LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.no12/09 2014
Orgelet i Stonglandet Kirke.

Som de fleste har hørt har det vært ulyd i orgelet i de siste årene. Det har blitt gjort noen utbedringer,
men med tida må nok orgelet skiftes ut.

Høsten 2013 fikk Stongelandet Kirkeforening minnegave etter Johan Dypvik Stangnes båre på 7300 kr som var øremerket orgel.
Kirkeforeninga opprettet da en konto :
ORGEL STONGLANDET KIRKE 4776.18.17929.

Høsten 2013 ble det gitt kirkeoffer på Rødsand til denne kontoen så pr.dags dato er beløpet på kontoen kr. 8147.00
Kirkeforeninga fører regnskap for kontoen,
MEN disponerer ikke kontoen.

Kirkeforeninga vil nå igangsette kronerulling til denne kontoen og oppfordrer dermed enkeltpersoner, lag og foreninger til å støtte opp om dette. Kirkeforeningas styre ønsker ikke å opplyse om namn og beløp på de som gir, men i Budstikka kan vi gi oppdateringer på beløp etter som kontoen stiger.

27.oktober :
Oppdatering fra kirkeforeninga om orgelkontoen.
Vi lovde oppdatering etter som kontoen økte og her kjem den første.
Beløpet var 8147 kr, nå er det økt til 16347 kr.
Ved sol, kl 11:14