LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.no18/02 2014
Grunnlovsjubileet
GRUNNLOVSJUBILEET 1814-2014

Søndag 23.februar kl 11 vil Grunnlovsjubileet bli markert under gudstjenesten i Stonglandet kirke.
En spesiell Prolog og Bønn skrevet av forfatteren Edvard Hoem, vil bli lest av Osvald Iversen og Rigmor Sellevoll.

Det blir også dåp.

Bakgrunnen for gudstjenesten er at det er nøyaktig 200 år siden den danske stattholderen i Norge, prins Christian Fredrik, i februar 1814 meddelte landets biskoper at alle menigheter skulle samles i kirkene på en ekstraordinær bededag (25.februar 1814). Der fikk man høre at prinsen som nasjonens regent, hadde overtatt styret av landet, og at folket kunne berge sin frihet ved å slutte opp om ham. Dette på tross av at Norge var avstått fra Danmark til Sverige ved fredsavtalen i Kiel 14.januar 1814.
Etter edsavleggelsen var det valg av valgmenn som skulle velge utsendinger til Riksforsamlingen. Den skulle tre sammen på Eidsvoll 10.april.

I Nord-Norge nådde ikke beskjeden fort nok fram til å velge utsendinger som skulle rekke fram til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Like fullt ble det holdt valg etter hvert også her nord. I Tranøy fant det sted i Tranøy kirke 30.mai 1814 og den gang hørte både Sørreisa og Dyrøy inn under Tranøy. (Senere i år, på Kristi himmelfartsdag 29.mai, vil vi også markere denne begivenheten sammen med Sørreisa og Dyrøy i den gamle kirka på Tranøy hvor møte fant sted. Da håper vi på et omfattende program og stor deltakelse)

På gudstjenesten i Stonglandet kirke søndag 23.februar, vil vi minnes det som skjedde for 200 år siden, og vi vil fortsette å be for land og folk og hele vår klode. Og ikke minst har vi stor grunn til å takke for fred og velstand som vi får oppleve.

Noen av våre mest kjente og kjære salmer vil bli sunget.

Velkommen.
Arild prest
Ved as, kl 22:37