LokalAvisa.no > Hemnesværingen > Hemnes Kommune mail
 
 
© Tore Furuhatt
Vi vil gjerne høre fra deg, -send tips, hilsninger, og kommentarer til tore.furuhatt@gmail.com
Annonser


Klikk her for kjøpe billett

Klikk for å gå til Helgeland Sparebank sitt nettsted
Hemnes Kommune 18/02 2010
BREV FRA ANNA LJUNGGREN

Tekst: Anna Ljunggren

Hemnes kommune får prøve ut arbeidslivsfaget på en ungdomsskole.

Det er 231 kommuner som har vist interesse for å delta i forsøket om et arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med fylkesmennene plukket ut de 76 kommunene som er inviterte til å delta. I Nordland får seks kommuner selv velge hvilken skole faget skal prøves ut på, kommunene er Bodø, Steigen, Hemnes, Flakstad, Sortland og Øksnes.
Faget skal være et alternativ til fremmedspråk og engelsk/norsk/samisk fordypning.
Elevene skal jobbe praktisk med arbeidsoppgaver hentet fra videregående opplæring tilpasset ungdomstrinnet, med unntak av utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon.

Mange kommuner har vist sin interesse for arbeidslivsfaget. Det er gledelig at Hemnes kommune får være med å prøve ut dette. Med det nye faget vil elever på ungdomstrinnet få et bredere og mer praktisk tilbud, noe som kan bedre motivasjonen for flere.

Forrige skoleår startet fem kommuner med 16 skoler forsøk med faget. Fra neste skoleår vil totalt 135 skoler i 81 kommuner få mulighet til å delta. Det er elever som begynner i 8. trinn neste skoleår som kan velge arbeidslivsfag, og elevene kan følge faget ut ungdomsskolen. De får karakter i faget, som teller ved inntak til videregående opplæring.
Det er nedsatt en nasjonal læreplangruppe med representanter fra de fem kommunene som er i gang. Gruppen har utviklet forslag til forsøkslæreplan, som skal ligge til grunn for undervisningen ved alle skolene.

Med vennlig hilsen

Anna Ljunggren, Stortingsrepresentant
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Arbeiderpartiet
Tlf: 909 26 083
Kontor: 23 31 31 63
0026 Oslo

Ved toref, kl 14:32