LokalAvisa.no > Sverdslaget mail
 
 

Nyheter 29/11 2014
Historier om livet til sjøs i Bjarkøyårboka
Årbok for Bjarkøy 2014 (foto:AMF)
Årbok for Bjarkøy 2014 (foto:AMF)
Havet har fått en sentral plass i årboka for Bjarkøy anno 2014, som Bjarkøy slekts- og historielag står bak.

Hilsen fra ordfører
Sist Bjarkøy slekts- og historielag ga ut årbok, i 2012, var Bjarkøy egen kommune og Bjarkøyforbindelsene fremdeles en drøm for mange øyværinger. To år senere er det ordfører i nye Harstad kommune, Marianne Bremnes, som åpner årboka med en hilsen til sine medborgere i øyriket i nord. Og bygging av forbindelsene er godt i gang.

Enkeltskjebner
Havet som ferdselsåre og arbeidsplass har fått en sentral plass i boka, og går som en rød tråden gjennom de fleste historiene vi som lesere får presentert i årboka. Hvordan fiske og kystfart skapte levebrød for et stadig voksende folketall på Bjarkøy, Helløy og Meløyvær utover på 1800-tallet og de første tiårene av 1900-tallet. Her får vi blant andre stifte bekjentskap med enkeltskjebner, som ekteparet Ole og Laura som slo seg ned på Helløy på slutten av 1800-tallet. Ditlev Wibe Lund som slo seg opp som handelsmann og nessekonge i Nergårdshamn på Bjarkøy, og om styrmann Alfred Andreas Nergaard fra Bjarkøy ombord på D/S Fingal under andre verdenskrig.

Sjøen som levebrød
Eller historien om skipper Solmund Nordlund fra Sundsvoll som gjennom en mannsalder tilbrakte livet på havet. Enten som skipper på Kings Bay under det rike sildefisket på 1950-tallet, som skipper om bord på marinefartøyet Garsøy eller som den pensjonerte skipperen om bord på Anna Rogde. Historiene om Bjarkøyfolk som hadde sjøen som levebrød eller som ferdselsvei er mange, og sikkert enda flere enn de som fikk plass i årets utgave av årboka. Likevel forteller de om hvor viktig sjøen var for folk på øyene nord for Harstad, og gir samtidig en visjon om havets betydning i nåtid og fremtiden.

Bidragsytere
Blant de som har bidratt med tekster og fotoer er lokalhistoriker Einar Furu, Leif Arne Heløe og Olav Gunnar Helø, Solveig Eidnes Moursund, Sven-Erik Eriksen, Henny Anita Åkerholt, Willy Storvik, Kåre Eskil Lind, Kåre E. Hansen og Kjell Eidnes. Redaksjonen har også funnet plass til Bjarkøydikter Arnljot Eidnes (1909-1990) og to av hans dikt Fiskarkona og Tankar.
Ved alf, kl 06:47