LokalAvisa.no > Søndre Senniens Budstikke > Budstikkas Venner mail
 
 

Klikk her for:
Mail til Budstikka eller for Søk i Lokalavisa.no



Budstikkas Venner 06/02 2013
Dyktige betalere
Budstikka har gode venner som sørger for at vi klarer å drive avusa uten å grav ealtfor dypt i egen lomme.
Her er de som har bidratt i 2012:
Ketil Sellevoll
Bjørnar Sellevoll
Tove Sellevoll
Rigmor Sellevoll
Finn A Isaksen
Ole Nilssen
Inger M Løhre
Ann Kristin Eidissen
Charles R Amundsen
Kjetil Hanssen
Lars Røise
Sissel Eriksen
Ruth A Brox
Arild Melbøe
Ronald Henriksen
Knut M Olsen
Oddny og Thor Hanssen
Astrid Pettersen
Trond Strand
Ann Karin Aronsen
Birgit Andreassen
Leif J Skoglund
Åge I Tobiassen
Steinar Enoksen
Synnøve Olsen
Jon Kristian Valvåg
Toril A Larsen
Tore Knutsen
Håkon Edvardsen
Eivind Christensen
Annbjørg Iversen
Ola R Valvåg
Laila Klodiussen
Inger M Mont
Bente Johansen
Per H Hanssen
Gro
Kjell Johansen
Oddvar Nilsen
Are Benjaminsen
Lag og foreninger er ikke tatt med.
En av de nærmeste dagene skal vi trekke en heldig vinner av en fin premie eller to.
Takk!
Ved gt, kl 10:58