selve Bunkan, men på Lomsnes står ingen hus.

- Vi fløtta frå Steinjorda i Bunkan i 1958, sa han Freder Fredriksen som fløtta frå Bunkan og no bor i Lonkan. Gryllefjord jeger- og fiskerforening har hytta der - og feske fin fesk i det nederste Bunkevatnet like ved havet.

Bunkan e en trivelig plass. Vil man ta seg en sommartur dit, så kan man følle en fine sti over frå Olaheimen, langs Storbunkevatnet og nedover tel havet og Bunkan.
Ved hakre, kl 21:29