LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Budstikkas Venner mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.no



Budstikkas Venner 17/01 2014
Trekking for heile 2013
Tekopp med  diverse (foto:)
Tekopp med diverse (foto:)
Då va alle etternøleran på plass, og høytidelig trekking e foretatt.
Lista viser alle som har ytt sin skjerv til driftskostnader vedr Budstikka 2013. Vinnere blant dem, - se uthevet tekst.

Solveig Hofsøy
Kristoffer Stangnes
Silje G Nilssen
Gro Bjørnland
Eivind Christensen
Håkon Edvardsen ("Juleskinke" el.l., skal sjekke på Eidet Handel)(PS: vi vet ikke hvem dette er, gi oss et hint)
Rigmor Sellevoll
Hedvig Rochmann
Leif Skoglund
Wenche Davidsen
Kristina Elisa Holte Haug
Knut Toresen
Tove Sellevoll
Solveig Ramstad
Ann-Karin Aronsen
Finn Andor Isaksen
Erna Eriksen
Steinar Enoksen
Inger Løhre (Tekopp med diverse fra Gammelbutikken)(se bildet)
Solveig Ramstad
Gunn Langaas
Jorun Rasmussen
Ola Valvåg
Inger Mari Mont (Bok av Jens Hagerup, forfatter fra Vassvika, antikvarisk eksemplar)
Inge M Berglund
Ketil Sellevoll
Toril Agnete Larsen
Tore Knutsen
Jan Eidissen
Oddvar Nilssen

I tillegg har flg lag og organisasjoner støttet opp, - noen som betaling for annonser :

Skrolsvik Bygdelag
Folkeakademiet
U/L Varden
B/L Ny Dag
Stonglandet kirkeforening
Sør-Tranøy Pensjonistforening
Rødsand Vel
Ved hnn, kl 22:43