LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Gamle fotografi, og anna mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.noGamle fotografi, og anna 12/01 2014
Evakueringa av Finnmark og Nord-Troms 1944-45

"Nor" på tur heim (foto:)
- Min morfamilie i Nordmannvik i Kåfjord blei, som alle andre i Finnmark og Nord-Troms, høsten 1944 offer for den brente jords taktikk under tyskernes tilbaketrekking fra Finnmark og Finnland. Befolkninga blei med kort varsel beordra til å forlate hus og heim for å bli transportert sørover i landet. Nå var min familie litt heldigere stillet enn de fleste, ved at de kunne reise ut med egen båt, den 41 fot store fiskeskøyta "Nor". De forlot Kåfjord 12. november 1944 med 18 personer i alderen 1 til 82 år om bord. I Tromsø fikk de ordre om å melde seg i Svolvær. De gikk imidlertid til Valvågen slik de først hadde tenkt seg, og hørte aldri noe mer om å seile videre sørover.

I Valvågen blei de tatt gjestfritt i mot og fordelt på fire forskjellige gårder, til tross for at det var store husstander der fra før. Mor mi pleide alltid å referere til at vi heime hos oss til daglig var 16 til bords.

Jeg legger ved et bilde fra det som for de evakuerte til Valvågen måtte være en etterlengta gledens dag, dagen da de kunne reise heim, som var den 14. juni 1945. Mine onkler hadde på forhånd vært på en rekognoseringstur til Lyngen med "Nor". Huset til mine besteforeldre var ikke brent, antakelig fordi det var telefonsentral der, og fordi det hadde vært "kvarter" for den tyske sprengningskommandoen. Men bygningen og innredningen var temmelig rasert.

Bildet viser skøyta "Nor" opplasta og klar for avgang. Vi ser at det frampå bakken og på dekket er stua opp møbler og anna uunnværlig utstyr. De hadde og med seg settepotet, ku og et par sauer, som var plassert i rommet. Den gråskjeggete mannen på dekket under bommen er min morfar, som da var 82 år. I bakgrunnen på bildet ser vi gården Nordås, som i likhet med andre naboer hadde gitt husly til de evakuerte. Vi ser at det flagges både på skøyta og i land.

Skøyta "Nor" var bygd i 1913, var 41 fot lang og hadde i 1944-45 en 12 Hk Skandia motor.

Ola Valvåg

større bilde finn du her
Ved hnn, kl 13:07