LokalAvisa.no > Sverdslaget mail
 
 

Nyheter 10/10 2014
Byggingen er i gang...
Bjarkøyforbindelsene (foto:AMF)
Bjarkøyforbindelsene (foto:AMF)
Som de fleste har fått med seg er første del av jobben med å bygge Bjarkøyforbindelsene i gang.

Statens vegvesen har sendt ut informasjon i postkassene til innbyggere på Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy, samt at dette kan lastes ned på vegvesenets nettside.

Her er likevel litt info om hva vi har i vente fremover:
Nå etableres anleggsvei fra Vikran frem til der tunnelinnslaget skal være, og forberedelsene for tunnelarbeid. Første salve skytes i løpet av høsten.

Da er arbeidet med å bygge den undersjøisk tunnel mellom Grytøy og Bjarkøy, på 3250 meter, i gang.
Sjøfylling på 900 meter til forbindelsen mellom Grytøy og Sandsøy bygges, som også skal bestå av tre lavbruer og ei hovedbru på 300 meter.

Statens vegvesen og LNS regner med å kunne sprenge ca 50 meter i snitt per uke. Litt avhengig av hvilke fjellforhold de jobber . Massene fraktes ut og brukes der de skal brukes eller i deponi.

Både LNS og vegvesenet vil i løpet av høsten invitere til åpen dag - der publikum er velkommen til å besøke anleggsområdet.
Både tunnel og bru åpnes for trafikk i siste halvdel av 2017.
Ved alf, kl 16:51