LokalAvisa.no > Sverdslaget > Sverdslaget mener... mail
 
 

Sverdslaget mener... 09/06 2010
Båtsesongen i gang - vis sjøvett!!!
Båtsesongen er i full gang, og stadig vet å nyte båtlivets gleder. Men er du under 30 år (født etter 1980) skal du fra 1.mai i år ha godkjent obligatorisk båtførerbevis for å føre båt over 8 meter eller med motor med mer enn 25 HK.

Det betyr ikke at personer over 30 år ikke skal ha kunnskaper om regler til sjøs. Selv om du er fritatt for ordningen med obligatorisk båtførerbevis, kan du likevel miste retten til å kjøre båt.

Vis derfor sjøvett - følg sjøveisreglene og opptre fornuftig i båten og ved sjøen i sommer.
Vi har ingen å miste i tragiske ulykker til sjøs.

GOD SOMMER OG GOD TUR PÅ SJØEN!!!

Ved Alf, kl 23:27