LokalAvisa.no > Sverdslaget mail
 
 

Nyheter 30/01 2014
Tar vikingskipet til kulturdepartementet i februar
Berg og Dons-Hansen (foto:AMF)
Berg og Dons-Hansen (foto:AMF)
Tore Hund og Bjarkøyskipet setter kursen mot Oslo for å erobre kulturdepartementet.

-Vi fikk nylig satt dato for møtet med Kulturdepartementet, sier prosjektleder Nina Dons-Hansen. Hun kan avsløre at den 13.februar vil hun og Jorunn Berg fra prosjektgruppa legge fram planene for statssekretær Knut Olav Åmås og representanter for fagavdelingen i departementet i Oslo.

Godt forberedt
-Vi skal forberede oss godt, og gi departementet en saklig og god presentasjon av prosjektet. Sammen med Dons-Hansen og Berg reiser også varaordfører i Harstad, Jan Fjellstad, for å delta i møtet.
-Det er flott at den politiske ledelsen i Harstad kommune deltar, og støtter opp om dette prosjektet.

-Det første møtet med departementet er for å etablere kontakt, sette de inn i planene og formidle visjonen om vikingskipet, forteller Dons-Hansen. Hun påpeker at det er viktig å få formidlet ovenfor kulturdepartementet at prosjektet vil gi et viktig og riktig forståelse av historien.

Har begeistret
Prosjektet har i løpet av høsten fått bred politisk tilslutning i Sør-Troms-regionen, og det er ikke bare lokalbefolkning og politikerne i regionen som har omfavnet prosjektet.
-Det er bred enighet om prosjektet, og er pekt på som et i særklasse viktig prosjekt for regionen, sier hun.

–Dessuten har vi blitt kontaktet av hotelldirektører i området som er begeistret for dette, og som ser det som en mulighet for et nytt produkt for sine kunder i fritids- og konferansemarkedet.

Større omfang
Prosjektgruppa har også opprettet kontakt med Stiklestad Nasjonale Kultursenter og konservator Per Steinar Raaen, som jobber mot 1000-års jubileet for slaget på Stiklestad. Raaen sier i en epost til Dons-Hansen at de mangler mye kunnskap om forhistorien og bakgrunn for slaget på Stiklestad, og fokus i er å få forsket på forhistorien og bakgrunn for slaget i 1030.
-Dette gir oss mulighet til å løfte fram vårt prosjekt i en slik sammenheng, og med fordel for Stiklestad, som vil gi et bredere historisk omfang, sier Dons-Hansen.
Ved alf, kl 02:36