LokalAvisa.no > Hemnesværingen > Hemnes Kommune mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Hemnes Kommune 13/03 2012
PÅRØRENDESKOLEPårørendeskole gir støtte i omsorgen.

Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastninger i omsorgen for en person med
demens. Hemnes kommune starter Pårørendeskole 26. april på Bjerka. Pårørende får kunnskap om demens og utveksler erfaringer med andre i samme situasjon.

Forskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er omfattende og krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og veiledning kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene.
- Familie og nære venner til personer med demens er velkomne til å delta. Over flere samlinger får de kunnskap om temaer som kommunikasjon, pasientrettigheter og hvor man kan søke hjelp. Pårørende møter andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området, sier leder av Demensteamet i Hemnes og kursleder Stein Solvang ved Pårørendeskolen i Hemnes.
Etablering av pårørendeskole er i tråd med regjeringens anbefalinger i Demensplan 2015 – Den gode dagen. En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser stor tilfredshet blant pårørende. Forpliktende samarbeid mellom offentlige og frivillige instanser i omsorgstjenestene er viktig for å gjøre slike tilbud tilgjengelig for alle pårørende i landet.

- Påmeldingsfristen er 17. april, og vi håper pårørende og nære venner til personer med demens ser nytten av kurset og melder seg på, sier Solvang.

Vedlegg: Demensteamet i Hemnes kommune.
Demensteamet ble opprettet for å styrke kommunens arbeid, og sørge for en målrettet innsats for personer med demens og deres pårørende. Teamet er sammensatt av fagpersoner fra omsorgstjenesten på Hemnesberget og i Korgen. De har tatt initiativ til å starte dette kurset. Det er disse personene som på kurset vil dele sine kunnskaper og erfaringer med pårørende til personer med demens. I tillegg håper de å trekke inn representanter for frivillig arbeid og fra kommunens øvrige kompetanse på aktuelle områder.

Demensteamet har som et overordnet mål å øke kompetansen på det som handler om problemer med hukommelse og adferd. De deltar i kartlegging og utredning av pasienter i målgruppen. Det er et bidrag i legens arbeid med å diagnostisere en mulig demenssykdom. - Mange får sin diagnose på et seint forløp i sykdommen. Det gjør at mange tiltak som kunne vært iverksatt kommer i gang for seint. Med større åpenhet rundt sykdommen håper de å nå personer med symptomer på et tidligere stadium av sykdom. Ikke all glemsomhet er demens. En tidlig utredning kan utelukke andre tilstander eller føre til behandling av andre lidelser.

KONTAKTINFORMASJON:

Kursleder Stein Solvang, tlf: 97194988, e-post: stein.solvang@hemnes.kommune.no
Hemnes Frivilligsentral v/Øyvind Arntsen, tlf: 75191760, e-post: frivi-h@online.no
Demensteamet i Hemnes, v/Ragne Presteng, tlf: 97161502
Mariann Dokmo, tlf: 90850794
Mai Ann Nilssen, tlf: 75163940

NETTADRESSER FOR BAKGRUNNSINFORMASJON:

Kommunenes hjemmeside (hvis relevant info er tilgjengelig der)
www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger
www.helsedir.no – Dokumenter om nasjonale satsninger
www.aldringoghelse.no – Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Ved toref, kl 09:10