LokalAvisa.no > Sverdslaget mail
 
 

Nyheter 04/09 2014
Historisk møte
Under markeringen av Bjarkøyforbindelsen på Bjarkøy sist lørdag ble det et historisk møte mellom to av de som var med å satte det hele i gang.Bildet: Kåre E. Mikklegard (tidligere Pettersen) til venstre og Karstein Bredahl i et historisk møte under markeringen sist lørdag.

Det startet med et brev datert 6. januar 1979, til ordfører Martin Gideonsen i Bjarkøy, fra ei prosjektgruppe bestående av Willy Storvik, Kåre Edgar Pettersen (nå Mikklegard), Asmund Simonsen, Arvid Øvergård og Arild Ervik, om å starte planlegging av fastforbindelse mellom Grytøy og Bjarkøy.

Brevet ble behandlet i formannskapet, der Karstein Bredahl var vararepresentant. Bredahl ble innkalt fordi Malvin Molin hadde meldt forfall.

De øvrige i formannskapet den gang, som var med på det historiske vedtaket var Gideonsen, Per Eidnes, Enevold Andersen og Edmund Arnesen.

Vedtaket som formannskapet da gjorde var i to punkter og lød:
1.Som utvalg til å arbeide videre med fastforbindelse mellom Grytøy og Bjarkøy oppnevnes (navnene til personene i prosjektgruppa).
2.Bjarkøy kommune kan på det nåværende tidspunkt ikke bevilge midler til utvalgets disposisjon.Mange ordførere i Bjarkøy har i sine perioder etter at vedtaket ble gjort i 1979 jobbet med Bjarkøyforbindelsene. Arne Kaspersen (bildet, nærmest) er en av de som har stått mest på for å få realisert forbindelsene, også som styremedlem i Bjarkøyforbindelsene. Brynjulf Lauritzen (bildet, tv) var også aktiv i sin periode med å få forbindelsen fram i lyset, spesielt mot fylkespolitikerne.
Ved alf, kl 13:59