LokalAvisa.no > Hemnesværingen > Tapt og funnet mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Tapt og funnet 09/07 2010
SYKKEL OG NØKLER.

Tekst: Tore M. Furuhatt

Vi har ved noen høve fått henstillinger om å lage en spalte der folk kan melde om saker og ting som er funnet uten at man vet hvem eieren er. Det samme gjelder når man har mistet noe. Her om dagen var det en kar som kunne fortelle om en sykkel som i ukevis har stått hensatt ved et hus her på Hemnesberget uten at noen i huset vet hvem som eier sykkelen. I denne spalten kan vi jo ikke beskrive objektene som ingen ser ut til å savne verken med bilde eller ord. Da ville det fort melde seg mange eiere som med letthet kunne fortelle finneren om hvordan saken ser ut, og dermed kunne få kloa i noe som ikke er deres. De som mener de reelt savner en sykkel kan derimot ta kontakt med det stedlige lensmannskontor. Der vet de om sykkelen, og en eventuell ærlig eier kan sikkert beskrive objektet slik at det er klart at vedkommende er eieren.

Et nøkkelknippe ble funnet på den nye gjestebrygga (den store) dagen før Båt- og fjordfestivalen. Her var det flere nøkler som sikkert savnes. Rolf Arne Brendberg har tatt rede på disse, så her kan man henvende seg til han for å overbevise han om eierskapet.

Ved toref, kl 18:12