LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.no08/10 2013
Gudstjenester Tranøy okt-des 2013
6.oktober kl 11: Vangsvik kirke. Konfirmantpresentasjon

13.oktober kl 11: Stonglandet kirke. Høymesse

20.oktober kl11: Skatvik. Høymesse

27.oktober kl11: Svanelvmoen kirke. Bots og bededag

3.november kl 11: Stonglandt kirke. Allehelgenssøndag

3.november kl 18: Vangsvik kirke. Allehelgenssøndag

10.november kl 11:Reindalen kirke. Høymesse

17.november kl 11: Skrolsvik kirke. Høymesse

24.november kl 18: Stonglandet kirke. Bluesgudstjeneste

1.desember kl 18: Vangsvik kirke. Lysmesse

15.desember kl 16: Stonglandet kirke. Vi synger jula inn.

15.desember kl 19: Vangsvik kirke. Vi synger jula inn.

23.desember kl 19: Skrolsvik kirke.

24.desember kl 14: Svanelvmoen kirke

24.desember kl 16: Vangsvik kirke

25.desember kl 11: Stonglandet kirke. Høytidsgudstjeneste.

26.desember kl 11: Reindalen kirke. Høytidsgudstjeneste

1.januar 2014: Vangsvik kirke kl 12. Høymesse

Arild Strand spr. tlf 48 13 12 28

Ved as, kl 18:09