LokalAvisa.no > Sverdslaget > Sverdslaget mener... mail
 
 

Sverdslaget mener... 20/03 2011
Er facebook bare for dumme folk?
En dansk undersøkelse viser at høyt utdannede bruker mindre tid på facebook fordi folk med lavere utdanning oppdaterer statusen sin med dumme, irriterende og intetsigende oppdateringer.
Facebook var i starten et sosial nettsted for unge og høyt utdannede mennesker, men etter hvert har nettstedet blitt ”overtatt” av folk med lavere utdanning. Nå rømmer gruppen høyt unge, utdannede folk fra facebook, mens den andre ”gruppen” bruker mer og mer tid på nettstedet.
Det er ingen ting som tyder på forskjell mellom folks nettbruk i Danmark og Norge.
Konsulent i sosiale medier, Trine Maria Kristensen, sammenligner statusoppdateringer med småsnakk mellom folk, og det er småsnakket om vær og vind som binder folk sammen. Dersom man ikke kan småsnakke med koleger og venner er man vel heller ikke sosial anlagt, sier hun.

Så spørsmålet er da: er facebook bare for dumme folk?
Jeg er daglig på facebook, prater, holder kontakten med ”gamle” kjente, og deltar gjerne i en debatt, både seriøs eller humoristisk, men det er sjelden jeg oppdaterer statusen. Jeg ser derimot at andre oppdaterer statusen sin opptil flere ganger daglig med uinteressante og dumme oppdateringer. For meg er det helt uinteressant å vite hva andre spiser til frokost, middag og kvelds, hvor ekstremt fyllesjuk man er eller skryte av seg selv eller sine barn. Jeg har personlig ingen interesse av å fortelle hele verden om hva jeg spiser til middag eller å skryte av meg selv.

Jeg har derimot stilt meg spørsmålet om hva som er vitsen med å informere ”hele” verden om slike trivielle ting? Uten å komme frem til noe entydig svar. Hvis man leser enkeltes statuser kan man fort få inntrykk av at de ikke har stort mellom ørene. Eller at de ikke har så mange å prate med på ordentlig. Kanskje facebook har gjort det enklere for noen å overeksponere seg selv. Slik som reality-serier på TV også gjør. Noen liker å eksponere seg selv for andre, og facebook har blitt et medium hvor alle kan eksponere seg selv i større eller mindre grad.

Tilbake til spørsmålet om facebook bare er for dumme folk. Jeg tror absolutt ikke folk som skriver trivielle ting på statusen sin er dum, kanskje bare ekstremt behov for å eksponere seg selv. Men for ordens skyld slutt å skriv hva dere spiser til middag eller hvor syk dere er – det finnes flere enn meg som ikke er interessert i slik unyttig og triviell ”informasjon”.

Det finnes de som oppdaterer statusen sin med visdomsord, og for å gjenta et visdomsord jeg leste på en av mine venners status: ” Et ord som er sagt og en stein som er kastet, kan aldri tilbakekalles”.
Ved Alf, kl 01:26