LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.no21/02 2014
Gudstjenesteliste
Gudstjenester Tranøy fra påske til pinse 2014

27.april kl 11 Skrolsvik
4.mai kl 11 Stonglandet
11.mai kl 11 Vangsvik
17.mai kl 11 Tranøy sykehjem
25.mai kl 11 Skrolsvik
29.mai kl 12 Tranøy kirke. 200-års jubileum
1.juni kl 11 Vangsvik
8.juni kl 11 Stonglandet 1.pinsedag
9.juni kl 11 Svanelvmoen

Forandringer kan skje. Ta kontakt på telefon 48131228, hvis du trenger å gjøre avtale.

Arild prest
Ved as, kl 13:40