LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.no14/01 2014
Gudstjenesteliste vinter 2014
Gudstjenester i Tranøy januar-påske 2014

12.januar kl 17. Stonglandet
19.januar kl 11.Vesterfjell Aktivitetssenter
26.januar kl 17.Reindalen
2.februar kl 11. Vangsvik
16.februar kl 17. Svanelvmoen.
23.februar kl 11. Stonglandet. 200-års markering av Grunnloven.
2.mars kl 11. Vangsvik. Friluftsgudstjeneste
9.mars kl 17. Stonglandet
16.mars kl 11. Reindalen
23.mars kl 11. Skrolsvik
30.mars kl 11. Svanelvmoen.
6.april kl 11. Vangsvik. Menighetens årsmøte
13.april kl 11. Reindalen. Palmesøndag
17.april kl 17. Tranøy Sykehjem
18.april kl 11. Svanelvmoen. Langfredag
20.april kl 11. Stonglandet. 1. påskedag
21.april kl 11. Vangsvik. 2. påskedag.

Arild Strand. tlf 48131228
Ved as, kl 14:53